Møtetidspunkt: kl. 13:15 - 15:00
Sted: Geologi G21

Referering:
1. ref Thomas
2. ref Mari

Tilstede: Sarmi, Milla, Sindre, Henrik, Mari, Thomas, Anders, William

Ikke tilstede: Thea

Straffer:

Innsjekk

591 - Godkjenning av innkalling, servering og referat

 • Godkjent under tvil inkalling og referat
 • Ikke godkjent servering

592 - Status for komiteene (11.25 - 15 min)

Arrkom:

 • Ikke noen flere møter i år
 • Neste semester workshop på tirsdag.
 • Samarbeid med nutrix og volvox
 • X-fest
 • Be om penger tilbake fra blixbox :<

Bedkom:

 • Tentative datoer for våren er lagt inn
 • Ikke møte denne uka, droppa for :beer:
 • Arrangement med Bekk igår, folk virket fornøyde
 • Booking tar tiden den tar pga, bedrifter er tregge
  • Signert noen kontrakter allerede

Dotkom:

 • Mye arbeid, komiteen har sjekket inn rundt 200 timer med arbeid
 • OW er på cloud :cloud:

Fagkom:

 • Null timmer arbeid siste uka :))
 • Siste møte på fredag

Prokom:

 • Hadde siste møte igår
 • Brekkehelg

Trikom:

 • Hadde siste møte idag
 • Sett på innkjøp ordningen, har bestemt oss å ikke være med på Omega verksted. Tar like langt tid som å dra på storcash

Økonomiansvarlig:

 • Møte med abakus økans, fikk mer info om hvordan de budsjetterer.
 • Soundbox avgjørelse:
  • Hvis du skal bruke soundbox til komite relaterte ting så trenger du ikke å betale.
 • Januar blir mye for bankom
  • Åre kommer veldig ubeleilig til
  • Har to helger til å gjøre ferdig alt av regnskap

Leder:

 • Vært på alle møter med IDI på fire dager
  • Første møte: Instituttleder, Tihlde og Abakus
   • IDI er kaos, strukturer må komme plass
   • Virker veldig gira på å ha møtene
  • Semestermøte:
   • Pratet om A-blokka; plass og masterplasser
   • Tilbakemelding fra ITV: ting funker ikkepå grunn av at det ikke var møter og at ingen gjør noe med det som blir sagt av referansegrupper.
   • Nestlederen virket veldig mottakelig for tilbakemeldinger
   • Innsyn i fadderuka:
    • De har ikke kapasitet til å starte så tidlig
    • Møte med Erlend og Hilmir neste uke for å gi dem informasjon angående hvordan de skal kontakte IDI.
  • Masterplasser:
   • Mister masterplasser på fiol på it vest
    • IDI: Spør om vi har lyst til å bytte ut sal på A blokka til mastersaler. Dette var ingen enige med.
    • De 47 masterplassene får bare ryke
    • Kun plass til femteklassinger
   • Innredning på A-blokka: hatt en arkitekt innom
    • Effektivisering av hele A blokka
    • Adgangskontroll til A blokka; er du ikke IDI student kommer du ikke inn.

735 - Interkom (10 min)

Pause

736 - Øke onlinepotten (5 min)

[Onlinepotten er igjen tom og må økes. Siden det ikke er så mye igjen av semesteret foreslår jeg å øke med 5000kr] - Godkjennes ved akklamasjon :))

737 - Trivselsundersøkelse

[Vi valgte å se bort fra å se bort fra komitee undersøkelse, nå må vi lage den generelle trivselsnundersøkelse.]

 • William: Koke fra Abakus, trenger ikke å finne på hjulet på nytt.
 • Mari: Fagkom ønsker å få tilbakemelding fra hele Online. Tilbakemelding fra spesifike arrangementer er for spesifikt.
 • William: Arrkom har ikke behov for semesterundersøkelse, vi får for vage svar.
 • Anders: Ikke blande trivselsundersøkelse med tilbakemelding for komiteer.

 • Sindre: Fagkom tar styret for tilbakemeldingundersøkelse og Anders tar ansvar for trivselundersøkelse.

738 - Eventuelt

 • Milla: Workshop på lørdag; skal vi ha onlinepotten da?

  • Sindre: det ble diskutert i fjor til at vi ikke skal ta fra Onlinepotten.
  • Milla: HS brukte Onlinepotten 2020 og 2021 for Genfors workshop
 • Genfors workshop blir søndag kl 10:15

 • Dato for julegreier:

  • Kl 14:00 på søndag
 • Grillmat må gjøres noe med

  • @channel free food