**Møtetidspunkt:** 09.15 (rom 054)

**Servering:** Thor Håkon

**Referering:** Marius

**Vinstraff:** 

**Ølstraff:** 

**Tilstede:** Didrik(for Kristalin), Christoffer, Marius, Ingrid(for Dre), Magnus, Nils, THor Håkon, Pia, Sondre, Agnete

**Mangler:** Dre(japan), Kristalin(japan), 

## 081 Godkjenning av innkalling, servering og referat 

* Mangler referat fra to og tre uker sider
* Servering og innkalling godkjent

## 082 Status for komiteene (30 min)

#### arrKom, med velKom og jubkom:  

* Klatring er gjennomført, og det var positivt mottatt
	* Synd at det var mange på ekskursjon
* Pris er satt, og event er på weben. 
* Låvefest
	* Hatt et møte med Nabla, og alt ser bra ut nå.
	* Pris er også satt
	* Kjelleren til begge linjeforeninger skal stå i baren
	* Nablabandet skal spille. 
* Velkom har hatt sitt første møte. 
* Jubkom:
	* Ting begynner å bli litt mer konkret, THB har forlatt skyen. 

#### banKom:  

* Regnskap og budsjett er straks ferdig
* Skal ha et ekstra møte


#### bedKom, med ITEX:

* Vært Oslotur forrige uke. 
* Bookingrunden er i gang, men litt vanskelig siden halve komiteen er i Japan for øyeblikket
* ITEX er på vei, og har kontakt med bedrifter. 

#### dotKom:

* For de som savner epost-alias, så har Nils fikset det.
* Er noen prosjekter som "lurer i horisonten", vi gleder oss. 
	* Påmeldingssystemet skal skrives på nytt, og skal være klart til jubileum.
* Alt genforsrelatert er i orden
* Raspberry pi, litt kritisk at den ble satt opp med standardpassord. 

#### fagKom, med eksKom:

* Har snakket med IDI ang lightning talks, skal kun bli arrangert en gang i året. 
* Itera kommer og skal leke med Lego Mindstorms. 

* Ekskom kom seg på tur, om det var noe tvil
* Neste ekskom har hatt sitt første møte. 

#### proKom:  

* Hadde ikke møte forrige uke pga offline sin 5årsdag
* Årbokbrekkingen er ferdig, og skal settes sammen over påske. 
* De siste plakatene før påske er klare
* De vil ha en kontaktperson i velkom.

#### triKom:

* Kortene kom bittelitt for sent, så en trikomer la ut for siste innkjøp. Men det ble tilbakebetalt med en gang. Happy times.
* Varelageret, og rutinene rundt det er under revisjon. Så det skal være litt med oppdatert. 
* Påskelunsj gikk bra, og masse mat ble spist. Påskeeggjakten gikk også fint. 
* Turen som skjer om halvannen måned kommer det info til på infomailen. 
* Kobkom har blitt spurt om de kan ha sin neste spillkveld første søndag etter påske. 

#### SeniorKom: 

* Snakker om påmeldingen til utmaktrikulering, og den er god.
* Seniorkomdalje er også produsert. 

#### IDI og ITV:

* Er i Japan. 

#### Leder og nestleder:

* Har lagt inn retningslinjeforslag, samt en tekst om LOTT. Men trenger litt utbedring. 

## 083 Interkom (10 min)

* Internvalg i komité: 
* VelKom må booke lokaler: Det har de startet med

## 084 Vedtektsforslaget (30 min)

* Ble tatt i google drive, tar tid og blir utsatt litt. 

## 085 Centre of excellence (10 min)

* THB snakker om møte med IDI, og center of excellence
* Det diskuteres hvordan vi skulle funnet på prosjektere vi kunne fått støtte til, samt bidra til ideer til IDI som et Center of Excellence. 

## 086 Ekskom

* Tas på neste møte. 

## 087 Forespørsler som har kommet på epost (5 min) 

* Timini: Pia finner ut hvem som har vært på færrest jubileum
* Teaterlosjen: Samme som Timini
* Naborevyen: Ingen er gira:(
* DnB: FagKom sier at dette tar vi betalt for
* Semestemøte med IDI: Tirsdag 19. april

## 088 Ukens infomail (5 min)

* Det blir bra!

## 089 Eventuelt (10 min)

* Genforssiden på wikien: Fikser det

* Komiténavn: Ønsker å fjerne camelCase. Dette fremmer i hvert fall Thor Håkon og Nils på genfors.

* Hvem skal være med på HS-møte når leder og nestleder er fraværende?  
Lodd stemningen i komiteen om andre vil stille.

* Kom vi frem til å ha HS alumnibånd? Vi kom ikke frem til dette. Dette bør være opp til generalforsamlingen. Agnete sender en mail til HS om HS ønsker å ta den opp internt for å ev. komme med argumenter for/i mot.

* TH sendte mail til sosiologisk institutt om inkludering av ikke-komitémedlem-medlemmer.   
Alle ler, men Thor Håkon har vært flink. 

* Skal vi gjøre som Abakus å ha en kompileringsdalje, og så kan alle medlemmer få gå med pin-en, kompilert eller ei? Vi fortsetter å be andre styrer droppe Online-pin på vårt immball, og så må vi informere om at medlemmer får komme på immball selv uten pin. 

## 090 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)