Møtetidspunkt: 10.15
Sted: Gamle Elektro G022

Servering og referering:
1. ref: Carolina
2. ref: Njål
Servering: Carolina

Straff:

Tilstede: Alle<3

Mangler:

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]067 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

068 TODO´s fra forrige møte

[Lim inn todo´s fra forrige møte]

 • [ ] - Kompileringsgjengen: Skriv erfaringsskriv (gjøres etter genfors)

 • X - Henrik: Blæste #kudos-kanal

 • x - Alle: Ta oppgjør med vaskeordningen i komiteene

 • x - Karen, Karan: Ta med problematikken rundt faste bedpres/kurs-dager til komiteene sine

 • [ ] - Alle: Notion sales pitch til komiteene

 • x - Karen: Ta opp i bedkom om noe mer skal tas opp på FIF

 • x - Njål: Ordne nye vinstraffregler til neste møte

069 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

 • Har hatt workshop med de nye, skal være gankse onboard men tar også ting litt som de kommer.
 • Har vært på hyttetur.
 • Har satt opp plan for kontorordningen.
 • Bestilte plakater for alle arrangementer fra prokom. Har bestemt at de ikke vil ha SÅ mange plakater pga økonomi og miljø. Blester heller på facebook.
 • Betale første åre faktura
 • Sendt mail til Output om samarbeidsrutiner.
 • Blåtur i morgen

Bedkom:

 • Fink bedpres på fredag og bedcrawl neste uke.
 • Hatt onboarding, mange flinke folk!
 • Snakka om FIF og bedrifstdager

Dotkom:

 • Komt godt i gang, 16stk på sist arbeidskveld
 • Har delt komiteen opp i forskjellige prosjekter. Bedrift, Design, Arrangement, Vinyard osv.
 • Kvittering er fortsatt nede.

Fagkom:

 • Har hatt kurs både på mandag og i dag, utrolig bra påmelding
 • Skal velge ny økans i morgen

Prokom:

 • Hadde onboarding, alle nye er satt i arbeid
 • Valgt ny redaktør
 • Hadde CV fotografering
 • Vil se på nye ideer til merch
 • Merch til jenter!
 • Ser på løsning for redaktørdalje.
 • Renner inn plakatbestillinge I GOD TID!

Trikom:

 • Var på hyttetur i helga, kos<3
 • Perling på kontoret, aften med nye venner, og beeriocart neste uke
 • Gjennbruksdag neste helg
 • Skal kjøpe inn mer vaskeutstyr til kontoret og gjøre det enkelt å finne

Økonomiansvarlig:

 • Får tre nye økanser på ganske kort tid, men tror det blir veldig bra
 • Har blitt kontaktet av Økans for Abakus. Møte om IDI.
 • Husk at når man søker støtte fra online-potten til mat etc. skal ikke gamle medlemmer få støtte. (Altså ikke aktive medlemmer, semi-permiterte eller permiterte)
 • Har fått Nordnet-konto

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK]

Leder:

 • Var på linjeledermøte på mandag,- Alkohol på campus, er blitt mye strengere. Spesielt på areal/rom som ikke er linjekontor.
 • Gjennomgang av fadderukene, hadde jevnt gått bra med alle linjeforeninger. Føler vår gikk veldig bra. Eneste var digital immatrikulering som alle er veldig imot.
 • Kommunikasjonsflyt til de nye, men dette går igjen hvert eneste år.
 • Mindre negative tilbakemeldinger fra Møllenberg området / lokale i trondheim på studentene.
 • Alle studenter får teams gratis hvis vi vil bytte ut slack (lol)
 • Planlegger K2K med Abakus- og Tihldeleder

070 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]
nada

072 Status generalforsamlingen (10 min)

[Går over status til de forskjellige vedtektsendringene vi ønsker å ta opp]

Endring av betegnelser på komiteene våre (kjerne, node, osv.) (Henrik og Robin)

Må nok fremme flere forslag, mtp redaksjonelle endringer

Regler for medlemmsskap (Anders og Maiken)

Ikke noe nytt siden øk- og ved. Burde gjøre det litt mer tydelig på slides osv. hva saken faktisk går ut på

K: Tror det er lurt å få frem at det er sosialt medlemskap som er hoved-vedtekten. Og at fullverdig delen bare er i ekstra spesielle tilfeller.

Frister til å trekke seg fra styrerep rollen for å stille til ny rolle (Carolina og Robin)

Ikke mye nytt, folk virka med på det

Tillitsvalgt (Sondre og Karan)

Det går bra.

Budsjettfrist (Henrik og Bankom)

Var litt styr at ingen fra Bankkom var der for å legge frem saken, så var litt vanskelig å forstå endringa/ få svar på spørsmål.

Et forslag var å har to separate frister for revidering og regnskapsføring.

