**Møtetidspunkt:** 09.15 (rom 054)

**Servering:** Sondre A

**Referering:** Sondre W

**Vinstraff:** Thor Håkon for å glemme inviterere ITV, Thor Håkon for ikke møtt på teambuilding

**Ølstraff:** IPA for å glemt føre opp Dre på referering/servering på sakslisten, kun i mail 

**Tilstede:** Sondre W, Sondre A, Nils, Thor Håkon, Marius, Agnete, Christoffer 

**Mangler:** Pia 

## 065 Godkjenning av innkalling, servering og referat 

## 066 Status for komiteene (30 min)

#### arrKom, med velKom og jubkom: 

- Temafest
  - Good

#### banKom: 

- Hatt regnskapskveld
  - Ikke 100% ferdig
  - Oppfordrer komiteleder til å ta en prat om budsjett med komite og økonomiansvarlig
  - Komiteen, især komitéleder, skal sette seg ned og løse budsjettet
  - Bedre at vi overestimerer enn underestimerer

- All is good on the eastern front

- Teambuilding 10. mars

#### bedKom:

- Bedpres med nordea
  - Gikk bra

- Simula

- Bekk

- Teambuiulding i helgen, århøne hytta

- Møte med fagkom/jubkom og spikre jubileumssponsorer

- Godt igang med å booke oslotur

#### dotKom:

- Hadde møte, endel ikke-oppmøte

- Merget masse greier, hele web'en er i python3 nå


#### fagKom, med eksKom:

- Hadde kurs med bekk, gikk bra

- Har mesan på onsdag
  - Dårlig påmelding

- Planlegger sikkerhet sårbarhet i mai

- Har 3 teambuildinger på en uke i april
  - Ble mye, men eneste måten å løse på

- Jubileumsutvalget i fagkom/bedkom har hatt første møte
  - Skal ha møte igjen på onsdag

- Ekskom blir nok søkere, 11 hvis alle tas opp
  - trenger mailingliste

#### proKom: 

- Fyllt opp offline (med artikler)

- Førsteutkast 10. mars

- IDI kontaktet og ønsket legge ut artikkel om våpen-hacker på sine sider

- Fått ny økonoansvarlig minion, skal ta over for Camilla
  - Andrea Bach

- Planlegger offline bursdag
- 10. mars på drivhuset
- Stress med lokaler
- Strossa er gratis å leie for oss fre/lør frem til kl 23

- Ryddet i komiteskapet, tømt og arkivert greier


#### triKom:

- Sett på ny kaffekanner

- Snakket om GoT, hvordan visninger blir
- Vurderer sette opp visning for hele gløs
- THB snakket med medietilsynet
  - Kan vise lovlig dersom det er begrensninger på f eks alder, studenter osv
  - Skal undersøke mer

- Påskelunsj kl 12 tirsdagen før påsken - 15. mars

- Fjelltur er satt dato på 29. april

- Skal prøve assassins på nytt - startet planlegging

- Fått tips om å sette opp en "flinkeliste"
  - Skrive opp folk som er flinke og gi de ett lodd per linje, så lodde ut vin etc

- Watchdog, kan komme opp snart
  - Må testes osv

#### SeniorKom: 

- Går i utmatrikulering
  - 13 studenter 25 gjester
    - Halvparten av det de tenkte
  - Tikker inn påmeldinger

- Skjedde en feil i dalje-opplegg til utmatrikuleringsdalje, blir dyrere en antatt
  - Men reddes inn på en uforutsett post
  - Bilde av daljen vises
  - Daljetrykkeriet: Argus Moss

- SeniorKom sin velkommer Caroline klar
  - Når møte skjer, så skjer hun

#### IDI og ITV:

- THB har ikke invitert IDI og ITV
  - Vinstraff

#### Leder og nestleder:

## 067 Interkom (10 min)

## 068 Forespørsler som har kommet på epost (5 min) 

- Sosial kveld med AbaPus
- Nils fikser med Beate
- Gravitones linjeforeningsprogram inn
- Pojkajoyk (?) er fikset

## 069 Ukens infomail (5 min)

- Fyll inn
  - Legg inn klatring (arrkom)
  - Legge inn om C# (AdLib)
    - Andre uken på rad Aggie legger inn i infomailen WOHO!

## 070 Eventuelt (10 min)

- Kaffekanne
  - Skal HS betale?
  - TriKom har igjen penger, bruker opp det først
  - Kjøper 2 stk, så komiteer som har møte samtidig kan ta med kaffe

- Penger og ekskom - TechTalks utgifter

- Overgangsperiode
  - Forslag: Første møte så skygger gamle HS, nye HS
  - Forslag: Utsette møte en uke og så heller gå igjennom 
  - Eldre HS medlemmer må være aktive på overgangsmøter, ikke like passive i sofaen slik de var ved vår overgang
  - Forslag: Kreve litt mer av gamle HS medlemmer, at de er med på møter, og bidrar i overgangen
  - Forslag til vedtekstendring: Gamle HS som står som ansvarlige første møte etter genfors
  - Forslag: Gamle ledere er møteleder på første møte. Alle gamle er delta aktivt rundt bordet
  - Per idag så tiltrer nye ledere i det de blir valgt. Kanskje endre dette til etter genfors, første møte, etc

  - Når nye HS trer i kraft
    - Endre vedtektene til at HS sitter som ledere i en uke etter genfors
      - Ønsker begrense følelsen av "dimmelæl", føle et ansvar fortsatt etter genfors
    - Men trenger dette å være en vedtektsendring?
    - Kanskje heller legge inn i retningslinjene at møteledere er gamle HS medlemmer
      - Størst enighet om å legge inn på retningslinjene istedenfor vedtekter
  - Tar recap neste møte mtp. Pia som fremmet

- PangKom
  - Forlag: Legge ned PangKom, fjerne det fra vedtektene
    - Stor enighet
  - Pia ønsker ta initiativ til Online Alumni
    - Skal bli et nettverk for informatikere som kan hjelpe hverandre i næringslivet, avtale pils en gang i semesteret, etc
    - Skal ikke stå i vedtektene
    - Høres ut som en god ide

Vedtektsendringer skal endre ordlydene, ikke meningen

- Avtale med Abakus om IT dagene
  - Skal underskrive denne uken

- StartIT
  - Pia skulle snakke med dem

- Dårlig oppmøte av HS på reboot
  - Kun 2 HS medlemmer som var der, dette må bli bedre
  - Folk som kommenterte at det var få HS folk der
  - Generelt ønske fra arrkom om at HS medlemmer deltar i større grad og sier dette til medlemmene sine

- Vil vi utvikle Online mer enn vi drifter?
  - Ble litt mer drifting forrige semester, mer utvikling dette semesteret
  - Noen føler det har vært litt mye drifting i det siste
  - THB kunne gjerne kjent på mer motivasjon og engasjement fra alle

## 071 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)