**Møtetidspunkt:** 09.15 (rom 054)

**Servering:** Marius

**Referering:** Kristian

**Vinstraff:** Pia, Marius

**Ølstraff:**

**Tilstede:** Nils, THb, Wiker, Dre, Agnete, Kongsy, Lofsberg, Svoren, Pia

**Mangler:** Marius
       ++++++

## 043 Godkjenning av innkalling, servering og referat 

Godkjent.


## 044 Status for komiteene (30 min)

#### arrKom, med velKom og jubkom: 

* X-fest neste uke. alt klart
* Vinder-OL: Venter på plakater
* Møte med velkom. Gikk fint. Ordnet med mail og liknende. Nytt møte på fredag.


#### banKom: 

Marius er borte.

#### bedKom:
* Bedpres med godata i går
* Bedpres med knowit på torsdag

#### dotKom:
* Nibble på kontoret. Finnes et par bugs, men det funker. Det er tross alt laget av barn.


#### fagKom, med eksKom:
* Git-kurs i dag.
* Javazone neste uke.
* Jobber med å skaffe nytt utstyr (skjøteledninger og klikker)
* Techtalks gikk bra. Alt ser ut til å være på stell til ekskursjonen.
* Nye ekskom kjører opptak fra i dag.


#### proKom: 
* Kommet artikkel på OW4 om kobkom. Ble bra
* Alle må sende inn bilder til årboka.
* Arrangerer bursdag for offline. Den har blitt flyttet til 5. mars.
* Hadde sosialkveld med abakus forrige uke.
* Fått opp plakater. 
* Venter på plakat til computas og vinter-OL.
* Har brukket offline.#### triKom:

* Alle i trikom begynner å bli sjuke.
* David og Kathrine har ansvar for single-awareness day. De er syke, så det må følges opp personlig.
* Martin har vært i kontakt med noen angående vasking av vinduer og kontoret. Undersøkt muligheten for at vaskedamene kan komme mer enn en meter innafor døra.
*Er møte på torsdag.#### SeniorKom: 
* Har sendt ut invitasjon til utmatrikuleringen. Svarfrist er 15. mars.
* Har ferdigstilt seniorkomdalje. Må spørre marius om finansiering. Må sende mail, ettersom han ikke er her.
* Caroline Odden blir seniorkoms representant i Velkom.


#### IDI og ITV:
*Borte <3

#### Leder og nestleder 

* Har hatt møte med velkom.
* Pia har tatt over som møteleder i linjelederforumet.
* Websjefene rundt på gløshaugen ønsker å samle krefter for å lage nettsider. Det blir holdt møte i kveld for å finne ut hva man kan gjøre det videre.

## 046 Forespørsler som har kommet på epost (5 min) 
* Søknad om midler til D&D nodekomite: Går fra midlene vi har fått fra IDI. De får det de ber om.

* Linjeforeningen Poka-yoke vil inn på oversikten. Vi fikser.

* Jobbutlysning fra trondheim kommune. - Jone. Vi legger ut på oppdragsmailen.

* Det sammensatte ball: 4. mars - Ingen skal på dette.

* Ordenspromosjon: Ingen. Agnete vil hvis det ikke bli kjellerjubileum

## 047 Ukens infomail (5 min)
* ekskom
* velkom
* knowit
* itverket

## 048 Eventuelt (10 min) 

Sosialkveld med Abapus: 
  * 16.02 (tre som ikke kan)
  * 17.02 (én som ikke kan)
  * 23.02 (tre som ikke kan)
  * 02.03 (alle kan)
  * 02.03 (alle kan) : Vi går for dette <3<3


Opptak til velKom og eksKom

* Opptaket varer frem til neste fredag.
* Det er dumt at opptaket gjennomføres på forskjellig måte. Noen mener at google form er mer lavterskel. 
* Er det det egentlig så dumt med mer høyterskel. 
* Kan man ha et google form for begge søknadene?
* Pia tror ikke det er nødvendig å senke terskelen etter at techtalks ble så vellykket, og at ekskom har fått et bedre fotfeste.
* Det er via opptak@online.ntnu.no vi gjør opptak, og det burde være konsekvent.
* Det blir avgjort at opptaket skal gjøres på mail. 

Spørreundersøkelse til utgåtte studenter. 

* IDI har også pleid å gjøre dette.
* Vi må undersøke med dem om de fortsatt gjør det, slik at det ikke blir masse spam på folk etter at de har gått ut.

Temabuildingen vår 

* Skal vi ut i skogen?
* Curling? JA!
* Skal agnete bake pizza og så dra ut?
* Slumberparty hos agnete? JA!
* Dato er 28 - 29 februar.

## 049 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)
	Antidigg - Si fra om saker før møtet.