Velkomst v/Thor Håkon

15.20 Gjennomgang regnskap v/ Hajem

Hovedstyret

Boden må deles med flere enn det vi trodde.

Prosjekter for Online - har blitt endret navn på.

Støtte fra IDI - er vi sikre på at vi får det innviglet? Svar: vi fikk det denne høsten, så vi satser på at vi får det samme til neste høst. Kommentar fra salen: ikke budsjetter med IDI, for det kan hende vi ikke får noe i det hele tatt.

Har økt støtte til Datakameratene, basert på antall medlemmer fra Online. Støtten reflekterer baneleie.

Støtte av andre - andre organisasjoner som StartNTNU. Det har vært tidligere.

Teambuilding: økt med 100kr for seniorkom-leder.

Trykksaker har ikke endret seg mye, men må kanskje endres hvis vi bestemmer oss for nytt trykkeri. Vi vet ikke for sikkert hvilket trykkeri vi skal bestemme oss for, da Svenil har gått konkurs.

Konkurransepremier - julekalender o.l.

Lokalleie - pga. kjelleren er stengt.

Lagt til en ny post, Bilkollektivet - fordi i høst meldte vi oss inn i Bilkollektivet (gruppe hvor vi kan leie biler, ofte billigere enn bilutleieselskaper). Trikom bruker dette. Utgiften går under HS, da hele Online kan bruke det. Spørsmål fra salen: vi må dele det inn i begge semestre. Det skal fikses.

Arrkom

 • Immball

 • Åre - går opp i pris.
  Kommentar fra salen: det vil bli større (mer plass), og det vil bli dyrere. Skal vi øke sponsen til Åre? Kommentar fra salen: Uansett om vi har gått over budsjettet, burde vi ikke budsjettere som at vi skal gå over. Man vet aldri, derfor burde man ikke budsjettere. Kommentar fra salen: Det blir mindre attraktivt hvis det blir dyrere. Kommentar fra salen: Det skal bli flere plasser. Kommentar fra salen: Flytte spons fra Julebord til Åre, det er flere som drar på den. Kommentar fra salen: Ligger sparing til jubileum under HS? Ja, men det er ikke lagt inn.

 • Blåtur vil gå opp i pris.

 • Arrangør-godtgjørelse: det skal ikke koste noe å arrangere noe.

 • Trykksaker - plakater osv.

Bankom

 • Byttet regnskapsprogram - fikk støtte fra HS.

 • Rekvisita - bankom som bruker det mest, vi har også kjøpt blekk.

 • Pizza på arbeidskvelder - gått opp pga. flere personer.

Kommentar fra salen: burde ikke bankom klare å betale regninger i tide?
Kommentar fra salen: det er et frivillig verv, det må være lov.

Bedkom

 • Bedpresgebyr
  Kommentar fra salen: samarbeidsavtale er lavere enn tidligere.

 • Bekledning
  Lagt inn mer, fordi vi trenger flere skjorter til høsten.

 • Produktark
  Prokom lager ark som de tar med på bedriftsbesøk

 • Oslotur
  Kan settes ned til 6500. Kommentar fra salen: Er satt så høyt for at folk skal ha et sted å bo hvis de ikke har det. Kommentar fra salen: trikom burde budsjettere om at mineralvann går i minus.

Dotkom

 • Outsourcing
  Vurderer å gå over til noe annet så det blir billigere.

Ekskom

Vet enda ikke hvor turen skal gå hen.

Kommentar fra salen: feil i inntekter våren 2018. Kommentar fra salen: ekskom vil uansett gå i null.

Fagkom

 • Gebyr kurs
  Kommentar fra salen: det er mer enn i fjor. Kommentar fra salen: det er pga. UKA.

Itex

 • Teambuilding mangler
  Det skal settes inn.

Kommentar fra salen: hva uforutsette utgifter for Itex?
Svar: flyavgift, for eksempel, som stiger.

Jubkom

Null.

Prokom

Kommentar fra salen: er utgifter for Offline tatt høyde for nytt trykkeri? Svar: nei. Ikke fått svar om kostnad fra det vi har prøvd hittil, så det er ikke sikkert.

Inntekt må justeres med tanke på støtte fra IDI.

Vi kjøpte kamera til 15 000,-.
Grunnen til at det er forskjell er fordi tidligere har ikke postene vært justert til det ting har kostet. Dette er pga. økonomiansvarlige har vært byttet mye.

Seniorkom

Kommentar fra salen: utmatrikulering: HS økte sponsen til 30 000. Det har blitt dyrere, og vi vil ikke at det skal koste for mye for studentene. IDI støtter heller ikke mer. Det er dobbelt så mange master-studenter i år som ifjor - det blir dobbelt så mange foreldre. Kommentar fra salen: kan vi ta det opp på genfors om vi skal sponse så mye?

