Referat Vedtektskveld 2020

[TOC] //det ser ut som at dette blir forca i et tiktok-format - fiks formatet på presentasjonen //dette er ikke r/video ~~bs~~**strøket ufint ord

Velkomst fra Mathias. 38 oppmeldte i skrivende stund. Målet for kvelden er at mange av forslagene som fortsatt trenger forbedring.

Ønsker input fra salen for å forbedre forslagene slik at de blir forbedret til genfors. Tips & triks: - Kan få punktliste over dagsorden, vedtekstforslag og referat.

Vi vil følge dagsorden slavisk, som vil si at vi forholder oss strengt til tidsbestemmelsen.

Overordnet dagsorden. Økonomi.

1 time saker: 10 min pause Prosjekt med Sifra, AUO og så saksforslagslisten

Estimert slutttid 22.40

Memes vil bli tatt imot på #genfors, og vinner av memesene vil få en premie. ikke mobb

Valg av ordstyrer

August Solvang godkjennes (Aslak avlaster innemellom).

Intro av August, sier velkommen og forklarer at han vil være flink som ordstyrer.

Digitalt møte, litt annerledes enn tidligere.

Forklarer reglene rundt talerett. Regler: * Debatt - starter med innlegg, dette bringer nytt innslag til debatten. - Raise hand funksjon for "Innlegg" * Rekkefølge som blir styrt av ordstyrer * Kommentar er replikk til innlegg. - Maks 2 kommentarer - Svarreplikk til slutt til den som la innlegget - Skriv kommentar i chatten * Saksopplysning - faktabasert opplysning - Teknisk hjelp * Chat brukes ikke til chatting. Kun kommentar og saksopplysning

Regnskap 2020

Stensrud: Velkomst til økonomi-delen. Regnskapet er nesten ferdig,

Resultat fra hver komité: - Arkkom - Har brukt ca alt de skulle - Gått litt mindre i minus enn planlagt - Store arrangementer byttet ut med små arrangementer

Bankom: - Har brukt alle pengene, sitter med litt ekstra fordi ikke alt til arbeidskvelder har blitt brukt. -

 • Bedkom
  • Gått litt i pluss
  • Ny HSA
 • Dotkom
  • Gått i pluss, fikk 3000 til hackaton som ikke skjedde, dermed står det at de har brukt 3000.
  • Har heller ikke brukt hele utstyrsposten sin
 • Ekskom
  • Har 150k til neste ekskursjon
 • Fagkom
  • Ikke fått inn like mye, 21000 i minus, pga. en del kurs ble avlyst sist vår.
 • HS
  • Mye i pluss
   • Støtten fra NTNU gikk inn på HS sitt regnskap
   • Ikke brukt representasjon grunnet corona
 • ITEX
  • I pluss fordi den siste driften blir refundert i 2021, dermed kommer det til fremtidig regnskap.
 • Jubkom
  • Startet i år
 • OIL
  • Fikk ikke brukt like mye, har brukt halvparten av planlagt bruk.
 • Prokom
  • Ser rødt ut, HS godkjente 20k på videomakeriet, egt gått ca i 0
 • Seniorkom
  • 0 linja, ekstrainntektene og utgiftene er pga. surfeturen som har skjedd.
 • Trikom
  • Gått en del i pluss
  • Ikke fått arrangert like mye som planlagt
  • Fikk ikke brukt penger på frukt
  • Kiosken gikk bare 5k i minus, lite svinn :D
 • Velkom

  • Ligger rett på linje(imponerende). 2000 i pluss.
 • Totalt

  • Gått mye mer i pluss enn antatt
  • Arrangert mindre, ikke fått gjort like mye
  • 500k i pluss :ooo we proud

Spørsmål kommer til slutt. Oppklarende spm i starten

 • Aslak: Til Christoffer - Educated guess på hva den økonomiske inntekten av korona er?

  • Online som org har gått i pluss pga corona, da det ikke har blitt arrangert like mye.
 • Lars: Jubkom var null: overføres det ikke årlig penger til jubkom? burde det ikke vært +30k

  • Stensrud: Jubkom får penger men dette reflekteres ikke i budskjettet da de tar penger fra likviditeten til Online.
  • De akkumulerer seg et budsjett
  • De får 150k av Online i støtte
 • Thomas: Har dere en link til et mer detaljert regnskap?

  • Regnskapet skal bli tilgjengelig 2 uker for genfors.

August fisker etter kommunikasjon - ingen napp :(

Siifra

Elise: Si ifra er en handlingsgruppe som ble samlet for 1 år siden. Arbeidet er å håndtere varslingssaker. Det er veldig åpent hvordan dette skal håndteres.

