Tid (Minutter) Start Slutt Sak Faktisk start
5 16:15 16:20 Velkomst v/ Mathias Fossum
5 16:20 16:25 Utpekelse av ordstyrer
30 16.25 16.55 Gjennomgang regnskap v/Christoffer Stensrud og Johanne Tronstad
10 16.55 17.05 Pause
30 17.05 17.35 Prosjektgruppa Siifra v/ Endre Ulberg og Elise Stautland 16:41
20 17.35 17.55 Sakforslag 01 - Opprettelse av gruppering for håndtering av varslingssaker
10 18.05 18.15 Pause
10 18.15 18.25 Sakforslag 02 - Samkjøring nodekomitéopptak og suppleringsopptak 17:27
10 18.25 18.35 Saksforslag 03 - Konvertere vedtektene til markdown
10 18.35 18.45 Saksforslag 04 - Benytte prefereansevalg ved ordinær generalforsamling 2022
10 18.45 18.55 Vedtektsforslag 01: Godkjenne bankomleder på Generalforsamlingen 18:20
10 18.55 19.05 Vedtektsforslag 02.1: Godkjenne seniorkomleder på Generalforsamlingen
10 19.05 19.15 Pause
10 19.15 19.25 Vedtektsforslag 02.2: Seniorkomleder godkjennes av Hovedstyret
10 19.25 19.35 Vedtektsforslag 03: Bankomleders rolle i styret
10 19.35 20.45 Vedtektsforslag 04.1: Seniorkomleders rolle i styret
10 20.45 20.55 Pause
10 20.55 21.05 Vedtektsforslag 04.2: Ha en egen rådgivende rolle fra seniorkom i styret
10 21.05 21.15 Vedtektsforslag 04.2.1: Fjerne seniorkomleders møte- og talerett
15 21.15 21.30 Vedtektsforslag 05: Vedtektsfeste budsjettreglement
15 21.30 21.45 Vedtektsforslag 06: Komitéleder som stedsfortreder til styremedlem
10 21.45 21.55 Vedtektsforslag 07.1: Komité pliktig å fylle stedsfortrederrolle
10 22.05 22.15 Pause
10 21.15 21.25 Vedtektsforslag 07.2: Komité pliktig å fylle stedsfortrederrolle
10 21.25 21.35 Vedtektsforslagforslag 08: Nestleder som definert rolle
10 21.35 21.45 Vedtektsforslag 09: Tilretteleggelse for videre arbeidsutvalg i Online
10 21.45 21.55 Vedtektsforslag 10: Konkretisere mistillitsparagraf
15 21.55 22.05 Vedtektsforslag 11: Gjeninnføre appkom som nodekomité
20 22.05 22.25 Vedtektsforslag 12: Omorganisering av nodekomiteer
10 22.25 22.35 Saksforslag 06: Overføre midler til fondet
15 22.35 22.50 Vedtektsforslag Fond 01: Passiv forvaltning av fondet