Møtetidspunkt: 09.15 (rom 054)

Servering: Sondre A

Referering: Sondre W

Vinstraff: Thor Håkon for å glemme inviterere ITV, Thor Håkon for ikke møtt på teambuilding

Ølstraff: IPA for å glemt føre opp Dre på referering/servering på sakslisten, kun i mail

Tilstede: Sondre W, Sondre A, Nils, Thor Håkon, Marius, Agnete, Christoffer

Mangler: Pia

065 Godkjenning av innkalling, servering og referat

066 Status for komiteene (30 min)

arrKom, med velKom og jubkom:

 • Temafest
  • Good

banKom:

 • Hatt regnskapskveld

  • Ikke 100% ferdig
  • Oppfordrer komiteleder til å ta en prat om budsjett med komite og økonomiansvarlig
  • Komiteen, især komitéleder, skal sette seg ned og løse budsjettet
  • Bedre at vi overestimerer enn underestimerer
 • All is good on the eastern front

 • Teambuilding 10. mars

bedKom:

 • Bedpres med nordea

  • Gikk bra
 • Simula

 • Bekk

 • Teambuiulding i helgen, århøne hytta

 • Møte med fagkom/jubkom og spikre jubileumssponsorer

 • Godt igang med å booke oslotur

dotKom:

 • Hadde møte, endel ikke-oppmøte

 • Merget masse greier, hele web'en er i python3 nå

fagKom, med eksKom:

 • Hadde kurs med bekk, gikk bra

 • Har mesan på onsdag

  • Dårlig påmelding
 • Planlegger sikkerhet sårbarhet i mai

 • Har 3 teambuildinger på en uke i april

  • Ble mye, men eneste måten å løse på
 • Jubileumsutvalget i fagkom/bedkom har hatt første møte

  • Skal ha møte igjen på onsdag
 • Ekskom blir nok søkere, 11 hvis alle tas opp

  • trenger mailingliste

proKom:

 • Fyllt opp offline (med artikler)

 • Førsteutkast 10. mars

 • IDI kontaktet og ønsket legge ut artikkel om våpen-hacker på sine sider

 • Fått ny økonoansvarlig minion, skal ta over for Camilla

  • Andrea Bach
 • Planlegger offline bursdag

  1. mars på drivhuset
 • Stress med lokaler
 • Strossa er gratis å leie for oss fre/lør frem til kl 23

 • Ryddet i komiteskapet, tømt og arkivert greier

triKom:

 • Sett på ny kaffekanner

 • Snakket om GoT, hvordan visninger blir

 • Vurderer sette opp visning for hele gløs
 • THB snakket med medietilsynet

  • Kan vise lovlig dersom det er begrensninger på f eks alder, studenter osv
  • Skal undersøke mer
 • Påskelunsj kl 12 tirsdagen før påsken - 15. mars

 • Fjelltur er satt dato på 29. april

 • Skal prøve assassins på nytt - startet planlegging

 • Fått tips om å sette opp en "flinkeliste"

  • Skrive opp folk som er flinke og gi de ett lodd per linje, så lodde ut vin etc
 • Watchdog, kan komme opp snart

  • Må testes osv

SeniorKom:

 • Går i utmatrikulering

  • 13 studenter 25 gjester
   • Halvparten av det de tenkte
  • Tikker inn påmeldinger
 • Skjedde en feil i dalje-opplegg til utmatrikuleringsdalje, blir dyrere en antatt

  • Men reddes inn på en uforutsett post
  • Bilde av daljen vises
  • Daljetrykkeriet: Argus Moss
 • SeniorKom sin velkommer Caroline klar

  • Når møte skjer, så skjer hun

IDI og ITV:

 • THB har ikke invitert IDI og ITV
  • Vinstraff

Leder og nestleder:

067 Interkom (10 min)

068 Forespørsler som har kommet på epost (5 min)

 • Sosial kveld med AbaPus
 • Nils fikser med Beate
 • Gravitones linjeforeningsprogram inn
 • Pojkajoyk (?) er fikset

069 Ukens infomail (5 min)

 • Fyll inn
  • Legg inn klatring (arrkom)
  • Legge inn om C# (AdLib)
   • Andre uken på rad Aggie legger inn i infomailen WOHO!

070 Eventuelt (10 min)

 • Kaffekanne

  • Skal HS betale?
  • TriKom har igjen penger, bruker opp det først
  • Kjøper 2 stk, så komiteer som har møte samtidig kan ta med kaffe
 • Penger og ekskom - TechTalks utgifter

 • Overgangsperiode

  • Forslag: Første møte så skygger gamle HS, nye HS
  • Forslag: Utsette møte en uke og så heller gå igjennom
  • Eldre HS medlemmer må være aktive på overgangsmøter, ikke like passive i sofaen slik de var ved vår overgang
  • Forslag: Kreve litt mer av gamle HS medlemmer, at de er med på møter, og bidrar i overgangen
  • Forslag til vedtekstendring: Gamle HS som står som ansvarlige første møte etter genfors
  • Forslag: Gamle ledere er møteleder på første møte. Alle gamle er delta aktivt rundt bordet
  • Per idag så tiltrer nye ledere i det de blir valgt. Kanskje endre dette til etter genfors, første møte, etc

  • Når nye HS trer i kraft

   • Endre vedtektene til at HS sitter som ledere i en uke etter genfors
    • Ønsker begrense følelsen av "dimmelæl", føle et ansvar fortsatt etter genfors
   • Men trenger dette å være en vedtektsendring?
   • Kanskje heller legge inn i retningslinjene at møteledere er gamle HS medlemmer
    • Størst enighet om å legge inn på retningslinjene istedenfor vedtekter
  • Tar recap neste møte mtp. Pia som fremmet
 • PangKom

  • Forlag: Legge ned PangKom, fjerne det fra vedtektene
   • Stor enighet
  • Pia ønsker ta initiativ til Online Alumni
   • Skal bli et nettverk for informatikere som kan hjelpe hverandre i næringslivet, avtale pils en gang i semesteret, etc
   • Skal ikke stå i vedtektene
   • Høres ut som en god ide

Vedtektsendringer skal endre ordlydene, ikke meningen

 • Avtale med Abakus om IT dagene

  • Skal underskrive denne uken
 • StartIT

  • Pia skulle snakke med dem
 • Dårlig oppmøte av HS på reboot

  • Kun 2 HS medlemmer som var der, dette må bli bedre
  • Folk som kommenterte at det var få HS folk der
  • Generelt ønske fra arrkom om at HS medlemmer deltar i større grad og sier dette til medlemmene sine
 • Vil vi utvikle Online mer enn vi drifter?

  • Ble litt mer drifting forrige semester, mer utvikling dette semesteret
  • Noen føler det har vært litt mye drifting i det siste
  • THB kunne gjerne kjent på mer motivasjon og engasjement fra alle

071 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)