 • Håndtere varslingssaker
  • Ikke så mye som ligger i det
  • Hva er en sak?
   • Dersom noe som oppleves ubehagelig
   • Noe som påvirker linjen
  • Ikke noe poeng å lage et system som ingen trenger
   • Folk trenger det
   • Folk vil ha det
  • Målet: senke terskelen
   • Senke terskelen for at folk skal si ifra
  • Hvordan har vi jobbet:
   • Jobbet i 9 måneder ved intervjuer og design thinking, samt rollespill for å teste ut systemet for å finne ut hva som funker
   • Vil lage en tjeneste for Online ved dette

Produktet de har skapt: Endre: - Endte opp med en tjeneste som vi håper kan være til nytte - Må ha en felles referanse for å beskrive - Rollebeskrivelse for stillinger: - Behandlere er en nøytral part som skal finne ut av hva som har skjedd - Skal gi et faktapreget syn av saken - Støttespillere - Er en som hver part som skal høre på dem informere om prosess, svaresmål. Ikke dømmende men skal være med dem gjennom situasjonen. - Hovedtillitsvalgt - Sørger for at alle skal få den oppfølgen de skal - administrator som er kontaktpunkt ut mot linjeforeningen - Varsler - Den som opplever seg krenket - Anklagende: - Varlser om krenkelse

Konsepter - vedtak (ikke en dom) - Oppsummering av sak - Veiledningssamtale - Uforplikette mellom støttespiller og en part hvor man får møte noen og snakke sammen hvor man får råd og noen å snakke med. Man forpliketer seg ikke ved å ha denne samtalen

Fancy diagram (som nesten ikke syntes)

Starte en sak: //bilde av diagrammet

 • noen varsler en sak (mot en annen person eller mot seg selv)
  • ser ann behovet for å gå videre med saken
 • Mange saker peker til ett sted
  • Går til et filter
  • Filteret sørger for at de ikke tar opp saker som er utenfor deres kapasitet.
   • fører ut mot NTNU, poltiet

//bilde av diagrammet

 • Hvem skal være involvert?

  • Slik at alle kan få informasjonen de trenger
  • Kan oppleve tillitsbrudd
  • Trenger mer kontroll, kan selv velge en støttespiller
  • Anklagede må få oversiktlig informasjon
  • De må få tydelig informasjon fra starten av
 • Gitt at alle som trenger har blitt involvert, alle har fått info kan man gå videre til behandling

//bilde av digrammet

 • Behandling

  • samtaler (en part + behandlere snakker sammen)
   • hver part kan velge å ha med støttespiller
   • Målet er at man skal få forståelse om hva som har skjedd
   • Å ikke vite hva som skjer når man møter den andre personen kan være skadende
   • Informasjon må bli overført til den andre parten
  • Vurdere om man skal ta saken videre eller ikke
   • Trenger ikke gjøre det større enn det det trenger å være
  • Om begge parter ønsker kan de fortelle hver sin side
   • Dersom dette ikke går frem kan det fattes et vedtak.
  • Fatte vedtak

   • hvordan ser vi på saken og hva som har hendt?
   • Hvis en part ønsker å ta det videre, kan det da tas videre med til hovedstyret
  • Oppfølging

   • Viktig at man bryr som om partene involvert
   • Ønsker oppfølging som en del av det som tilbys (valgfritt)

Svakheter og utfordringer:

 • Flere parter - større system
  • Har kanskje ikke nok kapasitet. Her vil filteret bli brukt
  • Vi har kanskje ikke kapasitet eller kompetanse til alt
 • Filter
  • per nå har vi ikke et perfekt filter, trengs endringer
 • Inhabilitet
  • Er ikke perfekt ennå
  • De som er med har mange kontakter, ønsker at folk er unbiased fra starten av.
 • Informasjonsflyt
  • Internt i SiIfra. Hvem som vet hva innad
 • Konflikthåndtering
  • Dialogmøtene, her trengs det mer trening

Mener at de kan komme med en god løsning på disse svakhetene innen genfors. Valgte å vise svakhetene for å skape dialog og/eller forslag.

Spørsmål:

 • ingen??

  • Alle forstod det 100%??
  • Ønsker spørsmål
 • Mathias: Vi er kjent for å opprette grupper, ildsjelene forsvinner over tid. Hva skal til for at dette blir permanent?

  • Endre: Dette er en stor utfordring. Vi ser at det er et behov for å sikre dens overlevelse må man bygge en kultur. Folk trenger å snakke om ting, hvis folk bruker dette aktivt vil det overleve naturlig. Bygge en kultur rundt det som får det til å overleve:)
 • Erik: Hvilken endring skjer ved at dette gjøres offisielt?

  • Endre: Dersom saken ikke går gjennom vil ikke gruppen opprettes. Enkelt og greit
 • Lars: Jeg synes det at hvis det ikke går igjennom vil dette forfalle, synes jeg virker som en trussel. Føler ikke dette trenges å festes i vedtektene.

 • Oppklaring: Ikke ment som en trussel. Innsikten er ikke forgjeves uansett. Dette vil uansett bli tatt med videre. Dersom det ikke går gjennom vil det ikke fortsette slik det fremmes

 • William: Hvordan sikrer dere det dersom en av de anklagede er inne i systemet fra før av?

  • Endre: Behndlere, støttespillere er ikke bestemt for en hver sak. Velges til hver individuelle sak. Velger for å unngå inhabilitet. Ingen vil delta som behandler/støttespiller i sin egen sak.
 • Andrè: (...) problemer med mic SiIfra bruker Online-mail. Deler av hovedstyret har tilgang til disse mailene. Hvordan takler dere personvern?

