| Tid (Minutter) | Start  | Slutt  | Sak  | Faktisk start  |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16:15 | 16:20 | Velkomst v/ Mathias Fossum ||
| 5 | 16:20 | 16:25 | Utpekelse av ordstyrer ||
| 30 | 16.25 | 16.55 | Gjennomgang regnskap v/Christoffer Stensrud og Johanne Tronstad ||
| 10 | 16.55 | 17.05 | Pause | |
| 30 | 17.05 | 17.35 | Prosjektgruppa Siifra v/ Endre Ulberg og Elise Stautland |16:41|
| 20 | 17.35 | 17.55 | Sakforslag 01 - Opprettelse av gruppering for håndtering av varslingssaker ||
| 10 | 18.05 | 18.15 | Pause | |
| 10 | 18.15 | 18.25 | Sakforslag 02 - Samkjøring nodekomitéopptak og suppleringsopptak  | 17:27 |
| 10 | 18.25 | 18.35 | Saksforslag 03 - Konvertere vedtektene til markdown | |
| 10 | 18.35 | 18.45 | Saksforslag 04 - Benytte prefereansevalg ved ordinær generalforsamling 2022 | |
| 10 | 18.45 | 18.55 | Vedtektsforslag 01: Godkjenne bankomleder på Generalforsamlingen |18:20|
| 10 | 18.55 | 19.05 | Vedtektsforslag 02.1: Godkjenne seniorkomleder på Generalforsamlingen ||
| 10 | 19.05 | 19.15 | Pause | |
| 10 | 19.15 | 19.25 | Vedtektsforslag 02.2: Seniorkomleder godkjennes av Hovedstyret ||
| 10 | 19.25 | 19.35 | Vedtektsforslag 03: Bankomleders rolle i styret ||
| 10 | 19.35 | 20.45 | Vedtektsforslag 04.1: Seniorkomleders rolle i styret ||
| 10 | 20.45 | 20.55 | Pause | |
| 10 | 20.55 | 21.05 | Vedtektsforslag 04.2: Ha en egen rådgivende rolle fra seniorkom i styret ||
| 10 | 21.05 | 21.15 | Vedtektsforslag 04.2.1: Fjerne seniorkomleders møte- og talerett | |
| 15 | 21.15 | 21.30 | Vedtektsforslag 05: Vedtektsfeste budsjettreglement ||
| 15 | 21.30 | 21.45 | Vedtektsforslag 06: Komitéleder som stedsfortreder til styremedlem ||
| 10 | 21.45 | 21.55 | Vedtektsforslag 07.1: Komité pliktig å fylle stedsfortrederrolle | |
| 10 | 22.05 | 22.15 | Pause | |
| 10 | 21.15 | 21.25 | Vedtektsforslag 07.2: Komité pliktig å fylle stedsfortrederrolle | |
| 10 | 21.25 | 21.35 | Vedtektsforslagforslag 08: Nestleder som definert rolle | |
| 10 | 21.35 | 21.45 | Vedtektsforslag 09: Tilretteleggelse for videre arbeidsutvalg i Online | |
| 10 | 21.45 | 21.55 | Vedtektsforslag 10: Konkretisere mistillitsparagraf  | |
| 15 | 21.55 | 22.05 | Vedtektsforslag 11: Gjeninnføre appkom som nodekomité ||
| 20 | 22.05 | 22.25 | Vedtektsforslag 12: Omorganisering av nodekomiteer ||
| 10 | 22.25 | 22.35 | Saksforslag 06: Overføre midler til fondet ||
| 15 | 22.35 | 22.50 | Vedtektsforslag Fond 01: Passiv forvaltning av fondet ||