Møtetidspunkt: 14.15
Sted: IT-bygget 454

Servering og referering:
1. ref: Karan
2. ref: Maiken
Servering: Karan

Straff:
- Anders: manglende agendapunkt

Tilstede: Henrik, Sondre, Carolina, Thomas, Sarmi, Milla, Cathrine, Sindre, Njål, Robin, Anders, William, Maiken

Mangler: Karen, Karan, Mari

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]



816 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Godkjent, men øl for manglende agendapunkt.

817 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

 • Fått IE støtte godkjent
 • gjennomført karaokefest
 • hybel til hybel i dag
 • Opplæring til ny økans

Bedkom:

 • Har suppleringsopptak, intervjuer etterpå i dag
 • Bekk har valgt datoer for neste semester
 • Samler inn premier til veldedighetsfest
 • Ny økans, Klara, har vært på første bankom-møte

Dotkom:

 • Valg av nestleder og sosialansvarlige, byttet ut alle gamlingene i dotkom
 • En del permisjoner
 • Går fremover på nye OW og vengeful vineyard

Fagkom:

 • Alle har kost seg i Budapest

Prokom:

 • Offlineslipp og merch-slipp i dag
 • Kluss med innbetaling til merch, folk har blitt belastet mer enn de skal (undersøkes).
  • Dette skjedde i fjor også, må refundere studentene det gjelder. Tror det skyldes OW-feil
  • Skal ta det videre med dotkom og bankom

Trikom:

 • Pizzakveld med arrkom på mandag
 • Vors på kontoret på fredag, full påmelding
 • Gjenganger på møter: kontorordning!!
  • komitéer må bli flinkere på å huske sine vaskedager
  • mulig straff for å forhindre at komitéer dropper vaktene sine: redwine

Økonomiansvarlig:

 • Veldig mange nye økanser
 • Går mye i opplæring
 • Fått inn mange søknader til IDI-støtten
 • Venter på en del tilganger til Altinn for å kunne sende inn MVA-melding

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK]

OIL:

 • Oil har arrangert sjakk, bruldring og crossfit
 • Sosialt: hyttetur og ny økans
 • Fremtidige arrangementer: padel og LoL turnering

FeminIT:

 • Frokost på kontoret for alle på fredag, i forbindelse med "En psykt vanlig uke"

Backlog:

 • Tatt opp feiminIT
 • Tatt opp nye medlemmer
 • Fokus er å finne ut hvordan de skal jobbe videre ettersom de har fått en del nye søkere

Appkom:

 • 13 medlemmer
 • Nettside veldedighetsfest. kodekalender, tv utenfor kontoret, smashpause opplegg, nibble app, nettside til techtalks
 • Kodekalender er typ en adventskalender med forskjellige utfordringer etc.

Debug:

 • Fornøyd med godkjente vedtekter ved genfors
 • Skal ha workshop
 • Ser på ordning for hovedtillitsvalgt
 • Øsnker å gi en kanal for kommunikasjon til tillitsvalgte
 • Lage et arrangement for online som er rettet mot kulturen i online
 • Retningslinjer for arrangementer: fokus på kultur
 • Jobbet med admin
 • Gi de tillitsvalgte litt retningslinjer for hvordan de skal operere

Velkom:

 • Ferdigstilt tidslinje for perioden
 • Valgt tema
 • Planlegger elles arrangementer m andre linjeforeninger (Psykolosjen og Abakus)
 • Kontaktet Bekk og Redbull som hovedsponsorer
 • I kontakt med Arena trondheim
 • Sliter med å få tak i masterfaddere

Ekskom

 • Alle skal være lagt til på OW og skal få mail osv.
 • Alle som er med har andre verv, tatt opp flere av denne grunn
 • Ida er ny økans
 • Planer om å inkludere 4. og 5. klasse slik at de kan ta ibruk overskuddet

Itex:

 • Venter på booking

Leder:

 • Vedtekter og annet fra genfors er fikset og renskrevet. Lagt ut på OW og alt av admin
 • Snakket med Mathias om at han har lyst til å snakke med oss om hva som skjer "student politisk"
 • Det nye styret er lagt inn i registere
 • IDI møte
  • Abakus, TIHLDE og vi klager på at det er stappfullt på A-blokka
  • Åpnet A3-117 og 136 for at alle kan booke disse rommene. Skal få inn at kun IDI-studenter har tilgang til booking.
  • Regler for bruk av rommene
  • Plan: de som har booket rommet har førstepri. Skal ikke bli kastet ut hvis det ikke er noen andre der.
  • OOP booker altfor mange rom, og altfor ofte!!!

818 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

Robin: Lyst til å få til en hyttetur med komiteledere og HS allerede i vår

 • Anders: Er enig, var en rett før genfors, men dårlig timing ettersom alle ledere ble byttet ut rett etter.

