Livereferat finner du her.

Økonomi og vedtektskveld 2018

Referenter: Taran og Peter

Dagsorden: https://online.ntnu.no/wiki/online/okogved/dagsorden18*/ *

Sted: R9

Tid: 18. februar kl 17:15

Velkomst med Didrik <3

Velkommen

Regnskap v/Christoffer Lofsberg

 • Seniorkom:

  • Ingen store endringer

  • Gikk litt mer i minus enn de skulle

   • Mindre inntekter enn forventet
  • Med støtte fra IDI går de ca i null

 • Hovedstyret:

  • Uforutsette inntekter

   • Får noen 100 fra grasrotandelen

   • Teknologiporten gir oss 2000 fra Onlinere som går på bedpres.

  • Ridderne kjøpte buss på Online sin regning, tok lang tid å fakturere

  • Kompilering sprengt med ca 2000 blant annet pga boller til alle på post

  • Prosjekter-post, lite brukt i 2017

   • 44000 budsjettert, 12000 brukt
  • Styrevors sprengt pga to busser. Litt uheldig.

  • Realfagskjelleren har fått 6500 ekstra til kasseapparat

  • Totalt: 40 000 mindre minus enn budsjettert

 • Arrkom:

  • Immball dyrere enn planlagt, vanskelig å budsjettere

   • 147000,- i utgifter

   • 125000,- i inntekter

  • Julebordet også litt over budsjett

   1. Mai-middag ble ikke betalt av arrkom
  • Åretur ble mye billigere enn forventet

  • 143000,- i minus, mindre enn forventet

 • Bankom:

  • Bankgebyr under budsjett

  • DNB tar cut for hver regning

  • Digitalt regnskap fører til mindre rekvisita

  • 27000,- i minus

 • Bedkom:

  • Bespisning: fått inn ca 70 000 mindre enn det som er betalt. Kommer inn neste år.

  • Flere bedpreser enn antatt

  • Karrieremuligheter

   • Mer inntekt enn forventet
  • Mindre overskudd enn forventet

   • Færre arrangementer pga UKA
 • Dotkom:

  • Uforutsette innskudd: oppgjør av feedMe: Dotkoms system for å bestille mat på arbeidskvelder

   • Det er nå avsluttet
  • Nibble-pcen røk - 4995 i utstyr.

 • Ekskom:

  • Har fått inn penger på våren, mye brukt på høsten

  • Ekskom har gått veldig mye i minus på papiret

  • Skal jevnes ut neste år - er et nullprosjekt

 • Fagkom:

  • Mindre inntekter enn forventet

   • Færre kurs enn forentet pga Uka, og et kurs ble gjort om til bedpres.
  • Viderefakturert brus, men fått igjen penger

   • Utgiftene ligger både hos fagkom og trikom
  • Andre prosjekt: Ny-i-Trondheim fikk pizza

 • Prokom:

  • Fått mindre Offlineinntekter

   • Grunnet Teknologicampen ble fakturert i 2018
  • Årboka gikk i null

  • Gullblekka ble tatt seg av ved Abakus, endte i null for Online

  • Offline koster mindre, pga. nytt trykkeri

  • Ikke noe på teambuilding, pga manglende kvitteringsskjema

  • Merch ikke brukt, skulle være nullprosjekt.

  • Åre/Onlinegensere ble ikke brukt, gikk i null

 • ITEX:

  • Hotell og fly ble billigere enn antatt

   • Alle fikk ungdomsbillett
  • Litt komplisert å lage budsjett fordi vi budsjetterer høst/vår

 • Trikom:

  • 164000,- i minus, mye mer enn budsjettert

   • Dette pga. kopper som ikke er fakturert

   • Dette viderefaktureres

  • Salgsinntekter og salgsvarer matcher ikke fordi Nibble tar en liten andel, litt svinn, og kontanter er ikke medregnet.

  • Færre deltakere på kino i år

  • Bilkollektivet måttes kjøpes inn i, fører til mer i minus i regnskapet

  • Oppussing av kontor

   • Gikk 8000,- mer enn budsjettert i minus

   • Fant vannskader i kjøkkenkroken

 • Jubkom:

  • 1716 kr i kjøp av restlageret av jubileumsøl
 • Velkom:

  • Støtte til edruarrangementer

  • Fast sum per antall studenter

  • Sponsor ble økt, så fikk mer inntekter der

  • Ble brukt mer på rmbånd

  • Veldig mye forskjellig ble dog billigere eller ikke brukt.

