Møtetidspunkt: 09.15 (rom 054)

Servering: Agnete

Referering: Christoffer

Vinstraff: Dre x2, Wiker, Kristian, Kongsy, Nils

Ølstraff:

Tilstede: Kongsy, Nils, Marius, THB, Aggie, Christoffer, Petter, Pia

Mangler: Kristian, Wiker, Dre,

050 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Ja, men referat ligger ikke ute

051 Status for komiteene (30 min)

arrKom, med velKom og jubkom:

Ikke tilstede

banKom:

Ikke gjort noen ting

bedKom:

 • Geodata bedpress forrige uke
 • Knowit gikk bra
 • itVerket i dag
 • Sponsing til jubileet, satt ned utvalg med fagKom.
 • Sett på andre typer sponsorer

dotKom:

 • Har luka ut bugs på Nibble
 • Fått nye RFID-lesere som må hentes
 • Kjøpt disker og gjenopprettet filsystem etter diskkrasj
 • Hjulpet bedKom etter feedback trøbbel
  • Endret current feedbackskjema, tidligere skjemaer bare endret seg.
 • Ser på stemmesystem til genfors

fagKom, med eksKom:

 • Computas i morgen
 • Javazone Academy på torsdag
 • Workshop med Abakus på lørdag, i utgangspunktet en god ide.
  • Ikke nok folk møtte opp, derav ikke så nyttig som det burde vært.
 • Fellesmøte med bedkom i går

  • Veldig bra møte, fått klarnet opp i mye
  • Skal ha felles teambuilding
 • Ny nestleder i eksKom, Camilla Tran

 • Opptaket til eksKom 2017 ruller videre

proKom:

 • Offline sendes til trykk
 • Brekker årboken tidlig i år
 • Planlegger offline-bursdag
   1. mars
  • Sliter litt med lokale, prøver på drivhuset
 • Tenker på å få ny økonomiansvarlig
  • Skal finne ny minion på møtet

triKom:

Ikke tilstede, men valentines gikk bra.

SeniorKom:

Ikke noe nytt, daljer sendt til trykk.

IDI og ITV:

 • Rolig periode, IDI ikke gjort så mye
 • Vært på seminar
  • Gikk igjennom masse nyttig.
 • Bytter på kontorvakter for STR-IME, skal sitte på linjeforeningskontorene i oddetallsuker.
 • Bli mer synlig blant studentene
 • Diskuterer ny organisering av studentdemokratiet, gigantisk rot per nå
 • Snakket om årets lærer/læringsmiljø

Leder og nestleder:

 • Hatt møte med hverandre
 • Neste linjeledermøte 7. mars
  • Kjellerne tas opp
  • Utvalget som skal se på kjellerne er satt

052 Interkom (10 min)

053 Ekskom (10 min)

Mål: Hva skal vi støtte ekskom med?

 • Vi må finne på noe for å vise at vi støtter ekskursjonen
 • Kan støtte med promomateriale?

Konklusjon: Vi støtter med promomateriale, de har gjort en kjempejobb i år og burde klare å stå på egne bein.

054 Forespørsler som har kommet på epost (5 min)

Stillingsannonnser:

Konklusjon: BedKom fikser

Seniorkom med søknad til dalje:

Konklusjon: SeniorKom bestiller daljer

Technoport
 • Tror han egentlig ville til Hackerspace.

Konklusjon: Vi vidresender til Hackerspace

Åpen dag 2016
  1. april, det er etter vår HS-periode.
 • Viktig å være med

Konklusjon: Vi melder på neste HS

055 Ukens infomail (5 min)

Legger inn kurs, bedpresser og temafest. Få inn opptak til eksKom og velKom.

056 Eventuelt (10 min)

Nope

057 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

 • Dritbra servering
 • Digger at møtet ble utsatt på en time
 • Digger banKom statusupdate