Start Slutt Tid Sak
16:15 16:20 5 Velkomst v/ Anders Robstad
16:20 16:25 5 Utpekelse av ordstyrer
16:25 16:35 10 Sakforslag 01: Kompilering v/ Sebastian Hegreberg og Sondre Stokke
16:35 16:40 5 Vedtektsforslag 01: Endre betegnelse på komite/nodekomite/gruppe v/ Robin Lund Sadun og Henrik Horten Hegli
16:40 16:50 10 Vedtektsforslag 02: Tillitsvalgt v/ Karan Singh Sandhu og Sondre Stokke
16:50 17:05 15 Pause
17:05 17:10 5 Vedtekstforslag 03: Utvide fristen for høstrevidering til 15. september v/ Henrik Horten Hegli
17:10 17:20 10 Vedtekstforslag 04: Regler for medlemsskap v/ Anders Robstad og Maiken Lie
17:20 17:30 10 Vedtekstforslag 05: Frister for å trekke seg fra styrerepprollen for å stille til en ny rolle v/ Robin Lund Sadun og Carolina Gunnesdal
17:30 17:50 20 Vedtekstforslag 06: Ledervalg på høsten v/ Sondre Stokke
17:50 18:05 15 Pause
18:05 18:20 15 Vedtekstforlsag 07: FeminIT som kjernekomite v/ Ida Matre og Mia Bjørndal
18:20 18:25 5 Vedtektsforslag 08: Nodekomite-medlemmer kan stille til HS v/ Robin Lund Sadun
18:25 18:35 10 Eventuelt
18:35 18:45 10 Møteevaluering

Kan forekomme oppdateringer