I forkant av Onlines generalforsamling arrangerer Hovedstyret en økonomi- og vedtektskveld der budsjett- og vedtektsforslag kan diskuteres, før de skal presenteres for generalforsamlingen. Dette er en rolig måte å få tilbakemeldinger på forslagene, mens det fortsatt er tid igjen til votering.

Onlines første økonomi- og vedtektskveld ble arrangert i 2016.

**Økonomi- og vedtektskvelden Høsten 2023 finner sted 27. September kl. 16.15 i VE1.**  

* [Dagsorden](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D6NLEv3FfNVNnqDG2uzbkX2L9-b0qsCkdL5vGMRKapA/edit#gid=0)  
* [Vedtektsforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/vedtekstforslag)
* [Saksforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023h/saksforslag)

**Økonomi- og vedtektskvelden Våren 2023 finner sted 15. Februar kl. 16.15 i Hovedbygninger: H3.**  

* [Dagsorden](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qeyaBaib49N1UWHiVj5FqUcoujfN0kPGiuQqPCAeBqo/edit?usp=sharing)  
* [Vedtektsforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023v/vedtekstforslag)
* [Saksforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2023v/saksforslag)
* [attachment:841]

**Økonomi- og vedtektskvelden høsten 2022 finner sted 21. September kl. 16.15 i Verkstedteknisk: VE1.**  

* [Dagsorden](https://online.ntnu.no/wiki/online/okogved/dagsorden22h)  
* [Vedtektsforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/vedtekstforslag)
* [Saksforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022h/saksforslag)
* [attachment:828]

**Økonomi- og vedtektskvelden våren 2022 finner sted 01. februar kl. 16.15 i EL6 og digitalt.**  

* [Dagsorden](https://online.ntnu.no/wiki/online/okogved/dagsorden22)  
* [Vedtektsforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022/vedtekstforslag)
* [Saksforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2022/saksforslag)

**Økonomi- og vedtektskvelden 2021 finner sted 09. februar kl. 16.15 digitalt.**

* [Dagsorden](https://online.ntnu.no/wiki/online/okogved/dagsorden21)
* [Vedtektsforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2021/vedtekstforslag)
* [Saksforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2021/saksforslag)
* [Referat fra økonomi- og vedtektskvelden 2021](okogved-referat2021)

**Økonomi- og vedtektskvelden 2019 finner sted 21. februar kl. 17 i R8.**

* [Dagsorden](https://online.ntnu.no/wiki/online/okogved/dagsorden19)
* [Budsjett](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I-4p_l02Y_ZThvSMCD9HRgu3ApbARie46-_FX-1mEBw/edit?usp=sharing)
* [Regnskap](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BDvtP80nsKV5kvy6gEhzqtSGr50tb1bmXXgxjpXdTBU/edit?usp=sharing)
* [Vedtektsforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/vedtekstforslag)
* [Saksforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2019/saksforslag)
* [Referat fra økonomi- og vedtektskvelden 2019](okogved-referat2019)


**Økonomi- og vedtektskvelden 2018 finner sted 18. februar kl. 17 i R9.**

* [Dagsorden](https://online.ntnu.no/wiki/online/okogved/dagsorden18)
* [Budsjett]()
* [Regnskap]()
* [Vedtektsforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/vedtekstforslag)
* [Saksforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/saksforslag)
* [Referat fra økonomi- og vedtektskvelden 2018](okogved-referat2018)

**Økonomi- og vedtektskvelden 2017 finner sted 30. mars kl. 15 i R7.**

* [Dagsorden](https://online.ntnu.no/wiki/online/okogved/dagsorden)
* [Budsjett](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1exCJ_8gr1KrS7Bv4N-JnjUBoUKJ56eaPp4wp0mvs9is/edit?usp=sharing)
* [Regnskap]()
* [Vedtektsforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/2017/vedtekstforslag)
* [Saksforslag](https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/2017/saksforslag)
* [Referat fra økonomi- og vedtektskvelden 2017](okogved-referat2017)