  • endre: De er egentlig ikke koblet direkte til vårt prosjekt.
  • André: Da har jeg misforstått

10 min pause

Vedtektsforslag

Forslag 1: Godkjenne bankomleder på Generalforsamlingen

Forslag 2: Godkjenne seniorkomleder på Generalforsamlingen

Forslag 2.1: Innføre Seniorkomleder som styremedlem

Luka: Eneste styrerepresentant i HS uten stemmerett, og dette er lite gunstig da man er en del av HS men har ikke eierskap eller posisjon til å faktisk la sin stemme telle. Leder kan fremdeles være en rådgiver for HS.

Valget av styremedlem blir da tatt på generalforsamling ettersom det er flest som søker da. Splittelse mellom vervet av HS og leder, men dette blir ikke sett på som en nødvendighet da seniorkom ikke er en komité som har ett hardt press til alle tider. HS og seniorkom skal lage retningslinjer slik at det blir mer oversiktelig samt mer

Saksopplysning v. August: Bankom har heller ikke stemmerett

 • Øyvind: Økans er i bankom og har stemmerett i HS.

 • August: Æ e retarded. ---- burde fjernes men var lol

 • Øyvind: I saksforslaget på OW legges det frem som at det legges til styremedlem fra Seniorkom i hs, men her legges det til at leder av seniorkom også er styremedlem. Kan dere oppklare?

  • Benny: Vedtektene har gått gjennom mange iterasjoner, noe slurv henger igjen, styremedlemmet er også komiteleder, de burde kanskje stille til genfors?
 • Johannes: Tradisjonelt har seniorkom har dette vært stedet man går etter gjennomført verv, vil dette påvirke at stemmen fra seniorkom vil være for styrende dersom de har et styremedlem?

  • Luka: Stemmen vil nok være stor i starten, ja. De kan veilede det nye styret i starten, det er tanken.
  • Benny: Seniorrepresentanten i hovedstyret sitter på mye kunnskap og sitter da på en førende kunnskap. Men det har de idag også, og det eneste som da endrer seg er stemmeretten.

-Debatt starter-

 • Johannes: Forslag 4.2 er at seniorkomleder godkjennes mav HS. Poenget er at mange tas opp etter genfors, og disse bør inkluderes ved valg. Spørsmålet er om det er noen gevinst å ha valg under genfors likt mange andre komiteer.

 • Lars: Ser i vedtektene at komiteens oppgave er å bistå med assistanse og skal bestå av medlemmer med aktivt verv. Ser på seniorkom som veiledende og skal ikke ha noe stemme, men heller være en ressurs. Synes ikke seniorkomleder skal ha stemme-, møte-, og talerett i HS. Kan ha veldig førende påvirkning av deres tidligere erfaringer.

  • Aslak: Forslaget forsvant, men er kverulent med forslag 2.2. Dersom seniorkom ikke er medlem av HS som de er nå, vil de fremdeles være en ressurs for HS.
  • Lars: Ja det trenger kanskje ikke å stå i vedtektene.
 • Øyvind: Usikker på hva han mener er riktig vei å gå i forhold til stemmerett. Uenig med å binde stillingen til leder av komiteen. Ikke at det er galt at lederen fyller stillingen, men vil åpne for muligheten av at det er to forskjellige personer. Spesielt med tanke på at det er for personer som har lyst til å trappe ned. Vil ikke binde vervet til å være større enn det trenger å være

  • BennY: Det er tenkt på, satt med mange mulige veier med seniorkomleder for å sette rollen mer. Å splitte rollen ble tenkt på. Grunnen til at dette kan være best å skille dem er fordi de er en berg og dal bane i antall medlemmer og hvor mye komiteen gjør. Uforutsigbart hvor stor rolle seniorkom har til enhver tid. Det er mer reelt når det finnes én person som stiller til et stort verv enn at det
 • Øyvind: Svarkommentar. Enig i tankegangen til Benedicte. Det med varierende arb.kapasitet, men ser ikke det som noe argument for å splitte det. Hvis det er en motivert person, så burde det ikke væøre noe spesifikt som låser

 • Aslak: Helt uenig med at det er den eneste forskjellen. for begge forslagene. Burde bytte rekkkefølge på forslagene. Mest ytterliggående = burde være først. Min opplevelse med Endre i HS var at han var like aktiv som oss andre

 • Matihas kommentar: Hvis du ser for deg 2.1 faller og 2.2 går gjennom. burde seniorkom være en kjernekomite?

 • Aslak: Ikke deal med alle problemer på en gang - "Problem for next year".

 • Lars: Titlene til dette forslaget kommer ikke til å gjenspeiles i vedtektene, bare i slidesene. Derfor er det ikke spesifisert uansett.

 • Thomas innlegg: hvilken grad har dere tatt opp med seniorkom med hva de ønsker mtp todelt og splitet/ikke-splittet verv.

 • Luka svar: Ikke tatt opp i så stor grad. Det er ikke tatt opp med hele komiteen, forslaget kom i helgen. Diskuterer det her nå, og så senere med komiteen.