   • Særlig arrangementer, siden utesteder ble brukt mye

Budsjett v/Christoffer Lofsberg

 • Seniorkom:

  • Flytter fadderukene til velkom, da det er senkommere i velkom fra og med i år

  • 4000 til fadderukene

  • Betaler mindre for reboot pga. kjellerne som åpner

  • 10000 per semester til interessegrupper

  • Totalt minus 47000,-

 • Hovedstyret:

  • Meste som vanlig

  • Støtte fra IDI til band, dette føres inn på HS

   • Brukt 15000,- til band
  • Kompilering er økt til 9000, vurderer å øke med mer

   • Vil sponse pizza til de på post, siden det generelt er vanskelig å få folk til å stille opp.
  • Prosjekter er senket med 2000,-

   • Dette fordi seniorkom får ekstra støtte til interessegrupper
  • Litt høyere til konkurransepremier

  • Realfagskjelleren får penger, 3500,- i semesteret.

  • Budsjetteres med minus 88000,-

 • Arrkom:

  • Immball blir veldig dyrt

   • Derfor 20 000 i støtte fra IDI, 10 000 fra HS

   • Dette er et av de viktigste arrangementene vi har, så viktig at det blir billigere for Onlinere å dra.

  • Avlsutningsfest til tredjeklasse er satt i budsjettet

  • Immball øker i pris

  • Tilbake til BRunkulla, blir litt dyrere

  • Teambuilding og arrangementgodtgjørelse øker pga flere medlemmer i komiteen.

  • Budsjetterer med 183000 i minus

 • Bankom:

  • Regnskapsprogrammet har fast sum, 1410 i semesteret

  • Blir billigere med rekvisita pga. digitalt regnskap

 • Bedkom:

  • Pris på bedpres har økt

  • Bekledning flyttet fra vår til høst

   • Bedkom og fagkom har nå samme skjorter - > enklere å finne sin størrelse.
 • Dotkom:

  • Eksterne tjenester senket litt

  • Domenebudsjett økt litt

  • Utstyr på 5000,-

  • Uforutsette er høy fordi dyrt utstyr kan fort gå i stykker

 • Ekskom:

  • Nullbudsjettert

   • unntatt teambuilding
  • Dette ryker om ekskom blir tatt ut av Online

  • Ligger på minus 1800,- pga. teambuilding

 • Fagkom:

  • Gaver til kursholdere er økt

   • Samarbeider med abakus om gave til kursholdere på 500 kr per kurs.
  • Bekledning senket som med bedkom

  • 5000,- til Ny På Informatikk/Ny-i-Trondheim

  • Ekstra til andre prosjekter

  • 242500,- i pluss budsjettert

 • Prokom:

  • Ting er som normalt

   • Flere nullprosjekter som genser, merch og årbok
  • Adobelisenser

   • Dette er økt til 30000,-

    • Planen er å ha månedlige lisenser til 15 pers.
   • Tidligere piratkopiert

   • Disse vil ikke "arves" siden det er billigst det første året.

   • Plakater er et produkt vi selger til bedrifter, så viktig at dette drives lovlig.

  • Økt utstyr sånn at de kan kjøpe backdrop.

  • Minus 63000,-

 • ITEX:

  • 600,- i pluss, prøver å nullbudsjettere

  • Bedriftene betaler for fly og hotell

 • Trikom:

  • Mer reelt budsjett i år

   • Beregnet mer i minus på salgsinntekter/salgsvarer: 10 000,-
  • Redusert kaffespons, men koppene blir høyere

  • Støtte fra IDI pga. flytting av kontor

  • Kaffe og te er nå sponset av kaffesponsor

  • Diverse er gafler, kniver, tallerkner +++

  • Kino og andre arrangementer er lagt inn

  • Lagt inn medlemskontigent i bilkollektivet

  • Pizza til alle sammen på genfors

  • Flytting av kontor blir lagt til.

  • Et ekstra bankkort til komiteen.

  • 130000,- i minus

 • Jubkom:

  • Null
 • Velkom:

  • Støtte fra IDI til masterfadderuker, 5000,-

  • Fast støtte fra IE

   • Ikke tenk på edrustøtte
  • Leie av lokaler er flyttet over til arrangementer

   • Dette for å kunne skape flere edruarrangementer
  • Ting er som før

  • 400,- i minus

 • Totalt

  • 84000,- i pluss

  • Spørsmål:

   • Vi kan ikke gi mer til arrkom uten å kutte en annen post.