Trikom

Feil i inntekt på høst og vår. Det ble fikset.

Kommentar fra salen: har det blitt regnet på hvor mye det vil bli spart på koppestopp? Svar: null, vi får kopper fra Netlight.

Kommentar fra salen: frukt - pris på det vi har nå kontra bunnpris? Svar: billigere det vi har nå.

Kommentar fra salen: skal kontoret pusses opp? Svar: Ja. Er 10 000 kr nok? Ja.

Vi har Spotify og Netflix. Vil kjøpe mer så vi kan streame fotballkamper o.l.

Velkom

Kommentar fra salen: er støtte fra IDI/IME innvilget? Svar: nei, men har søkt. Det skal fjernes før man vet helt sikkert. Kommentar fra salen: det blir sikkert ikke samme støtte som i fjor. Burde sjekkes opp. Burde skrives mer spesifikt.

Kommentar fra salen: burde stå at det er en ny post på budsjettet.

Generelt

 • Diskutere budsjett
  Vi tar 10 min. pause og fortsetter med økonomi.

Budsjett-diskusjon

Vi går gjennom budsjettet - folk kan sende forslag til bankom.

Forslag: lage en slack-kanal for økonomi?

Vedtekter

Vi går gjennom vedtektsforslag og diskuterer ordlyd, mening og diverse endringer som kan tas.

 • Forslag 1-2
  Det diskuteres om ordlyden i forslaget. Det er delte meninger.

 • Forslag 3-6
  Generelt positive til endringene.

 • Forslag 7
  Endre til "semesteret" istedenfor "måneden".

 • Forslag 8: Kapittel 3.4
  Må endres til "mer enn".

 • Forslag 9
  Forslag om å endre ordlyd til "Paraferene skal ikke være medlem av linjeforeningen Online.".
  Det er stemning for forslaget.

 • Forslag 10

 • Nytt forslag: "Endringer på Generalforsamlingen skal tre i kraft etter Generalforsamlingen.".

 • Forslag 11
  Forslag om å legge til (evt. i retningslinjene) om å ha en kjellerkontakt i Online.

 • Nytt forslag: Komiteenes retningslinjer skal legges ut på Generalforsamlingssiden på OW.

 • Under 5.4:

Hovedstyret vil høre meninger om:

 • Hvem kan bli medlem av Online? Hva skal vi legge til grunn?

Forslag:
Folk som tar fag første året og bytter over på informatikk på andre året burde få lov til å bli medlem.
Man må vise god skjønn når man vurderer.
Har studenten en annen linjeforening som tilfredsstiller interessen, sosialt og faglig, burde man kanskje ikke invilge medlemsskap?
Det vil alle finnes "edge-cases". Det burde finnes en god historikk med saker hvor man kan se hva som har blitt gjort tidligere.

 • Julebord - åpne julebordet for alle

Forslag:
Kanskje åpne én gang og se hvor mange som kommer.

Vi har mange tradisjoner, det vil kanskje virke mer ekskluderende.
Komitémedlemmer legger ned mye arbeid, det burde være en takk for det.

Vært diskutert å legge til et vårball, men det er ikke sikkert alle har råd. Kanskje bytte ut Studenterhytta med et vårball, arbeidsmengden til arrkom vil heller ikke økes.

Det hadde vært fint å ha et arrangement hvor man kan stase seg opp. Men kanskje folk er mettet av det.

Et dyrt arrangement i semesteret er bra nok.

Positivt om julebord er åpent for alle - det er en ting som mange går til uansett hva man driver med, men medlemmene kommer ikke til å føle seg en del av det pga. tradisjonene. Bytte tradisjonene til et annet arrangement.

Det er kjipt å ikke være med på julebord, selv om alle vennene dine er med på det. Det som er annerledes er at man får en tittel. Det burde ikke være noe man føler seg utafor på.

Det er mye komité-ting som skjer på julebordet, det er et formelt event.

Det at folk utenfor komité kan være med trenger ikke hindre folk i å få titler, daljer osv.

Kanskje man kan få titler på et annet tidspunkt.

Kanskje heller ta Reboot og blåse opp det.

Det er også viktig å ta vare på de som er grunnpilaren i Online, at ting går rundt. Det burde få litt ekstra fokus.

For mange betyr det mye å bli med på et julebord. Om vi har et annet arrangement en annen gang vil det ikke gå utover noen andre.

Komitémedlemmer har allerede en del goder.

Julebord er en greie i norsk kultur - det er ikke urimelig å ha et slags vårball istedenfor Reboot.

Hvis man åpner et vårball for kun komitémedlemmer, vil det sikkert bli diskutert det samme neste år.