 • Øyvind: Siden det ikke er spesifisert: Er det definert i vedtektene om hvordan valg av seniorkomstyremledm gjøres det som det går gjennom

 • Aslak: Må være på genfors

 • Luka: Støttes

 • Thomas: Slik abakus gjør det, så velger HS sin "rådgiver" hos Backup, som de selv kan bytte ut. Dette er veldig likt måten politikere gjør det

 • Benny: har vært diskutert, og det har blitt fanget opp av 2.2. fjerner da møte og talerett. HS kan uansett invitere hvem som helst på sine møter, det er heller en måte å fastsette møte og talerett.

 • Thomas: Sånn jeg ser det det man bestemmer gir føring på hva som skjer. Skjer kanskje ikke i prakis, at det ikke blir gitt en rådgivende rolle.

 • Aslak: Tror at HS og aseniorkom kan sette seg ned og lage noen retningslinjer som fungerer. Viktig å unngå "fyll" på genfors. (Red.anm )

Forslag 2.2: Fjerne møte- og talerett for seniorkom(fremmes dersom 2.1 faller)

 • Luka: Fjerne tale og møterett, som gir seniorkom en rådgivende rolle

Debatt

 • Lars: Har sittet i Hs i abakus, backup er abakus sin versjon av seniorkomiteen. Backup har leder, Komiteleder sitter ikke i styre men de velger en fra backup. Denne personen kan byttes på. Når det nå er et splittet verv så er det ikke sikkert personen er interessert i å lede komiteen men være i HS, og vice versa.

Forslag 3 - Godkjenne bankomleder på Generalforsamlingen

 • Johanne: Ingen grunn til å differansiere mellom de andre komteene, alle andre må få komiteleder godkjent av Generalforsamlingen. Vil gi litt mer tyngde for bankomleder ved å bli godkjent gjennom genfors.

Debatt

 • Mathias: Tenker det er fornuftig. Er et etterslep at bankomleder har sittet i HS. Bankomleder er et viktig verv som ikke ser dagens lys i like stor grad som andre ledere. Har møter annenhveruke, så får ikke altfor mye møteledelse. Det er mer av historiske grunner at vi ikke godkjenner på generalforsamling

 • Thomas: hva skjer hvis en leder trekker seg midt i vervet, må det være ekstraordinær generalfrosamling?

  • Mathias: Styret er satt til å ta beslutninger på vegne av genfors. Dette tilfaller vel derfor HS
  • Aslak: Presedens i vektekter er at HS kan fylle den rollen og supplere, og kan også kalle inn til ekstraordinært genfros dersom de ser det som nødvendig.
 • Lars: Har ikke bankom vara? hvis leder trekker seg så kan vara steppe inn

 • Benny: Jo, de har det

Forslag 4.1 - Godkjenne seniorleder på Generalforsamlingen

 • Johanne: Mye av det samme opplegget som forrige forslag, bare at det gjelder seniorkom

 • Lars: Føler atr seniorkom ikke helt passer denne malen, folk som slutter i varierende tidspunkt. Burde være mer rom til at det kan tilpasses de enkelttilfellene som kan oppstå.

Forslag 4.2 - Seniorkomleder godkjennes av Hovedstyret (Dersom vedtektsforslag 4.1 faller)

 • Johanne: Muliggjør at seniorkom kan ha valg etter genfors

 • Aslak: Hvem godkjenner seniorkomleder idag?

  • Luka: Valg i komiteen, lederen sitter i HS
 • Øyvind: Da er tanken at det kan gjøres etter genfors, og at det ikke settes noe tidskrav rundt det, sant?

 • Johanne: Ja, det stemmer

Debatt

 • Peter: Sto ingenting i 4.1. at det går dersom xx til tross for at seniorkom ikke har stemmerett i HS

 • Benny: Det er stemmeretten som gjør at man ikke må godkjenne komitemedlemmene på genfors, de har ikke stemmerett i styret.

 • Luka: Saksopplysning: Det er per nå ingen frist for det. Seniorkom velger fritt.

 • Thomas: vervet styremdlem og leder splittes, hvordan stiller det forslaget her til det?. Samme person stiller da til begge deler.

 • Benny: Usikker på hva du spør om. Det står ikke presissert, men om komiteleder = styremedlem, da vil det ikke fremmes at vedkommende må bli godkjent.

 • Thomas: Ikke helt. Alis blir stemt inn som arrkom-leder og styremedlem. Da er det en fallback at Alis blir valgt foran alle med full taleliste osv.

 • Benny: Nå har vi ikke utarbeidet det forslaget (AUO), men det vil jo fungere på samme måte som for de andre komiteene.

 • Aslak: Alternativet er jo at begge faller, som i seg selv er det ikke noe dumt det heller. Ikke kritisk at vi ikke har noe godkjennes. Er ok med begge disse mulighetene

 • Øyvind: Håper han pådrar seg kommentarer. Seniorkom er i tillegg til alle nodekomiteene har så vidt han vet ingen spesifikke krav om når valg skal skje eller hvor ofte de skal skje. Ville vært lurt å ha en definisjon på det dersom forslag 4.1 ikke går gjennom og valget går utenom genfors slik at det blir festet en form for reglement som tvinger komiteer til å ha valg årlig.