   • Vi budsjetter ikke med sparing til

Vedtektsforslag 1 v/Agnete Djupvik

https://online.ntnu.no/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/vedtekstforslag/#wiki-toc-forslag-1-komiteledere-ut-av-hovedstyret-agnete-djupvik

Dette handler om å restrukturere Hovedstyret, og få komitélederne ut derfra. Dette er et samlet forslag med flere endringer i vedtektene.

Skiller komitélederne fra Hovedstyret, ved å lage nye stillinger og ansvarsområder i HS

Hovedstyret vil bestå av:

 • Leder

 • Nestleder

 • Økonomisansvarlig

  • Økonomiansvar for HS og Online, men ikke møteleder i bankom
 • Arrangementansvarlig

  • Knyttet til alle ting Online arrangerer

  • Passer på at alle har ressursene de trenger

  • At arrkom og trikom har tydelige skillelinjer

  • Være med på bookingrunden for å koordinere arrangementer

  • Talerør for arrangerende komiteer

 • Teknisk ansvarlig

  • Skal ha ansvar for at prokom og dotkom har det komiteene trenger for å fungere

  • Er et kontaktledd mellom komiteene og HS

  • Har ansvar for

   • Mailinglistene

   • Tekniske forespørsler som HS mottar

 • Internansvarlig

  • Har ansvar for den helhetlige tilliten innad i HS

  • Er en kontaktperson

  • Ansvar for opptak

  • Ansvar for kommunikasjon til andre komiteer i Online

  • Leder komitélederkollegiet

Komitélederkollegiet:

 • Består av lederne av alle komiteene

  • Inspirert av Samfundet
 • Vil ligne på punktet "interkom" som vi har på HS-møter i dag.

 • Ingen reell makt, men mer et rådførende organ

 • Nodekomitéledere kan gjerne være med når det er aktuelt.

  • HS bør ha møterett

  • Trengs ikke vedtektfestes

Bakgrunn:

 • Mange vil gjerne være bare komitéleder, og er ikke like interessert i styresaker, mens andre vil gjerne legge føringer for linjeforeningen som organisasjon.

 • Dette gjør oss mer skalerbare, slik at vi kan få flere komiteer.

 • Bedre størrelse på styret. (Flere kokker mere søl og sånn)

 • Dette kan gjøre at vi får mer kontinuitet ved at man ikke blir utslitt av vervet sitt.

 • Selvom det blir færre styremedlemmer får vi mye mer ressurser til å håndtere styresaker. Per nå faller det meste til leder og nestleder

 • Organisasjonen kan bli mer smidig, bedre kommunikasjon innad. Bedre kapasitet blant personer med forskjellige ansvarsområder.

  • Online vokser, så det er naturlig at vi gjør endringer for å adressere kapasitetproblemer

Valg av komitéledere:

 • Komitéledere vil ikke lenger ha noe makt i styret.

 • Velges internt i komiteene, og blir presentert på genfors for godkjenning.

 • Ved underkjenning vil det avholdes valg under genfors.

Diskusjon om funksjon av nye Hovedstyret:

 • Vag ansvarsfordelig blant medlemmene?

  • Dette kan være opp til retningslinjer internt, er ikke en vedtektsak.

  • Rolleansvaret i HS vil bare være ekstra i tillegg til resten av styrevervet

 • Hva er viktigst, rolleansvaret eller generelt HS-arbeid?

  • Begge skal gjøres, hovedansvaret er viktigst men dette er ikke fulltidsarbeid

  • Alt dette kunne vært fordelt internt, men det er viktig med transparens. Derfor vi har offisielle stillinger i Hovedstyret

  • Vi trenger mer kapasitet i styret

 • Styret har problemer med å knytte bånd med onlinere og nye spesielt, vil dette før til ekstra skille mellom HS og det sosiale?

  • Det er ikke så stort skille

  • Nå får Hovedstyremedlemmer tid til å delta på arrangementer!

  • Dette er veldig likt KSG på Samfundet, og det fungerer bra.

   • Styret er ikke "over" resten, men heller en ekstra komité mellom alle undergrupperingene.
 • Kommunikasjonsansvarlig?

