Møtetidspunkt: 14.15 (rom 054)

Servering og referering: Hajem (Erik refererer)

Vinstraff: Hajem

Ølstraff:

Tilstede: Didrik, Sklirg, Ingrid, Kristiane, Erik, Thor Håkon, Andrea, Bjerke

Mangler: Hajem, Sander

242 Godkjenning av innkalling, servering og referat

IKKE godkjent

243 Status for komiteene (30 min)

Arrkom, med velkom og jubkom:

Sander er syk.

Bankom:

Hajem er fraværende.

Bedkom, med ITEX:

 • Alt klart til bedpresser denne uken.
 • Skal til Polen på teambuilding 25. april.

Dotkom, med appkom:

 • Sklirg var ikke på forrige møte.
 • Skal få bedre backuprutiner.
 • Mange har permitert seg.
 • Aslak er ny nesteleder. (Grattis Aslak!)
 • Martin lunde ny tillitsvalgtansvarlig (Grattis Martin!)
 • Dora Oline ny bankomansvarlig (Grattis Dora Online!)

Fagkom, med ekskom:

 • Ny nestleder: Henrik Munkeberg (Grattis Henrik!)
 • Tech talks åpner i morgen.

Prokom:

 • Årbokfotografering gikk bra.

Trikom:

 • Rolige tider.
 • Arrangementer er i gang: Valentines, serie-mandag.
 • Skal låne bort tv til techtalks
 • Planlegger hyttetur med koskom.

Seniorkom:

  1. juni: utmatrikkulering
 • Opplæring: Torsdag 14-16.

Leder og nestleder:

 • Thor Håkon har snakket med sit råd om tillitsvalgtkurs. Har fått fire datoer som vi skal velge to av.
  • Tillitsvalgte skal melde seg på to av disse.

ITV:

Ikke her.

244 Interkom (10 min)

245 Forventninger fra/til appkom (10 min) sklirg

246 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min)

 • Vi svarer på abapus sin doodle.
 • Svarer teaterlosjen med hvem som kommer på premiere

247 Ukens infomail og Facebook (5 min)

248 Eventuelt (10 min)

 • Build that team
 • Flytte genfors -> Flyttes til tirsdag 25. april
 • Felles hackaton? Sklirg tar det opp med sin komité, aka dotkom.
 • Vi må prøve å inkludere folk igjen. Ta en brainstorming på dette?
  • Workshopen blir på fredag.

249 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

250 Gjøremål