073 Ægir inn i RFK (10 min)

[Ægir linjeforening har lyst til å bli en del av Realfagskjelleren. De er bare 2 år gammel og har lyst på en arena for å møtes for å ha arrangementer osv. og tenkte at kjelleren kunne være en fin plass for det. RFK har mottatt en søknad fra de og har tenkt å ta det opp på generalforsamling i mars (Om alle er ait m d). Før den tid ville vi gi de fire linjeforeningene som allerede er med mulighet til å komme med eventuelle innspill eller motsigelser. For Online sin del vil det å ta inn enda en linjeforening i RFK ikke ha så alt mye å si. I praksis kommer jeg bare på i farta at kjelleren er litt mindre tilgjengelig og muligens at det årlige bidraget fra dere blir redusert siden vi øker fra 4 til 5 sponsorer.]

I: Forstår ikke helt hvorfor de kommer til en kjeller som allerde har 4 medlemmer. Når det er mange som har kjeller alene.

I: Jeg er kjempeimot det, vil at online skal bruke kjelleren mer, og syns RFK burde fokusere på å få det til. Ha litt flere arrangementer og være litt mer på på å ha andre ting enn fredagspils.

I: Når vi ser på fadderukene er det allerede kaos når det er 4 linjeforneninger som vil vise frem kjelleren, dette kaoset vil bare bli større med 5 medlemmer. Jeg er egentlig i mot.

SP: Er noen for, eller har noen argumenter for?

S: Et inspill er jo at vi kunne ha hjulpet de litt med en alternativ løsning siden de er ei ny linjeforening

K: Jeg tenker det er deres egen oppgave, de har tilgang til samme informasjon som vi har.

K: Jeg syns ikke vi skal gjøre noe for de, men støtter veldig å hjelpe nye linjeforeninger

K: Tenker det er RFK som burde komme med andre forslag til dem.

074 Daljer til OIL (5 min)

[Oppklaring rundt økonomiske ting her] Har sendt i inn design til prokom, men var ikke helt fornøyd enda. De har spørsmål rundt økonomien for det

I: Vi snakket om det i bankkom på forrige møte når vi fikk søknad for pins, tenker vi egentlig bare burde ha en budsjettpost for sånt i HS.

K: Usikker på kordan det budsjetteres, men der er lurt å kjøpe i bolker.

K: Derfor jeg tenker å kalle den "daljer og pins" så man kan kjøpe det i bulk

I: Hvordan vil det funke, i budjsett setter man jo av en sum med penger, om det da ikke blir brukt. Kunne ikke disse pengene blitt brukt til andre ting for alle medlemmer?

K: Det er derfor vi kan revidere budsjett. Derfor jeg tenker å ha det på vårsemesteret slik at det kan brukes på noe annet til høsten hvis man ikke bruker det.

K: Slik som ved jubileum settes det av en sum i året, er det en mulighet?

SP: Hvorfor skal det være vanskelig å forutse daljer?

S: Har jo nå to komiteer som vil ha daljer, tenker det kan være greit å sette av en sum.

SP: Kan man ikke sette av en sum, og så evt. ta fra en annen post hvis man plutselig trenger mye?

LF: Er det ikke lettes om det settes opp på våren og så blir revidert til høst om det ikke blir brukt.

I: Jeg syns det er en god idé med budsjett post, da slipper man fond-søknader. I hvert fall når det uansett skal gjøres til pins.

I: Det burde være en post på det, men hvis det går et år der det ikke brukes, hva skjer da?

K: Pins eller blir overført til høsten. Hvis det blir krise kan man søke fondet.

075 T-skjorter til OIL (Og bredere) (5 min)

[OIL vil ha t-skjorter både til seg selv, og som merch. Dette fordi de tidligere har fått nei til å skaffe arrangør-tskjorter.Tskjortes osm kan brukes til både trening og arrangementer.]

I: Grunnen til at de ønsker det skal være merch er fordi det har blitt nedslått at de skal egen skjorte på samme linje som bedkom og fagkom. Forslaget om merch var egentlig et kompromiss hvis OIL ikke kunne ha egne skjorter

K: Hvorfor skal de ikke få det?

I: Syns egentlig begge er gode ideer. Men med to forskjellige design. Dette er noe vi kan snakke med HSP om.

I: Vi kan høre om å få sponset t-skjorter av BEKK, om de får ha logoen sin på de.

SP: Skulle vi gjort det for merch og? eller kun arr-skjorte?

S: Kun Arr-skjorte som støttes.

I: Syns absolutt de skal få lov til det

076 Ledervalg saken til genfors (10 min)

[Ønsker vi fremme denne vedtektsendringen til generalforsamlingen? Vi fikk mye input på øko og vedtektskvelden referatet kan du lese her]

I: Var mange motargumenter i salen mtp at hensikten med endringen i vår var å prøve ut slik vi har det nå.

SP: Må vi ikke ha et forslag for å forhindre ledervalg?

S: Nei det trengte vi ikke.

I: Dette er jo bare en bieffekt, tenker ikke meningen med valget i år var at ledervalget skulle bli påvirket, og kun HS var tatt i betraktning

I: Jeg er enig i det sier, men jeg tror det er litt kaos aspektet rundt det som gjør at folk ikke ønsker å gjøre det nå.

I: Jeg syns fortsatt at førsteklasseledere trumfer alle andre argumenter

I: Jeg tror ikke det er modent for å tas opp på dette genforset, men kanskje til våren. Jeg stemmer får å ta det til våren.

