*Møtetidspunkt:* kl. 13:15 - 15:00 
*Sted:* Geologi G21

*Referering:* 
1. ref Thomas 
2. ref Mari 

*Tilstede:* Sarmi, Milla, Sindre, Henrik, Mari, Thomas, Anders, William

*Ikke tilstede:* Thea

*Straffer:* 

## Innsjekk 

## 591 - Godkjenning av innkalling, servering og referat
- Godkjent under tvil inkalling og referat 
- Ikke godkjent servering

## 592 - Status for komiteene (11.25 - 15 min) 


#### Arrkom: 
- Ikke noen flere møter i år
- Neste semester workshop på tirsdag.
- Samarbeid med nutrix og volvox
- X-fest
- Be om penger tilbake fra blixbox :<


#### Bedkom: 
- Tentative datoer for våren er lagt inn
- Ikke møte denne uka, droppa for :beer:
- Arrangement med Bekk igår, folk virket fornøyde
- Booking tar tiden den tar pga, bedrifter er tregge
  - Signert noen kontrakter allerede
  
#### Dotkom: 
- Mye arbeid, komiteen har sjekket inn rundt 200 timer med arbeid
- OW er på cloud :cloud: 

#### Fagkom: 
- Null timmer arbeid siste uka :))
- Siste møte på fredag

#### Prokom: 
- Hadde siste møte igår
- Brekkehelg

#### Trikom: 
- Hadde siste møte idag
- Sett på innkjøp ordningen, har bestemt oss å ikke være med på Omega verksted. Tar like langt tid som å dra på storcash

#### Økonomiansvarlig: 
- Møte med abakus økans, fikk mer info om hvordan de budsjetterer. 
- Soundbox avgjørelse:
  - Hvis du skal bruke soundbox til komite relaterte ting så trenger du ikke å betale.
- Januar blir mye for bankom
  - Åre kommer veldig ubeleilig til
  - Har to helger til å gjøre ferdig alt av regnskap

#### Leder: 
- Vært på alle møter med IDI på fire dager
  - Første møte: Instituttleder, Tihlde og Abakus
    - IDI er kaos, strukturer må komme plass
    - Virker veldig gira på å ha møtene
  - Semestermøte: 
    - Pratet om A-blokka; plass og masterplasser
    - Tilbakemelding fra ITV: ting funker ikkepå grunn av at det ikke var møter og at ingen gjør noe med det som blir sagt av referansegrupper. 
    - Nestlederen virket veldig mottakelig for tilbakemeldinger
    - Innsyn i fadderuka: 
      - De har ikke kapasitet til å starte så tidlig
      - Møte med Erlend og Hilmir neste uke for å gi dem informasjon angående hvordan de skal kontakte IDI.
  - Masterplasser:
    - Mister masterplasser på fiol på it vest
      - IDI: Spør om vi har lyst til å bytte ut sal på A blokka til mastersaler. Dette var ingen enige med.
      - De 47 masterplassene får bare ryke
      - Kun plass til femteklassinger
    - Innredning på A-blokka: hatt en arkitekt innom
      - Effektivisering av hele A blokka
      - Adgangskontroll til A blokka; er du ikke IDI student kommer du ikke inn. 


## 735 - Interkom (10 min) 


## Pause

## 736 - Øke onlinepotten (5 min) 
[Onlinepotten er igjen tom og må økes. Siden det ikke er så mye igjen av semesteret foreslår jeg å øke med 5000kr]
- Godkjennes ved akklamasjon :))

## 737 - Trivselsundersøkelse
[Vi valgte å se bort fra å se bort fra komitee undersøkelse, nå må vi lage den generelle trivselsnundersøkelse.]

- William: Koke fra Abakus, trenger ikke å finne på hjulet på nytt.
- Mari: Fagkom ønsker å få tilbakemelding fra hele Online. Tilbakemelding fra spesifike arrangementer er for spesifikt.
- William: Arrkom har ikke behov for semesterundersøkelse, vi får for vage svar. 
- Anders: Ikke blande trivselsundersøkelse med tilbakemelding for komiteer.

- Sindre: Fagkom tar styret for tilbakemeldingundersøkelse og Anders tar ansvar for trivselundersøkelse.


## 738 - Eventuelt 
- Milla: Workshop på lørdag; skal vi ha onlinepotten da?
  - Sindre: det ble diskutert i fjor til at vi ikke skal ta fra Onlinepotten. 
  - Milla: HS brukte Onlinepotten 2020 og 2021 for Genfors workshop

- Genfors workshop blir søndag kl 10:15

- Dato for julegreier:
  - Kl 14:00 på søndag

- Grillmat må gjøres noe med
  - @channel free food