  • Testperioden viste at dette ansvarsområdet var for tynt

  • Dette kan heller gå over til å bli som en eksponeringsgruppe

 • Hvordan blir det bedre å gjennomføre dette med tanke på arbeidsmengde i HS?

  • Flere personer er ikke alltid bra, det blir kaos og vanskelig å håndtere
 • Foreslår å endre Arrangementansvarlig til Online-koordinator

  • Passer bedre

  • Intensjonen er den samme

 • Skal bli lettere å opprette nye komiteer

 • Muligheten er åpen for å være i både Hovedstyret og Komitélederkollegiet

 • Urolig for Arrangementansvarlig, har vedkommende ansvar for arrangementene?

  • Nei

  • Dette er fremdeles bedkom og fagkom som arrangerer, arrangementansvarlig vil kun koordinere

  • Dette er kanskje litt utydelig

 • Er dette rette tiden å gjennomføre endringene? Det er mange endringer nå i forbindelse med bl. a. samlokaliseringen.

  • Det er nå vi trenger endringene

  • Hadde 6 personer kunnet jobbe med spesielle saker (samlokalisering), ville dette gjort mye for effektiviteten vår. Nå er det to personer som jobber livet av seg med dette.

  • Dette har blitt jobbet på av mange med god kompetanse

 • Prøveperioder er mer eller mindre umulig å gjennomføre, fordi vi ikke kan fortsette som vanlig i Brønnøysundregisteret

 • Alle kan stille til Hovedstyret

  • Også nåværende ledere

Vedtektsforslag 2 v/Hovedstyret

Hensikt: Eksursjonskomiteen skal ut av Online. Dette fordi regnskapet gir oss en økt omsetning på 1,5 millioner i året. Dette kan føre til behov for revisor i Online.

Det blir ingen endring i hvordan ekskom fungerer, annet enn at pengene ikke ligger i Online.

Dette vil gjøre ekskom mer mer frie til å gjøre det de vil.

Diskusjon angående å gjøre ekskom selvstendig

 • Eksempler på det ekskom kan gjøre som egen organisasjon?

  • Dyre ting som ville påvirket regnskapet til Online i for stor grad.
 • Hva er galt med revisor?

  • Det er dyrt.

  • De pirker masse.

  • Ikke ønskelig.

 • Opprinnelig ville vi at komiteene var i Online fordi vi ville ha sikkerhet for at alt blir gjennomført hvert år

  • Nå skal vi ha en avtale
 • Omsetningen blir veldig kunstig gjennom ekskom

  • Siden pengene som brukes til reisen først blir betalt inn av deltakerne, så blir overskuddet betalt tilbake etter reisen.
 • Skal vi ha vedtekter og genfors for ekskom?

  • Dette blir som før, men de har egne generalforsamlinger
 • Bruker vi årets budsjett om dette går igjennom?

  • Nei
 • De får støtte av Online

  • Ved å signere en intensjonsavtale.

  • Teambuilding osv.

  • Fagkunnskap og bedriftkontakt.

  • Ting endrer seg lite

Vedtektsforslag 3 v/Christoffer Lofsberg (fondet)

Hensikt: Liten feil i vedtektene angående Fondstyret. Per nå kan ikke avtroppende medlemmer i Hovedstyret stille til valg, siden de ikke trer av før endt generalforsamling. Dette skal endres slik at avtroppende medlemmer også skal kunne stille

Diskusjon angående forslaget

 • Semantikk angående grammatikken i forslaget

  • Løser seg

Vedtektsforslag 4 v/Christoffer Lofsberg (fondet)

Hensikt: Om Vedtektsforslag 2 går igjennom, skal komitéledere kunne stille til Hovedstyret. Tilsvarende slik vi har det nå med at Hovedstyret kan stille.

Diskusjon:

Vedtektsforslag 5 v/Christoffer Lofsberg (fondet)

Hensikt: Om Vedtektsforslag 2 går igjennom, skal ikke sittende kjernekomitéledere kunne stille til Fondstyret.

Diskusjon:

Vedtektsforslag 6 v/Christoffer Lofsberg (fondet)

Hensikt: Fiks feil i vedtektene

Diskusjon:

Vedtektsforslag 7 v/Christoffer Lofsberg

Hensikt: Passe på at Hovedstyremedlemmer ikke kan erstatte økonomiansvarlig om vedkommende faller fra vervet sitt. Dette fordi stillingen er svært viktig i Online.