819 Kurs med SIT (10 min)

[Sit har masse bra kurs tilbud som jeg øsnker at vi skal benytte oss av]

Anders: I fjor var HS på forventningavklaring, var veldig bra. Et kurs jeg vil få til snart. Kommer doodle på slack.

 • Anders: Sosialt etter kurset hadde vært gøy

Anders: Den nødvendige samtale kurs, hadde med HS i fjor og følte det var nyttig

 • Caro: trenger man være med hvis man allerede har det
  • Anders: Tror det er mye bedre utbytte å delta fysisk, så man kan hvis man vil

Robin: De har kurs i arbeidsmiljø og kommunikasjon. Bør få til å delta på dette

Sindre: Møtelederkurs for komiteledere

 • Anders: kjekt for komitelederne

820 Betale for FIF-turen (10 min)

[Hvordan ønsker vi å betale for denne turen?]

Henrik:

 • Har ikke budsjettpost for dette.
 • Skal vi betale for Thomas?
  • Har FiF en ordning på betaling for koordinatorer?
 • Kan bruke prosjekterposten, men ønsker egentlig ikke dette.

William: Har ikke flyreise vært budsjettert før?

 • Henrik: Ble fjernet fra budsjettet, mistenker den var tiltenkt å ta fra prosjekter

Sindre: Har dere kommet lengre på støtteornding for FiF?

 • Thomas: De som trenger penger for fly får spons av FiF, hvis de ikke får dekket av linjeforeningen

Anders:

 • Uenig at det er urimelig å bruke prosjekterposten på dette
 • Ble brukt på pizza i fjor, og denne reisen er en god ting å bruke det på
  • Henrik: Ikke uenig at vi skal dekke det, hadde vært bedre å ha en egen post

Robin: Ble det ikke vedtatt på genfors at vi kan endre busjettet
- Henrik: dumt å endre budsjett for innværende semester så kan endre det til senere, men pengene må komme fra en plass

Milla:

 • Genforscase handlet om vårbudsjett til høst
 • Har vi brukt noe av prosjekter posten til nå?
  • Henrik: Nei

Anders: Til de neste årene må vi legge til FIF som egen post

Milla:

 • Vil vi bruke penger på dette fra Online sitt budsjett?
 • Er ikke case hvor vi tar penger fra
  • Henrik: Definitivt ja, en veldig god ting å støtte

Anders: De som skal reise fikser reise selv og snakker med Henrik om penger

Robin: Fikk vi en avkalring for hvem som skal støtte Thomas sin reise?

 • Thomas: blir fort ekko, abakus og online som betaler

Henrik: Hvordan har det blitt gjort tidligere?

Sindre:

 • Før er jeg ganske sikker på at det ble sponset av Online, men da satt personen også i styret
 • Var tenkt støtte fra fagforening i fremtiden

Henrik: Støtter Thomas denne gangen, og ser på mulige støtteordninger senere

821 IDI-potten søknader (10 min)

[Hvordan vil vi forholde oss til slike søknader som kommer før vi har fått selve støtten]

Henrik: Vet ikke hvordan penger per komite er gjort før. Har vi pleid å ha kvotering?

Milla:

 • Har vi hørt noe mer? Vi fikk penger i januar i fjor
 • Snakket med Abakus som ikke har fått heller

William:

 • Alt som renner inn blir betalt, men vet bare ikke når.
 • De fleste søknader blir mest sannsynlig godkjent.

Maiken: Tenker det er lurt å legge ut foreløpig ettersom vi ikke vet når pengene kommer.

 • Anders: Enig. Kjipt å ha mye i overskudd til jul fordi vi ikke fikk brukt de tidligere på året

 • William: Ingenting er øremarket.

Milla: Støtten skal gå til faglige og sosiale arrangementer, IKKE ALKOHOL!

 • William: Kan være greit å sette av litt til julebord/immball
 • Milla: får ikke annen støtte fra idi til julebord lenger, så denne potten er tiltenkt å erstatte tidligere støtte for enkeltarrangementer

Henrik tar en titt på hvordan det er fordelt tidligere, men gønner på inntil videre. 👏

822 Lederslack (10 min)

[Hvem av «grupper med tilknytning til online» skal ha tilgang på denne slacken]

Anders:

 • Robin og Anders har begynt med gruppering av online leder slack

Njål: Letteste å forsvare er å sette grense på kjernekomite og nodekomite

Sondre: Hva er grunnen til at noen ikke skal få være med?

 • Njål: Kan fort bli en veldig stor gruppe, lettere å samkjøre hvis det er færre folk der.
  • Anders: vanskelig å sette et skille. Hvem er viktige nok for å få være med?

Robin: Mitt forslag er å sette samme som Njål, og ha en separat gruppe på onlineslacken med resten. På den andre siden var grunnen til at det ble gjort i fjor var for å skape lettest mulig kommunikasjon.