Forslag 4.2.1 - Fjerne møte- og talerett for bankomleder

 • Dersom forslag 1 faller:
  • Hovedstyret har planlagt å endre sine retningslinjer i forkant av generalforsamlingen, tilfelle ingen av forslagene går gjennom
 • Gir bankom 2 stemmer i styret

  • Ingen andre komiteer har samme muligheten
 • Lars: Principle of least privilege: trenger ikke tilgang til hs for å lede en komité. støtter forslaget

 • Pål: Legger til Lore bak vedtektene. I gamle HS het økans bankomleder, bankom bytta til økans fordi alle andre gjorde det, bankom splitta vervet i samme slengen. Dette falt vekk fra vedtektene. Det sitter nå to bankomledere som skulle vært økans.

 • Christoffer: Enig i at det burde stadfestes mer konkret slik at man slipper å tenke på om man skal ta noe med person X og person Y

 • Andre: Dersom han hadde sittet i bankom ville han følt seg ekskludert dersom han ikke var i mailtråd eller i slack. Å sitte i HS da ville ført til to stemmer, men det er verdt det. Enig i forslaget som fremmes.

  • Øyvind: Bekrefte antagelsen til André angående inkludering osv. Det er i utgangspunktet et skille mellom de som er valgt på genfors og de som kom inn gjennom vedtekter. Det vanskeliggjør valgene i saker...?
 • August setter strek til diskusjon og går videre til vedtektsforslag 5.

Forslag 05: Vedtektsfeste budsjettreglement

-- AUO tar over sjappa -- August ordstyrer saken, Aslak tar over etter

 • Aslak: Ifjor kom det et forslag om å lage et budskjettreglement. Fpr 2 år siden fjernet vi budskjettmakten fra genfors, for det var praktisk for org. Ifjor skulle vi skape et reglement for å ivareta begge deler. Thomas, Stensrud og Aslak har laga et reglement som skal være praktisk og demokratisk.
 • Ignorer ordlyden. Budskjettreglementet er det som er viktig.
 • Kort hva det er: To uker før budskjettmøte skal førsteutkast være publisert. Dette skal kunne kommenteres og dette skal vurderes av bankom dersom de er lagt inn maks en uke før møte. DEt skal være en skikkelig kommentar fra bankom. Budskjettmøtets hensikt er å videreformidle det til medlemmene samt å gi og få input. Vi må ha et budskjettmøte før godkjenning. HS kan godkjenne budskjettet. Dersom de skriver om store deler av budskjettet må et nytt møte bli holdt.
 • Målet er å gi innsikt og åpenhet.

 • Debatt starter

  • Ingen innlegg
 • Aslak tar over som ordstyrer:
 • Thomas: Kommer sent, men kommer til nr. 5. Hva er definisjonen på en stor/liten endring?
  • Aslak: Sunn fornuft er det vi benytter oss av. - Aslak Vi legger etter i tidskjema.

Forslag 06: Komitéleder som stedsfortreder til styremedlem v/ AUO

 • Andre: Prinsippet er at vi har to varaer, en for hs en for komiteleder. Komiteleder har mer oversikt over komite enn vara, og dermed burde komiteleder bli vara til hs i stedet for nåværende vara.

No comments - - Mathias: Det er mitt barn. Dette kommer også fra min side. Det er for mange roller i komiteen. Når styremedlemmer er borte er han avhengig av å ha den med mest informasjon i komiteen og det er komiteleder. Lite overlapp, kanskje 1 møte.

 • Thomas: Slik er det vel for seniorkom, har det vært stor forskjell mellom seniorkomvara vs andre varaer? Som ikke er på personnivå?

  • Mathias: Vil påstå seniorkom er sært tilfellet med nestleder. De jobber tett sammen og nestleder er mer oppdatert enn i en vanlig komite.
 • Øyvind: Dette er en endring som er tenkt til korte perioder der styremdlem ikke er tilgjengelig, men det er en reell sjanse for at styremedlem er borte i en lengre periode, og da kan det bli tungvindt for komiteleder å styre over lengre perioder. Kanskje det burde legges ved en egen klausul til genfors?

STREK

Forslag 07.1: Komité pliktig å fylle stedsfortrederrolle (gjelder dersom forslag 06 går gjennom) v/AUO

Andre: Dersom hovedstyrets representant ikke kan er det vara, som er valgt av komite. Dersom vara ikke kan stille idag må hs velge en ny person. Det er sikkert lettere å gi ansvar til komiteen, i stedet for HS. Dette kan også løse øyvinds problem v. forrige sak. Kan diskuteres mer.

Spørsmål - Elise:Velger komiteleder bare en person dersom det ikke er vara? - Nei, komiteen som en helhet har ansvar for å være stedfortreder, nå er det HS, passer bedre om det er komiteen sitt ansvar Debatt

Setter strek

Forslag 07.2: Komité pliktig å fylle stedsfortrederrolle (gjelder dersom forslag 06 ikke går gjennom) v/ AUO

 • William: Kan vi cleane dette opp så det ikke er to saker?
  • "Det går definitivt an" -Aslak

Forslag 08: Nestleder som definert rolle v/ AUO

 • Andre: AUO har avdekket at vara har blitt brukt som nestleder i nesten alle tilfeller. Foreslåes at dette vervet blir omdøpt til nestleder og ikke vara. For eksterne er det utydelig hva vara vil si, det er kun internt vi skjønner hva stillingen vil si.

