Møtetidspunkt: 14.15 (rom 054)

Servering og referering: Erik

Vinstraff: Martin

Ølstraff:

Tilstede: Sander, Sklirg, Ingrid, Kristiane, Hajem, Thor Håkon, Peter

Mangler: Andrea (Sendte nestleder)

226 Godkjenning av innkalling, servering og referat

Godkjent

227 Status for komiteene (30 min)

Arrkom, med velkom og jubkom:

 • Skjedde ikke så mye i jula.
 • Mye styr med Åre (Ganske standard før Åre)
 • Kryssfest er snart klart
 • Tatt kontakt med Nabla ang låvefest og de har lyst til å bli med.
 • Studenterhytta er booket, busser er bestilt.
 • Klatring blir.
 • Skal ha en fest til som ikke er helt bestemt.
 • VinterOL blir med volvox.
 • Idémyldring neste uke.
 • Planlegger teambuilding.

Bankom:

 • Er så og si ferdig med regnskap.
 • Skal snart se over interne revisjoner.
 • Hajem skal snart begynne med neste budsjett.

Bedkom, med ITEX:

 • Alt av kontrakter skal være ferdig.
 • Sliter fortsatt med møtetid, men er på fredager atm.
 • Har bestemt hvem som skal på Oslotur
 • ITEX: Hege har tatt over som leder. (Gratulerer!)

Dotkom, med appkom:

 • Første møte nå på onsdag.
 • Skal ha valg på nestleder, økonomiansvarlig
 • Arbeidshelg i helga, bra oppmøte.

Fagkom, med ekskom:

 • Stort sett alle kurs er ferdigstilt.
 • Har valgt folk til oslotur.
 • Skal velge nestleder og økonomiansvarlig på neste møte

Prokom:

Peter er her!
- Har hatt litt frafall så har valgt ny nestleder, tillitsvalgt, samt noen interne stillinger.
- Har laget plakater
- Har ikke begynt på offline enda.
- Årbok fotografering: frist: 25. januar.

Trikom:

 • Har handlet i dag.
 • Ryddet i bodene.
 • Skal ha workshop om to dager.
 • Skal skrive opp all informasjon ang bilkollektivet.

Seniorkom:

 • Vanskelig å få til møte.
 • HS-opplæring blir tentativt 2. februar.

Leder og nestleder:

 • Vært på IDIovation

ITV:

 • Ikke her.

228 Interkom (10 min)

 • Tillitsvalgtkurs har blitt etterspurt.
  • Seniorkom skal diskutere det på neste møte.
 • Martin trenger en epostliste til alle bilkollektiv-sjåførene.

229 Årboka

230 Økonomi- og vedtektskveld

 • Blir torsdag 30. mars.

231 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min)

 • Medlemmer av HS og arrkom vil motta invitasjon til bursdagsfest av Nicholas Lund, Erik sender mail og navn til alle i HS til Edvard. Hver enkelt får en personlig invitasjon og bestemmer selv om de vil dra.

232 Ukens infomail og Facebook (5 min)

Frist for å sende søknad til velkom.

Facebook: I dag: Ekskom I morgen: Innkjøpspoll Onsdag: Velkom

233 Eventuelt (10 min)

 • Revy til teaterlosjen: Erik setter opp doodle
 • Oppstart av velkom: Vi velger leder og nestleder, de tar opp resten av komiteen. Vi setter frist for å sende inn søknad til søndag 29.1.
 • Vi ser på nye genfors systemet, vi diskuterer litt og synes det er kult. Sklirg kaster ut buzzwords for å prøve å lure oss til å synes det er enda kulere.
 • Balmer peak: Det er vanskelig å finne ut hva prisen blir pr flaske.

 • Vi diskuterer hvorvidt vi vil opprette en e-postliste over personer kan sendes ut for å representere Online når HS ikke har mulighet.

  • Vi synes dette er en god idé. Alle komitemedlemmer vil få muligheten til å melde seg på.
 • Vi legger ut en poll om innkjøp på facebook.

234 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

 • Peter synes vi var flinke. Vi synes Peter også var flink.

233 Gjøremål