**Møtetidspunkt:** 14.15 (rom 054)

**Servering og referering:** Hajem (Erik refererer)

**Vinstraff:** Hajem

**Ølstraff:** 

**Tilstede:** Didrik, Sklirg, Ingrid, Kristiane, Erik, Thor Håkon, Andrea, Bjerke

**Mangler:** Hajem, Sander

## 242 Godkjenning av innkalling, servering og referat 
 IKKE godkjent

## 243 Status for komiteene (30 min)

#### Arrkom, med velkom og jubkom:
 Sander er syk.

#### Bankom: 
 Hajem er fraværende. 

#### Bedkom, med ITEX: 
 - Alt klart til bedpresser denne uken. 
 - Skal til Polen på teambuilding 25. april.

#### Dotkom, med appkom:
 - Sklirg var ikke på forrige møte. 
 - Skal få bedre backuprutiner.
 - Mange har permitert seg. 
 - Aslak er ny nesteleder. (Grattis Aslak!)
 - Martin lunde ny tillitsvalgtansvarlig (Grattis Martin!)
 - Dora Oline ny bankomansvarlig (Grattis Dora Online!)

#### Fagkom, med ekskom: 
 - Ny nestleder: Henrik Munkeberg (Grattis Henrik!)
 - Tech talks åpner i morgen. 
 

#### Prokom: 
 - Årbokfotografering gikk bra.

#### Trikom: 
 - Rolige tider.
 - Arrangementer er i gang: Valentines, serie-mandag.
 - Skal låne bort tv til techtalks
 - Planlegger hyttetur med koskom.

#### Seniorkom: 
 - 9. juni: utmatrikkulering
 - Opplæring: Torsdag 14-16. 

#### Leder og nestleder: 
 - Thor Håkon har snakket med sit råd om tillitsvalgtkurs. Har fått fire datoer som vi skal velge to av. 
  - Tillitsvalgte skal melde seg på to av disse. 
 

#### ITV: 
Ikke her.

## 244 Interkom (10 min) 
 

## 245 Forventninger fra/til appkom (10 min) [sklirg]

## 246 Forespørsler som har kommet på e-post (5 min) 
 - Vi svarer på abapus sin doodle.
 - Svarer teaterlosjen med hvem som kommer på premiere

## 247 Ukens infomail og Facebook (5 min) 


## 248 Eventuelt (10 min)
 - Build that team
 - Flytte genfors -> Flyttes til tirsdag 25. april
 - Felles hackaton? Sklirg tar det opp med sin komité, aka dotkom.
 - Vi må prøve å inkludere folk igjen. Ta en brainstorming på dette?
  - Workshopen blir på fredag.

## 249 Møteevaluering/Diggepunkt (5 min)

## 250 Gjøremål