William:

 • Anbefaler på det sterkeste å snakke med Thea om det her. Har hatt noe med dette å gjøre til nå.
 • Er en HS ut kanal, og til å få informasjon i tillegg
  • Robin: Jeg vil prøve å forhindre en HS inn HS ut kanal, mer et tettere samarbeid.

Carolina: Slik som det var i fjor var det noen kanaler som var lukket for alle andre enn komitelederne.

 • Anders: Derfor vi foreslår egen kanal med alle i onlineslacken slik at man er fri lukkede kanaler.
 • Njål: en slack der alle er invet, men ha en egen kanal for hyttetur er rart

William: Synes at gruppeledere skal inviteres. En slik slack er en fin mulighet for å skape kommunikasjon mellom alle som er i lederstillinger i online, ikke bare komiteene. At alle i lederstilling har kommunikasjonsmulighet er hensiktsmessig.

 • Robin: Hvor setter vi da grensen? Den må settes et sted, men er vanskelig å sette.
 • William: Selvfølgelig er det vrient å sette grensen, men leder og/eller sentralt kontaktpunkt er en grei definisjon på de som skal kontaktes.

Sindre: Før man begynner å tenke på hvem som skal være med kan det være lurt å finne hensikten med slacken. Hvem som skal være med henger mye på hva som skal være der. Hvis det er kun for informasjon er flere = bedre.

Henrik: Veldig enig med Robin. Kvalitet på kommunikasjon. Deltakere i slacken får mer ut av den dersom den kan brukes som kommunikasjonskanal og ikke en informasjonskanal.

Carolina: Komiteene og grupperingene som ikke har HS-rep kan ha utbytte av en infokanal fra HS.

Anders: Se på en mulighet for å ha en slack med kun komiteledere og ser hva som skjer. Ønsker ikke enveiskommunikasjon som i fjor.

Robin: Man kan skape underkanaler, men tror det er kjipt for de som står på den ene siden av skillet.

Henrik:

 • LF: Prøver den originale ideen. En slack for komiteledere og HS, og en for alle.

Sindre: Mange tiltak man kan ta for å få en kanal som blir litt levende, tror sosialt med de som skal være der kan være en god løsning.

Anders: Delte meninger. Skal vi ha med grupperinger og en felles slack, eller flere med ulike inndelinger?

 • Sondre: Hvilke grupperinger er det snakk om
 • Robin: Det er vanskelig å si ettersom strukturen vår er litt flytende.
 • Anders: Alle eller ingen. Noe annet kan fører til mer rot.
 • Njål: Hvis alle blir med. Hvor går skillet for de som ikke har definert leder?
 • Anders: Alle definerte ledere blir med.

William: Hvor mange situasjoner dukker opp om vi sier en leder eller et sentralt kontaktpunkt i Online? Kan tas på skjønn

 • Robin: Det er ikke en case nå, men skal vi ta fortløpende vurderinger blir det litt feil at vi skal ta en vurdering på hvem som får lov til å bli med.
 • William: Tenker at HS har fått tiltro av genfors til å ta disse valgene! Så det skal gå fint. Hvis man føler på det tror jeg ikke løsningen å ha ignoranse på det er noe bedre.

Anders:

 • Heller mot at vi går mot kanal med leder av node og komite, og en for resten
 • Dette betyr IKKE at hvem som blir invet på hyttetur er avgjort

Caro: Nåværende nodekomiteer?

 • Jubkom
 • Velkom
 • ITEX
 • Ekskom
 • Appkom

Votering:

Forslag 1: Egen slack med HS, komiteledere og nodekomiteledere, og en egen kanal for alle med lederstillinger på Onlineslacken som infokanal

Forslag 2: Alle med i en slack

Forslag 1 blir vedtatt.

823 Medlemskapssøknader (10 min)

Anders:

 • Orienteringspunkt: kommer mange søknader med folk som ikke kan søke med automatisk-søknad til dotkom. Hovedalternativene er sosialt medlem eller ikke sosialt medlem.
 • Sindre skal lage et skriv med hvordan de blir håndtert slik at det ikke endrer seg basert på hvem som sitter i HS.
 • Ikke vær redd for å godta disse søknadene. Fint om alle tar litt hver. Bare å spørre om hjelp på de første så alle blir trygge på det.

Njål: Hvis man går til dokumentasjon gjennom adminpanelet kan man nå de uten å få 404

824 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før]

Milla:

 • Burde vurdere å invitere jubkom til styrevors. Tror jubkom hadde satt pris på det, og har vært fint om de får litt "betaling" for jobben de har gjort.

Invitasjoner

 • Trekker om Theodor plasser
 • Trekker om Paideia plasser

825 Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

Bra møte. Anders er glad for at alle deltar i diskusjoner:)

TODO´s

[Her skal alle gjøremålene som kommer opp i løpet av møtet skrives ned, slik at det er enkelt å sjekke hva man må gjøre i etterkant av møtet. Referent har ansvar for å skrive inn her etter møtet.]

FiF-gjeng må bestille tur [].