Møtetidspunkt: 09.15 (rom 054)

Servering: Thor Håkon

Referering: Marius

Vinstraff:

Ølstraff:

Tilstede: Didrik(for Kristalin), Christoffer, Marius, Ingrid(for Dre), Magnus, Nils, THor Håkon, Pia, Sondre, Agnete

Mangler: Dre(japan), Kristalin(japan),

081 Godkjenning av innkalling, servering og referat

 • Mangler referat fra to og tre uker sider
 • Servering og innkalling godkjent

082 Status for komiteene (30 min)

arrKom, med velKom og jubkom:

 • Klatring er gjennomført, og det var positivt mottatt
  • Synd at det var mange på ekskursjon
 • Pris er satt, og event er på weben.
 • Låvefest
  • Hatt et møte med Nabla, og alt ser bra ut nå.
  • Pris er også satt
  • Kjelleren til begge linjeforeninger skal stå i baren
  • Nablabandet skal spille.
 • Velkom har hatt sitt første møte.
 • Jubkom:
  • Ting begynner å bli litt mer konkret, THB har forlatt skyen.

banKom:

 • Regnskap og budsjett er straks ferdig
 • Skal ha et ekstra møte

bedKom, med ITEX:

 • Vært Oslotur forrige uke.
 • Bookingrunden er i gang, men litt vanskelig siden halve komiteen er i Japan for øyeblikket
 • ITEX er på vei, og har kontakt med bedrifter.

dotKom:

 • For de som savner epost-alias, så har Nils fikset det.
 • Er noen prosjekter som "lurer i horisonten", vi gleder oss.
  • Påmeldingssystemet skal skrives på nytt, og skal være klart til jubileum.
 • Alt genforsrelatert er i orden
 • Raspberry pi, litt kritisk at den ble satt opp med standardpassord.

fagKom, med eksKom:

* Har snakket med IDI ang lightning talks, skal kun bli arrangert en gang i året. * Itera kommer og skal leke med Lego Mindstorms.

 • Ekskom kom seg på tur, om det var noe tvil
 • Neste ekskom har hatt sitt første møte.

proKom:

 • Hadde ikke møte forrige uke pga offline sin 5årsdag
 • Årbokbrekkingen er ferdig, og skal settes sammen over påske.
 • De siste plakatene før påske er klare
 • De vil ha en kontaktperson i velkom.

triKom:

 • Kortene kom bittelitt for sent, så en trikomer la ut for siste innkjøp. Men det ble tilbakebetalt med en gang. Happy times.
 • Varelageret, og rutinene rundt det er under revisjon. Så det skal være litt med oppdatert.
 • Påskelunsj gikk bra, og masse mat ble spist. Påskeeggjakten gikk også fint.
 • Turen som skjer om halvannen måned kommer det info til på infomailen.
 • Kobkom har blitt spurt om de kan ha sin neste spillkveld første søndag etter påske.

SeniorKom:

 • Snakker om påmeldingen til utmaktrikulering, og den er god.
 • Seniorkomdalje er også produsert.

IDI og ITV:

 • Er i Japan.

Leder og nestleder:

 • Har lagt inn retningslinjeforslag, samt en tekst om LOTT. Men trenger litt utbedring.

083 Interkom (10 min)

 • Internvalg i komité:
 • VelKom må booke lokaler: Det har de startet med

084 Vedtektsforslaget (30 min)

 • Ble tatt i google drive, tar tid og blir utsatt litt.

085 Centre of excellence (10 min)

 • THB snakker om møte med IDI, og center of excellence
 • Det diskuteres hvordan vi skulle funnet på prosjektere vi kunne fått støtte til, samt bidra til ideer til IDI som et Center of Excellence.

086 Ekskom

 • Tas på neste møte.

087 Forespørsler som har kommet på epost (5 min)

 • Timini: Pia finner ut hvem som har vært på færrest jubileum
 • Teaterlosjen: Samme som Timini
 • Naborevyen: Ingen er gira:(
 • DnB: FagKom sier at dette tar vi betalt for
 • Semestemøte med IDI: Tirsdag 19. april

088 Ukens infomail (5 min)

 • Det blir bra!

089 Eventuelt (10 min)

 • Genforssiden på wikien: Fikser det

 • Komiténavn: Ønsker å fjerne camelCase. Dette fremmer i hvert fall Thor Håkon og Nils på genfors.

 • Hvem skal være med på HS-møte når leder og nestleder er fraværende?
  Lodd stemningen i komiteen om andre vil stille.

 • Kom vi frem til å ha HS alumnibånd? Vi kom ikke frem til dette. Dette bør være opp til generalforsamlingen. Agnete sender en mail til HS om HS ønsker å ta den opp internt for å ev. komme med argumenter for/i mot.

 • TH sendte mail til sosiologisk institutt om inkludering av ikke-komitémedlem-medlemmer.
  Alle ler, men Thor Håkon har vært flink.

 • Skal vi gjøre som Abakus å ha en kompileringsdalje, og så kan alle medlemmer få gå med pin-en, kompilert eller ei? Vi fortsetter å be andre styrer droppe Online-pin på vårt immball, og så må vi informere om at medlemmer får komme på immball selv uten pin.

090 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)