**Møtetidspunkt:** 09.15 (rom 054)

**Servering:** Agnete

**Referering:** Christoffer

**Vinstraff:** Dre x2, Wiker, Kristian, Kongsy, Nils

**Ølstraff:**

**Tilstede:** Kongsy, Nils, Marius, THB, Aggie, Christoffer, Petter, Pia

**Mangler:** Kristian, Wiker, Dre, 

## 050 Godkjenning av innkalling, servering og referat 

Ja, men referat ligger ikke ute

## 051 Status for komiteene (30 min)

#### arrKom, med velKom og jubkom: 

Ikke tilstede

#### banKom: 

Ikke gjort noen ting

#### bedKom:

- Geodata bedpress forrige uke
- Knowit gikk bra  
- itVerket i dag  
- Sponsing til jubileet, satt ned utvalg med fagKom.   
- Sett på andre typer sponsorer  

#### dotKom:

- Har luka ut bugs på Nibble 
- Fått nye RFID-lesere som må hentes 
- Kjøpt disker og gjenopprettet filsystem etter diskkrasj 
- Hjulpet bedKom etter feedback trøbbel
  - Endret current feedbackskjema, tidligere skjemaer bare endret seg. 
- Ser på stemmesystem til genfors

#### fagKom, med eksKom:

- Computas i morgen 
- Javazone Academy på torsdag
- Workshop med Abakus på lørdag, i utgangspunktet en god ide.
  - Ikke nok folk møtte opp, derav ikke så nyttig som det burde vært. 
- Fellesmøte med bedkom i går
  - Veldig bra møte, fått klarnet opp i mye
  - Skal ha felles teambuilding

- Ny nestleder i eksKom, Camilla Tran
- Opptaket til eksKom 2017 ruller videre

#### proKom: 

- Offline sendes til trykk
- Brekker årboken tidlig i år
- Planlegger offline-bursdag
  - 12. mars
  - Sliter litt med lokale, prøver på drivhuset
- Tenker på å få ny økonomiansvarlig
  - Skal finne ny minion på møtet

#### triKom:

Ikke tilstede, men valentines gikk bra.

#### SeniorKom: 

Ikke noe nytt, daljer sendt til trykk.

#### IDI og ITV:

- Rolig periode, IDI ikke gjort så mye
- Vært på seminar 
  - Gikk igjennom masse nyttig. 
- Bytter på kontorvakter for STR-IME, skal sitte på linjeforeningskontorene i oddetallsuker. 
- Bli mer synlig blant studentene
- Diskuterer ny organisering av studentdemokratiet, gigantisk rot per nå
- Snakket om årets lærer/læringsmiljø

#### Leder og nestleder:
- Hatt møte med hverandre 
- Neste linjeledermøte 7. mars 
  - Kjellerne tas opp
  - Utvalget som skal se på kjellerne er satt 

## 052 Interkom (10 min)

## 053 Ekskom (10 min)

**Mål:** Hva skal vi støtte ekskom med?

- Vi må finne på noe for å vise at vi støtter ekskursjonen
- Kan støtte med promomateriale? 

**Konklusjon:** Vi støtter med promomateriale, de har gjort en kjempejobb i år og burde klare å stå på egne bein.

## 054 Forespørsler som har kommet på epost (5 min) 

##### Stillingsannonnser:  
  
**Konklusjon:** BedKom fikser

##### Seniorkom med søknad til dalje:

Konklusjon: SeniorKom bestiller daljer

##### Technoport 
- Tror han egentlig ville til Hackerspace.

**Konklusjon:** Vi vidresender til Hackerspace

##### Åpen dag 2016
- 27. april, det er etter vår HS-periode.
- Viktig å være med

**Konklusjon:** Vi melder på neste HS

## 055 Ukens infomail (5 min)

Legger inn kurs, bedpresser og temafest. Få inn opptak til eksKom og velKom.

## 056 Eventuelt (10 min)

Nope

## 057 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)
- Dritbra servering
- Digger at møtet ble utsatt på en time
- Digger banKom statusupdate