Diskusjon:

Ikke noe problem

Vedtektsforslag 8 v/Johannes Kvamme

Hensikt: Rette opp i motsigelse i vedtektene for fondet og for Online. Om Online oppløses, løses også fondet opp, og pengene fryses i 3 år, før de tilfaller Online, som ikke lenger eksisterer. (wtf)

Diskusjon:

Vedtektsforslag 9 v/Johannes Kvamme

Hensikt: Hva skjer om Fondet legges ned etter Online linjeforening (f.eks. dette glemmes)? Endre på dette

Diskusjon:

 • Semantikken bak formuleringene fra før og ny formulering

Saksforslag 1 v/Hovedstyret

Hensikt: Nye medlemmer skal få en egen pin, men de som kompileres får en egen dalje. Dette koster litt, men gir bedre tilhørighet i Online for de som ikke kompilerer seg, eller ikke er i komité. Også mindre sjalusi for komitémedlemmer som til vanlig er de eneste med dalje(r).

Diskusjon:

 • Alle som er Onlinere burde ha noe fysisk som symbol på å være onliner.

 • Vi håper også flere vil ta kompileringen.

 • Deles det ut i starten av fadderukene?

  • Ja, i et brev som forklarer hva pinen representerer.

  • Ikke i goodiebags, men mer seremonielt.

 • Brevet kan gi oss en mulighet til å fortelle hva Online er fra første møte. Dette kan man lese om når man kommer hjem etter mange infomøter.

Saksforslag 2 v/Hovedstyret

Hensikt: Dalje til alle i nodekomiteer. Denne er felles, ikke én hver for alle nodekomiteene

Diskusjon:

 • Bør vi ha én dalje for hver komité? De gjør en stor jobb i sitt verv. F.eks bankom får ekstra dalje.

  • De som sitter i kjernekomité i mange år kan få kun én dalje, mens noen med et par få verv kan få masse daljer

   • Er det noe problem? Ikke nødvendigvis
  • Det er større jobb å sitte i kjernekomité enn nodekomité

  • Blir mye penger

  • Blir jobb for de som skal designe daljene

Saksforslag 3 v/Hovedstyret

Hensikt: Hovedstyret vil ha åpent julebord for alle fordi dette skaper bedre samhold mellom alle i Online, ikke bare komitémedlemmer. Vi kan skape en vårfest for komitémedlemmer for å bevare tradisjonene vi har hatt fra før.

Diskusjon:

 • Det er kjip tå høre medlemmer som ikke er i komité gleder seg til julebord før de oppdager at det kun er for komiteer.

 • Vil ikke det samme problemet oppstå med en tradisjonsrik vårfest?

  • Det er større tradisjoner generelt rundt julebord, enn det er for vårfester

  • Julebord er innlemmet norsk kultur

 • Vi har merket interesse for (gratis) julebord også blant ikke-komitémedlemmer

 • Kan bli veldig kostbart å ha separat julebord + vårfest

  • IDI har satt av masse penger for studenter - de vil nok være med å sponse et åpent julebord.
 • Mange arrangementer må flyttes, dette kan bli et problem for arrkom

  • Kan slåes sammen med reboot

  • Tror arrkom klarer å mekke

Saksforslag 4 v/Hovedstyret

Hensikt: Onlinere kan søke om penger til pizza om de skal jobbe med med Online-relatert arbeid (workshops, hackaton). Ønsker å ha 10000 i semesteret som kan søkes til Onlinerelatert arbeid, også til ikke-komitémedlemmer.

Diskusjon:

 • Finne mer effektive måter å sette pris på arbeidet som folk legger i Online

 • Er veldig givende og motiverende for de som jobber

 • Forslaget er positivt mottatt.

Saksforslag 5 v/Hovedstyret

Hensikt: Sette over 250000,- til Onlines Fond. Dette skal fremmes en gang i året. Vi gjør det fordi vi har råd.

Saksforslag 6 v/Agnete Djupvik

Hensikt: Følger vedtekstsforslag 1, slik at Hovedstyret velges før komitéledere (kun dette året)

Noe Aslak fant i vedtektene:

Casual Gaming, Realfagskjelleren og Redaksjonen står oppført som nodekomiteer. Ser på det senere.

Møtekritikk

Didrik har vært en veldig fin dass.

Alle sammen har vært flinke til å diskutere

Det er veldig få ikke-komitémedlemmer her.

Takk for oppmøte!