I: Jeg kan også la det ligge tid da, men føler førsteklasseleder-argumentet faller nå som vi har førstiser som vurderer HS.

I: Jeg er enig i at førsteklasse som stiller til leder trumfer.

K: Da er det ikke bare én rolle som vi potensielt mister.

Saken vil ikke bli tatt opp av HS på genfors. Kan tas opp som enkelt forslag, men tror ikke det vil komme til å gå gjennom.

079 Retrospekt av Hovedopptaket (10 min)

[Går gjennom litt punket som kom opp på møtet med komitelederne, og ser om dere har noen tanker som burde skrives ned til neste års opptak/styre.] I: Det var ekstremt dårlig tid for alle komiteene. Mange søkere, folk var på ITEX, Skulle gjerne ha booka rom via HS, for flere muligheter for tilgjengelig rom. Vi snakke om opptaket vårt er fortidlig. Utsetter vi kommer det etter immball, men da har nok Samf opptak før oss. Og mange syns nok det er skummelt å ta på seg to verv med én gang sa da mister vi muligens en del folk.

I: Mitt største argument er Samf, de tar opp så utrolig mange folk.

K: Er det en fordel at vi vet hvem som går til samf? Vet om flere som har blitt tatt opp til samf og så droppet online-verv etterpå

I: Jeg synes vi skal fortsett e å ha det sånn vi har det nå, men jeg synes også vi burde sende søker listen undervegs. Da vil det bli bedre tid å planlegge og gjennomføre intervju. 5 dager skal være nok til å gjennomføre intervjuer selv om det er ITEX.

I: Tror ikke det er så mange som dropper et verv når de får et. Man tar gjerne det første og beste.

I: Forhåpentligvis har vi vårt eget opptakssystem neste høst, som vil gjøre at man kan ta intervju fortløpende feks. i andre uka av fadderuka

I: Tenker også vi burde ha opptaket tidlig

I: Synes det er nice med tidlig opptak mtp. onboarding.

I: Alle komiteledere får beskjed tidlig om at denne uken er det opptak. Lurt å gi heads up til komiteen.

I: Jeg tror også det er veldig viktig å gi lederne mulighet til å gi konsekvenser når folk sier nei til å holde intervjuer. Alltid mange som har noe å gjøre, men blir plutselig veldig mye arbeid på de som stiller til å holde intervju når sa mange ikke kan sette av èn onsdag.

I: Det viktigste der er at ledere skal kunne si at det er forventet å stille til x antall intervjuer denne uken. Alle må være med å bidra. Viktig å informere lederne om det.

 • Viktig med ordentlig erfaringskriv!

071 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Regler for oppførsel på arrangementer

I: I hovedsak informere i forkant av arrangementer. Kan snakke med vaktene, men man ønsker jo ikke de skal være for strenge heller.

I: Jeg tror vi må være flinke for de som arrangerer å følge grensa vi setter. Selv om det er kompiser ol. på fylla trenger vi ikke knuse glass.

I: Før ble det truet med bøter og prikker, så kanskje vi må bli litt strenger fra arrangør siden.

K: Problemet er jo at det er vanskelig å vite hvem som gjør det

I: Det kan være greit å ta et møte med Radisson.

K: Ikke enig i det, det var mye de ikke tolererte.

I: Kan det være mulig å ha edruvakter fra vår side?

K: Vi har jo alltid edruansvarlig når vi har arrangement på kontoret, noen som passer på at det ser fint ut i etterkant osv. Syns det er en veldig fin ting å ha

I: Jeg ser at det kan være kjipt å være edru på arrangement, men vi kan høre med alle komiteene slik at det ikke bare er arrkom sitt arrangement.

I: Syns man kan foreslå at hver komite har noen som ikke drikker seg helt kanakas. At man har noen som kan få med seg når folk blir for full

I: Jeg tror vi må si i fra i forkant, det går ikke an at vi har folk som skal gå rundt å passe på folk, vi må greie å oppføre oss. Kan ha 2 edruvakter, som følger litt ekstra med.

I: Den mailen som sendes til komiteer kan også bli sendt til eksterne styrer. Det kan være en del tull der

Notion

 • Fagkom har det allerede
 • God stemning på det i arrkom
 • Bedkom har mye å rydde opp i på wiki. Litt vanskelig å argumentere for det, men skal ta det opp igjen. Ingen som følte et kall for det akkurat nå
 • Ikke tatt opp i bankkom, men ser for meg at det passer veldig bra
 • Trikom, har ikke så mange formeninger, har ikke så mye spess på wikien. Tror for de nye at det vil være lettere å sette seg inn i det, men er litt samme. Skal tas med videre
 • Prokom var litt skeptiske til det, tok det på mail. Tror ikke folk helt viste hva det var, skal ta det opp på neste møte. De lurte på noe om tredjeparts noe.
 • Wiki var aldri tenkt å være det den er blitt i dag. Den var tenkt som bare offentlig
 • Kort forklart får man all funksjonalitet som er på wiki, bare bedre. Samtidig som man får mange nye funksjonaliteter.

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]