Start Slutt Tid Sak
16:15 16:20 5 Velkomst v/ Anders Robstad
16:20 16:25 5 Utpekelse av ordstyrer
16:25 16:35 10 Sakforslag 01: XXXX
16:35 16:40 5 Vedtektsforslag 01: XXXX
..:.. ..:.. XX Vedtektsforslag 0X: XXXX
..:.. ..:.. 15 Pause
..:.. ..:.. XX Eventuelt
..:.. ..:.. 10 Møteevaluering

Kan forekomme oppdateringer