Det oppstår en del sosiale normer rundt julebord, kanskje vi kunne kalt det komitéfesten eller noe lignende.

Saksforslag

 • Forslag 1

Er det noe hensikt? Man kan få mindre negativ snakking om den andre.

Burde legges ned mye tid i valg.

Det er en vanlig praksis i andre linjeforeninger. Man kan ikke herme etter den andre.

Kan få fordeler og ulemper på ting. Man skal klare å komme opp med et godt svar.

 • Forslag 2

Vi gir allerede mye spons til komitémedlemmer.

Positiv til noe som skal sterke forholdet i komiteen. Det sosiale er ikke det samme som før. Det er viktig å ha en sterk kjerne, det gjøres ved teambuilding - som gjøres ved penger.

Teambuildingspenger er et gode som vi egentlig ikke trenger, men som vi får. Vi kunne brukt penger på alle medlemmene.

Ser ikke noe behov for økning. 100 kr per hode er ikke noe problem når det kommer til mat, drikke og annet.

Hvis komiteen velger å ha en dyrere teambuilding enn andre, er det deres valg.

På sikt burde det kanskje justeres.

Ting har blitt dyrere, men det er kanskje ikke aktuelt hvis ikke budsjettet har like stort overskudd som trodd.

Vil ikke undervurdere en god sosial komité. Det har mye å si for produktiviteten for linjeforeningen, ellers hadde den ikke eksistert.

Det sosiale er ekstremt viktig for at komitémedlemmene vil være på arbeidskvelder.

Arbeidskveldkulturen i prokom holder på å gå ut - det er viktig å få støtte. 150 er ikke all verden, men det gir en støtte.

Tror ikke 150 kroner vil hjelpe at folk sitter lenger på arbeidskvelden.

Det er en negativ stemning på å gi mer penger til komitémedlemmer, men det vil kanskje gjøre at en person vil bli med på den hytteturen som han kanskje ikke hadde råd til.

Det handler ikke om å gi 50 kr, det handler om at Online gjør noe for komitémedlemmene.

 • Forslag 3

Legge til 5 minutter på årsberetningen.

Litt for sent å gjøre det på Generalforsamlingen. Kanskje gjøre det rundt jul.

Det er per i dag ikke noe forum for det, men de som stiller til det nye hovedstyre kan få en input på hva som har funket eller ikke funket.

Ha med et punkt på Generalforsamlingen der man går gjennom punktvis hva man har fått til og ikke.

Et bonus kan være at du er forberedt på spørsmål senere.

Folk pleier å gå til valg og får ikke gjort noe av det de har sagt. Hovedstyret må starte et forum hvis man heller skal ha det.

Hovedstyret skal være veldig lavterskel. Hvis inntrykket er at det er høy terskel å ta kontakt med HS, burde vi endre på det.

Synes det er greit forslag, man trenger ikke spørre ut om valgsaker, men om det er noe man har reagert på eller noe man synes de har gjort bra.

Hvorfor er det relevant hvis ikke personen skal stille til valg igjen?

 • Forslag 4

Synes det er positivt, det gir mulighet til å se om vennene dine skal på en fest. Så lenge det holdes unna kurs og bedpres.

Nummer, allergier og klassetrinn vil ikke være offentlig.

Hvorfor ikke kurs og bedpres?
Man skal gå på et kurs eller bedpres fordi man har lyst, ikke fordi vennene dine skal.

Komitémedlemmer har skrevet under en taushetserklæring.

Det har vært på Generalforsamling før. Abakus har åpne lister på alt.

Det kan være veldig positivt å vite om noen du kjenner litt skal på et kurs/bedpres, hvis du kanskje ikke tør å gå.

Blitt diskutert i fagkom før (om å ha åpne lister), men det går på prinsipp - du skal gå fordi du er interessert i bedriften/temaet deres, ikke fordi du går fordi du kjenner mange venner som skal.

Tror det er mange som vil gå mer hvis de ser at de kjenner noen som skal.

Man kan ta det opp på neste Generalforsamlingen (om bedpres og kurs).

Det virker ikke som det er et kjempeproblem for Abakus.

Vi burde ta det opp med bedriftene før vi tar det opp på Generalforsamlingen.

Det er god stemning for å åpne deltakerlistene. Bedkom og fagkom skal snakke med bedriftene.

 • Forslag 5

Positiv ting så lenge det blir tatt ansvar.

Hvis alle får tilgang til kontoret vil det kanskje blir mer rotete. Og nach.

Nach skal bli slått mer ned på. Man vil kanskje få mer tilhørighet, og vil rydde mer opp etter seg.

Det er stor verdi på kontoret, og man stoler på alle nok til å legge ting igjen. Det kan kanskje åpnes for å søke.