 • Mathias: Imot, for han vil ikke ha for mange roller. Noen komiteer har tolv personer, da blir det mange ledere og ikke mange personer. Det er for mange lederroller. En nestleder er mulig å delegere til personer som kan ha et fast ansvar.

  • Andre: Mulighet for nestleder ved behov, vs at komiteen SKAL bestå av nestleder.
  • Øyvind: Uenig pga dette er snakk om en omdøpning, det blir ikke flere stillinger, det bare blir en navneendring.
  • Mathias: I praksis blir det færre stillinger. Opp til komiteen å bestemme om de selv vil ha en nestleder.
 • Benny: Det kan være skummelt å ha for tydelige roller i mindre komiteer. De som har valgt å ha en nestleder/vara, har dette vært nødvendig?

  • William: Vet ikke helt fra tidligere år. Kort fortalt: Mange synes det hadde vært alright å være nestleder
  • Benny: er det et behov for komiteene å ha en nestelederstilling, eller er det fordi de som er vara nå heller vil bli kalt "nestleder"
 • Nyvoll: Svare på forslaget til Benny. Vi snakker mye med eksterne. Vara har ingen intuitiv verdi. Backer det å omdøpe til nestlider.

 • Erik: Nå som det har vært splitta har det ikke vært bruk for nestleder. Stiller seg ikke bak det å måtte ha en nestleder

  • Thomas: min observasjon er at det er variert arbeidsmengde i de ulike komiteene, man kan se på løsninger som tilfredstiller de som trenger det og ikke trenger det
  • Erik: Støtter at det skal være frivillig
 • Andre: Gjennom intervjuene ville flertallet av komiteene benytte seg av nestleder rollen. Trikom har ikke hatt så mye å gjøre under korona. Er en mer diplomatisk løsning å kunne velge å nestleder.

 • William: Problematikken ligger på å tvinge på nestleder på en komite, er det noen som er imot at det å ha en nestleder er frivillig?

 • Benny: Tror komiteene bruker nestrollene litt forskjellig. Nestleder gjør litt forskjellig utifra behov. Holder vi fast ved en rolle fordi vi er vant med det fra før av? Kan ikke komiteene komme med roller som er relevante for dem? Ikke fastsette noe gjennom vedtekter. Nestleder ville automatisk fått makt pga. navnet

  • Øyvind: andre formuleringen løser problemet du påpeker. Alle komiteer trenger kanskje ikke en nestleder, men man burde kunne ha det dersom man ønsker det. I fagkom f.eks har det vært veldig nødvendig.
  • Benny: dersom man kan velge å ha en nestleder, kan man velge å ha en sterk rolle til, det kan bli problematisk mtp at det blir veldig mange sterke roller.
 • Lars: Merker på diskusjonen at mye koker ned til hva man kaller det. De eneste titlene man burde bry seg om er styretitler/komitéleder. Føler titler henger litt høyt, burde være opp til komiteen.

  • Elise: utfra det andré sier ønsker de fleste komiteene en navnendring, er det viktig å gi folk den tittelen de vil ha?
  • Lars: Sier ikke det, sier det burde være opp til komiteen. Ikke nødvendigvis genfors sin jobb å bestemme at komiteen skal ha en nestleder.
 • Øyvind: enkelte komiteer føler ikke et så stort behov for dette, kanskje man kan fjerne den første formuleringen. Når det gjelder den andre formuleringen, det burde være mulig å ha en ekstra sterk stilling dersom komiteen vil dette

  • Erik: Synes det å ha en offisiell tittel uten spesifikke arbeidsoppgaver blir litt dumt.
  • Peter: Ble nevnt av Erik:)
  • Pål: Problemene nevnt av fagkom/bedkom, tenker at man kan fjerne vara fra emailsignatur. For at komiteene skal kunne velge.
  • William: det med vara, blir dekket av forrige forslag. dette er mer for å legge opp til at de som nå har hatt vararollen gjør ekstra arbeid, og vil da at denne rollen skal annerkjennes.
  • Andre: Poenget med den siste er å muligheten. Komiteene kan muligens gå helt bonanza og finne opp mange titler
  • Peter: det omhandler det å få frem ansvarsområder. Det utgjør ikke en så stor forskjell ved å si man har en nestleder, de andre ansvarsområdene kommer ikke heller fram, og en nestlederrolle burde også fungere slik.
  • Erik: Så vidt jeg skjønte kan man ikke putte interne stillingstitler i signaturen på email.

Forslag 9: Tilretteleggelse for videre arbeidsutvalg i Online v/ AUO

André: HS sliter med å rekruttere folk til AUO. Dette er noe vi har hentet fra Abakus. Kan dytte siifra under dette her med litt omformuleringer.

Spørsmål

 • Ingen

Debatt

 • Pål: Dette var hensikten med AUO. AUO skal opprettes når det er et behov. Skal ikke være en greie hele tida.

