**Møtetidspunkt:** 14.15 (rom 054)

**Servering og referering:** Erik

**Vinstraff:** Martin

**Ølstraff:** 

**Tilstede:** Sander, Sklirg, Ingrid, Kristiane, Hajem, Thor Håkon, Peter

**Mangler:** Andrea (Sendte nestleder)

## 226 Godkjenning av innkalling, servering og referat 

Godkjent
## 227 Status for komiteene (30 min)

#### Arrkom, med velkom og jubkom:
 - Skjedde ikke så mye i jula.
 - Mye styr med Åre (Ganske standard før Åre)
 - Kryssfest er snart klart
 - Tatt kontakt med Nabla ang låvefest og de har lyst til å bli med.
 - Studenterhytta er booket, busser er bestilt.
 - Klatring blir.
 - Skal ha en fest til som ikke er helt bestemt.
 - VinterOL blir med volvox. 
 - Idémyldring neste uke. 
 - Planlegger teambuilding.

#### Bankom: 

 - Er så og si ferdig med regnskap.
 - Skal snart se over interne revisjoner.
 - Hajem skal snart begynne med neste budsjett.

#### Bedkom, med ITEX: 

 - Alt av kontrakter skal være ferdig. 
 - Sliter fortsatt med møtetid, men er på fredager atm.
 - Har bestemt hvem som skal på Oslotur
 - ITEX: Hege har tatt over som leder. (Gratulerer!)
 

#### Dotkom, med appkom:

 - Første møte nå på onsdag. 
 - Skal ha valg på nestleder, økonomiansvarlig
 - Arbeidshelg i helga, bra oppmøte.

#### Fagkom, med ekskom: 

 - Stort sett alle kurs er ferdigstilt.
 - Har valgt folk til oslotur.
 - Skal velge nestleder og økonomiansvarlig på neste møte

#### Prokom: 

 Peter er her! 
 - Har hatt litt frafall så har valgt ny nestleder, tillitsvalgt, samt noen interne stillinger. 
 - Har laget plakater 
 - Har ikke begynt på offline enda. 
 - Årbok fotografering: frist: 25. januar. 
 
#### Trikom: 

 - Har handlet i dag.
 - Ryddet i bodene.
 - Skal ha workshop om to dager.
 - Skal skrive opp all informasjon ang bilkollektivet.

#### Seniorkom: 

 - Vanskelig å få til møte.
 - HS-opplæring blir tentativt 2. februar.

#### Leder og nestleder: 
* Vært på IDIovation
 

#### ITV: 
 - Ikke her.

## 228 Interkom (10 min) 

 - Tillitsvalgtkurs har blitt etterspurt. 
  - Seniorkom skal diskutere det på neste møte.
 - Martin trenger en epostliste til alle bilkollektiv-sjåførene.
 
## 229 Årboka

## 230 Økonomi- og vedtektskveld

 - Blir torsdag 30. mars. 

## 231 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min) 

 - Medlemmer av HS og arrkom vil motta invitasjon til bursdagsfest av Nicholas Lund, Erik sender mail og navn til alle i HS til Edvard. Hver enkelt får en personlig invitasjon og bestemmer selv om de vil dra.


## 232 Ukens infomail og Facebook (5 min) 
 Frist for å sende søknad til velkom.

 Facebook:
 I dag: Ekskom
 I morgen: Innkjøpspoll
 Onsdag: Velkom
 
 
## 233 Eventuelt (10 min)

 - Revy til teaterlosjen: Erik setter opp doodle
 - Oppstart av velkom: Vi velger leder og nestleder, de tar opp resten av komiteen. Vi setter frist for å sende inn søknad til søndag 29.1.
 - Vi ser på nye genfors systemet, vi diskuterer litt og synes det er kult. Sklirg kaster ut buzzwords for å prøve å lure oss til å synes det er enda kulere. 
 - Balmer peak: Det er vanskelig å finne ut hva prisen blir pr flaske. 

 - Vi diskuterer hvorvidt vi vil opprette en e-postliste over personer kan sendes ut for å representere Online når HS ikke har mulighet. 
  - Vi synes dette er en god idé. Alle komitemedlemmer vil få muligheten til å melde seg på. 

 - Vi legger ut en poll om innkjøp på facebook.


## 234 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

 - Peter synes vi var flinke. Vi synes Peter også var flink. 

## 233 Gjøremål