I forkant av Onlines generalforsamling arrangerer Hovedstyret en økonomi- og vedtektskveld der budsjett- og vedtektsforslag kan diskuteres, før de skal presenteres for generalforsamlingen. Dette er en rolig måte å få tilbakemeldinger på forslagene, mens det fortsatt er tid igjen til votering.

Onlines første økonomi- og vedtektskveld ble arrangert i 2016.

Økonomi- og vedtektskvelden 2021 finner sted 09. februar kl. 16.15 digitalt.

Økonomi- og vedtektskvelden 2019 finner sted 21. februar kl. 17 i R8.


Økonomi- og vedtektskvelden 2018 finner sted 18. februar kl. 17 i R9.

Økonomi- og vedtektskvelden 2017 finner sted 30. mars kl. 15 i R7.