Start Tid Slutt Sak
16:15 5 16:20 Velkomst v/ Sindre Langaard
16:20 5 16:25 Utpekelse av ordstyrer
16:25 25 16:50 Gjennomgang regnskap
16:50 10 17:00 Sakforslag 01: Fokus på miljø i organisasjonen
17:00 10 17:10 Sakforslag 02: Overføre midler til fondet
17:10 15 17:25 Sakforslag 03: Flytte makten til å gjøre endringer i budsjettet til Bankom
17:25 10 17:35 Pause
17:35 30 18:05 Vedtektsforslag 01: To generalforsamlinger
18:05 30 18:35 Vedtektsforslag 02: Valg til styre ved begge genfors
18:35 20 18:55 Pause
18:55 15 19:10 Vedtekstforslag 03: Økonomiansvarlig godkjenner budsjettoverskridelser
19:10 15 19:25 Vedtekstforslag 04: Endre frist for revidering av budsjett
19:25 10 19:35 Pause
19:35 10 19:45 Vedtekstforslag 05: Legge Debug inn under “4.4 Andre grupper tilknyttet Online”
19:45 15 20:00 Vedtekstforslag 06: Leder av Debug har rollen som linjeforeningens hovedtillitsvalgt, og godkjennes på generalforsamlingen
20:00 15 20:15 Vedtekstforlsag 07: Linjeforeningens hovedtillitsvalgt velges av generalforsamlingen
20:15 15 20:30 Vedtekstforslag 08: Seniorkomiteens navn endres til backlog
20:30 10 20:40 Pause
20:40 15 20:55 Vedtekstforslag 09: Begrense flere kjernekomiteverv samtidig
20:55 20 21:15 Vedtekstforslag 10: OIL som kjernekomite
21:15 20 21:35 Vedtekstforslag 11: Definisjon på nodekomite
21:35 5 21:40 Pause
21:40 15 21:55 Vedtekstforslag 12: Applikasjonskomiteen som kjernekomite
21:55 15 22:10 Vedtekstforslag 13: FeminIT som nodekomite
22:10 10 22:20 Vedtekstforslag 14: Legge inn Datakameratene FK inn under “4.4 Andre grupper tilknyttet Online”
22:20 20 22:40 Fondet vedtektsforslag: 01: Ta i bruk Fondets styringsdokument
22:40 10 22:50 Møteevaluering

Kan forekomme oppdateringer