| Start | Slutt | Tid | Sak                                                                   |
| ----- | ----- | --- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 16:15 | 16:20 | 5  | Velkomst v/ Anders Robstad                                                       |
| 16:20 | 16:25 | 5  | Utpekelse av ordstyrer                                                         |
| 16:25 | 16:35 | 10 | Sakforslag 01: Kompilering v/ Sebastian Hegreberg og Sondre Stokke                                   |
| 16:35 | 16:40 | 5  | Vedtektsforslag 01: Endre betegnelse på komite/nodekomite/gruppe v/ Robin Lund Sadun og Henrik Horten Hegli                                 |
| 16:40 | 16:50 | 10 | Vedtektsforslag 02: Tillitsvalgt v/ Karan Singh Sandhu og Sondre Stokke               |
| 16:50 | 17:05 | 15 | Pause                                                                  |
| 17:05 | 17:10 | 5  | Vedtekstforslag 03: Utvide fristen for høstrevidering til 15. september v/ Henrik Horten Hegli                     |
| 17:10 | 17:20 | 10 | Vedtekstforslag 04: Regler for medlemsskap v/ Anders Robstad og Maiken Lie                               |
| 17:20 | 17:30 | 10 | Vedtekstforslag 05: Frister for å trekke seg fra styrerepprollen for å stille til en ny rolle v/ Robin Lund Sadun og Carolina Gunnesdal |
| 17:30 | 17:50 | 20 | Vedtekstforslag 06: Ledervalg på høsten v/ Sondre Stokke                                        |
| 17:50 | 18:05 | 15 | Pause                                                                  |
| 18:05 | 18:20 | 15 | Vedtekstforlsag 07: FeminIT som kjernekomite v/ Ida Matre og Mia Bjørndal                                |
| 18:20 | 18:25 | 5 | Vedtektsforslag 08: Nodekomite-medlemmer kan stille til HS v/ Robin Lund Sadun                                |
| 18:25 | 18:35 | 10 | Eventuelt                                                                |
| 18:35 | 18:45 | 10 | Møteevaluering 


--- 
Kan forekomme oppdateringer