Hvis noe blir stjelt, blir det en politisak.

Med oppussingen vil sikkerheten bli bedre (kamera osv).

Ser ikke poenget med det. Er det så mye behov for å komme inn på kontoret på dagtid?

Kanskje man skal få godkjent en søknad.

Verdisaker kan kanskje legges i boden.

Verdiskapene er ofte opptatte og ikke spesielt store.
Det er uenighet om størrelsen.

Hovedstyret kommer til å komme med forslag, men hvis det faller kan vi komme med forslag om å søke.

Det har kommet meninger om at folk skulle ønske de kunne komme inn på kontoret på kveldstid.

Folk kommer sikkert ikke til å søke fordi terskelen er for høy.

Vi skal se framover - det kan hjelpe for en førsteklassing til høsten.

Det vil være en enorm jobb.

Det at trikomleder sender årlig inn korttilgang, vil ikke være et problem.

Det er veldig mange for å søke om tilgang.

 • Forslag 6

Positivt, men ser for meg at det blir litt tilgjort.

Tanken er at en del av møtet skal være åpent, så kan man diskutere alt annet før.

Hvert møte kan ha en del som kan være åpent.

Det kan være et steg i riktig retning, så kan man utvide det senere. Man kan ikke revolusjonere Hovedstyret på en gang.

Hvert møte kan komplisere møtene veldig mye.

Hovedstyret kan kanskje ha møtetider på kontoret hvor folk kan komme og besøke.

Kanskje Hovedstyret kan sitte på kontoret så folk kan komme og snakke med de.

Det er et problem med de som ikke føler seg komfortable til å gå på kontoret.

 • Forslag 7

Det er et argument at budsjettet ikke er så høyt nå.

Det kan man kanskje søke et fond om.

Prokom kan gjøre en vurdering på hva de ønsker seg mest, hvis det er et strengt budsjett i år.

Prokom trenger disse tingene som vi låner av medlemmene.

Det er kutt som gjelder i første omgang.

 • Forslag 8

Hvor mye koster en kameraforsikring? Det har ikke blitt sjekket.

Noen må undersøke hvor mye det koster. Mange har lav terskel på å ta kameraet på fester.

Vi kan huske at vi ikke har noen forsikringer, men at for 2-3 år siden fikk bankom i oppgave å etterstrebe å ha forsikring.

Hvis det er lite trenger det ikke være et saksforslag, det kan bare legges inn i budsjettet.

 • Forslag 9

Det er et bra forslag. Det jeg undrer på er hvordan man skal gjøre det på en oversiktlig måte med medlemmene.

Det skal ikke være noen tvil i fremtiden hvorfor forslaget ble laget.

Utgangspunktet positiv, men det må gjøres på en god måte. Få inn tidligere folk som har skrevet Generalforsamlingen.

 • Forslag 10

Hvorfor skal Online betale, og ikke de andre?
De har ikke like mye penger.

Er det mulighet til å gjøre det til et lån? At Online legger ut, og de andre linjeforeningene betaler tilbake.

Kanskje endre til at det blir en gave?

Kjelleren skal være selvgående, det er den ideelle situasjonen, men det blir dyrt å starte opp igjen. Vet ikke hvor stor leien blir. Får vite på torsdag om velferdstinget vil støtte.

Vil ikke de 21 050 være et større innskudd for oss, at vi betaler mindre leie? De andre går inn med samme beløp over en lenger periode.

Ingen er negative til å få kjelleren opp, men engangssummen er ikke så lysende nå og vi vil dele summen med de andre linjeforeningene.

Online har desidert mest penger, men det er ikke hensyktsmessig at vi eier mer av kjelleren. Vi burde ha en nedbetaling (helst innen tre år).

 1. april er det møte med Velferdstinget - blir mer klar over leien da.

Apparatet er brukt, derfor er det billigere. Men hvor lenge vil det holde?
Slitasje er ikke sikkert.

Det vil presse budsjettet vårt ned. Generalforsamlingen må innvilge det, vi har penger på bok.

Ser ikke problemet med at Online kan betale litt mer.

Vi kan få et mer eie-forhold.

Når vi vet mer om leien og får et mer ordentlig forslag, kan det løse seg.

Vi kan diskutere hva som er mest rettferdig med de andre linjeforeningene.

Kan ha to saksforslag.

Framlegget burde forbedres, men trenger forslaget forbedres?
Nedbetalingen burde være med i forslaget.

Eventuelt

 • Uheldig å legge denne kvelden overlappende på en annen Online-fest.

 • Vi har prøvd å finne paraferer
  Vi burde finne de på forhånd, så kan Generalforsamlingen bestemme.

 • Skryt til Hovedstyret for å ha økonomi-og vedtektskveld!

 • Skryt til alle for å møte opp!