 • Benny: Har vært vanskelig å rekruttere folk til AUO. Det er fint at det opprettes saksforslag fra AUO kun når det trengs.

 • August: Det er vel ingenting som stopper HS fra å opprette en gruppe nå. Det som skjedde for 2 år siden når AUO ble oppretta, et saksforslag pusha HS til å gjøre det, kunne gjort det på eget insj.

  • William: Skal ligge under HS. Fremmlegges av HS på genfors
  • August: Hvorfor skal det være så harde rammer rundt det? Blir vanskeligere og mer "høyterskel" å legge frem forslag fra AUO
 • William: Det som er fint med det er, er ikke en direkte fortsettelse av AUO. Kan gjelde noe helt annet. Har litt med formulering av forslag. Vet ikke hva som er mest hensiktsmessig om det skjer ved genfors eller når som helst. HS burde være transparante. Burde legges fram på genfors hva som har skjedd

  • August: Den siste i paragrafet trenger ikke være med
  • William: Abakus skriver: Paragraf sier at hva som har skjedd i løpet av året skal vises på genfors.
 • Elise: "Retningslinjer for oppgavene skal fremlegges av HS, og arbeidsutvalget legges under HS." hvor nøyaktige skal retningslinjene være?

  • William: Nei, det viktige her er det vi opplevde i AUO. Hensikten er at HS legger opp for denne gruppen om hva de skal gjøre.
  • Elise: er ikke det et mandat er? en genrell oppgave uten å ha noe mer?
  • Aslak: Et mandat er et sett med rettigheter ++
 • William: Ønsker prøvevotering.

Forslag 10: Konkretisere mistillitsparagraf

 • Mathias: Har lest gjennom vedtektene. Synes mistillitsparagrafen skrivees litt svakt. De får mye rom for å prosessen. Burde være strengere krav. Burde være krav om en minimumstid før forslaget skal behandles. Anklagede burde få samme innsyn. Usikker om det burde være vedlegg i vedtektene, inn i vedtektene, eller som retningslinjer til HS. Grunnleggende vedtekter til begge parter.

Spørsmål:

 • Øyvind: Diskutert internt, sett at det er mangelfullt med krav til innhold til mistillitsforslag, ikke rene krav om hvordan det skal formuleres, hva det må inneholde for at det skal behandles. Noe grunn til hvorfor det er valgt å ikke inkludere dette i forslaget?
  • Mathias: Tenker at dersom det må stilles forslag, så burde det gå kort tid. Det burde leveres skriftlig til hovedstyret, men vet ikke hva slags krav som burde stilles. Enig med at det er en god idé. De som sender inn baserer nok det på god grunn.

Debatt:

 • Øyvind: Mangel på retningslinjer til hva som skal være med i vurderingen. Savner litt mer definisjoner konkret på hva som skal være med i forslaget og rett/lovlig å samle inn / bygge avgjørelsen på.

Strek

Forslag 11: Gjeninnføre appkom som nodekomité

 • Pål: Gjeninnføre appkom som nodekomité. Bakgrunn: i vår i fjor hadde både Pål og Petter engasjement for å starte opp appkom fordi det er fint med flere plasser til folk som har lyst til å progge på fritiden. Appkom ble lagt ned pga lavt engasjement, har vokst nå i det siste. Kort fortalt: Bblir flere proggeplasser, flere plasser for Online å inkludere sosialt, nye spennende teknologier kan komme ut av proggeengasjement, lettere for appkom å søke om midler, representasjon av medlemmer av appkom. Det som har skjedd siden sommer: Pål ble leder, Petter ble nestleder. Hadde opptak samtidig som andre komiteer, ble 15 stk, tok opp 13 stk med ulik bakgrunn, kunnskap, klassetrinn. Har hatt frafall pga. sluttet på studie, har hatt 9 møter i høst, 3 ulike startede prosjekt, 7-10 arbeidsdager. 4 planlagte sosiale samlinge, 2 gjennomført. Ny leder velges på fredag, engasjement for dette. Endringen blir å reversere det som skjedde.

Forslag 12: Omorganisering av nodekomiteer

 • Sindre: Handler litt om hvordan nodekomiteene fungerer nå idag. Alle nodekomiteer er under en kjernekomité (utenom OIL). Hvor skulle man lagt OIL dersom den skulle under en kjernekomité? Ingen logisk løsning. Ny løsning: Hva er mer praktisk som et organisasjonskart. I dag: en nodekomite er under en kjernekomite. Eks. Velkom er mer selvstendig og kommer kjapt igang. Dette vil vi undertrykke, at nodekomiteer fungerer selvstendig. Ettersom velkom og jubkom har fungert selvstendig, vi flytter dem til nodekomiteer-boblen på kartet. Også veldig praktisk mtp. oppfølging. Kommunikasjon mellom nodekomiteene går vanligvis direkte, blir ofte tungvint med et slikt mellomledd.

 • Thea: Vil ikke undertrykke noen! Trikom har ingen nodekomite under seg, dd. Lite kontakt med nodekomiteer. Var vankselig å ha oversikt over hva nodekomiteene drev med, hvilke utfordringer de hadde etc. Trenger ikke gjøres på denne måten, men noe burde bli gjort for å få en løsning på dette. Dersom de er under HS kan det være naturlig at de kommer på HS møtene oftere, at de har direkte kontakt med leder og kan snakke mer for seg selv framfor via representanten fra kjernekomiteen.

Spørsmål:

none

Debatt:

 • August: Ekskom er en nodekomité, selv om vi skrev dem som en selvstendig org, de burde være i nodekomitébunken. Streker til ting i kartet.

 • Mathias: Veldig fornuftig, føler vi ofte bommer på plasseringer av struktur. OIL er veldig selvstendig uten å trenge noe fra HS. Dette gjør at det kan bli enklere å opprette nye grupper/nodekomiteer på lang sikt. Motargument kan være at styre har mer å gjøre, men føler at vi er her allerede i dag og at vedtektene henger etter.

 • Elise: Fra fagkoms perspektiv: Dersom ekskom og itex blir lagt under hs, hvordan er tanken for oppfølging. De er under en kjernekomite da de kan bistå med erfaring. Dersom HS har ansvar, hvordan skal dette foregå?

 • Øyvind: Når det gjelder ekskom er det litt sånn bob-bob, men hovedpoenget er at man kan fortsatt definere den type samarbeid gjennom retningslinjer. Fagkom har f eks et paragraf om oppfølging av ekskom, mener bedkom også har dette om booking av tech talks eller liknende. Trengs ikke fjernes, går mer på hvordan komiteene oppdaterer hverandre. Ikke ment som et hinder mellom komiteer.

 • Elise: Svar - usikkerhet om man skal endre retningslinjene om at ansvaret også flytter til HS eller om det er kun i navnet. Vedlikehold av nodekomiteer?

 • Thea: Ikke til Elise - Når vi snakker om velkom og når perioden nærmer seg hs, velkom har et naturlig sammarbeid med mange komiteer, ikke bare arrkom. Trikom har mye kontakt med velkom. Det er mer naturlig at de (nodekomiteene) kommer til HS istedenfor at kjernekomite-representantene kommer og snakker for nodekomiteene.

 • Sindre: (Svar til Elise) Det at i org. kartet, at nodekomiteene er under / ikke under komiteen betyr ikke at det er mindre oppfølging, blir mer direkte med HS. Komiteene i seg selv er med å hjelpe til der det trengs.

 • Øyvind: For å sørge for at kommunikasjonen går opp og ned, og at alle komiteer (også nodekomiteene) får sjansen til å bli jevnlig oppdatert på hva alle komiteene gjør. Kommunikasjon skjer mellom komiteene på stormøtene. Kommunikasjonen med nåværende "foreldrekomite" vil ikke bli noe mindre. Setter ingen begrensning på samarbeid.

 • Elise: Slik jeg forstår det er det slik at styremedlem og HS driver og organiserer samarbeid.

  • Øyvind: Ikke nødvendigvis. Tenkt å kombineres med endringer i HS' retningslinjer. Prøve å få i gang jevnlige stormøter. Kommuikasjon på tvers av komiteer skal skje på disse møtene. Den jevnlige kommunikasjonen som praktisk ikke skjer blir å skje på disse stormøtene. Fagkom kan ha en egen tech talks ansvarlig, og kommunikasjonen går slik de respektive komiteene mener er best.
 • Benny: Vil bare legge til oppklaring: I vedtektene står det at nodekomiteer plikter å holde den ansvarlig komiteen eller HS oppdatert på virke. Holder at de plikter å holde HS oppdatert, så samarbeid i det daglige blir implisitt.

 • Thomas: Hvordan tenker dere dette vil påvirke jubkom og velkom som pleier å bli invitert til arrkomsine møter? Blir ITEX invitert til bedkom, til de som driver tilsvarende virke? Kommer dette til å opprettholdes?

  • Sindre: Har hatt den rollen i arrkom at jeg skal følge den nodekomiteen. Kort sagt: det behøves ikke, ikke utover det første møte i alle fall. Heller ha små møter mellom leder/styremedlem for å bli kjent.
  • Øyvind: endringen gjør ingenting for å tilrettelegge oppfølgingen, men det gjør ikke vedtektene i dag heller. Nodekomite plikter å informere. Endringen vil ikke ha noe å si.
 • Thomas: Svar: ardDere kan se på om det er hensiktsmessig å gjøre i samme slengen? For å sikre at domene kunnskapen blir spredt ut. Når en komite har oppfølgning til en nodekomite så hjelper det i starten. Den eneste ulempen jeg ser er at velkomleder, nei nestleder, så var det utfordrene å nå opp til styret.

*** Strek ***

Forslag til Onlines fonds vedtekter

Forslag 01: Aktivt forvalte fondet

Giil: Penegene i dag står på en høyrentekonto. Ta høyde for infalsjon = - 20k i året kjøpskraft. Forslår å passivt forvalte fondet. Indeksfond med lav risiko.

Inspirasjon fra Abakus. Styrende dokument man skal ta utgangspunkt i. - Alltid 300k på høyrentekonto. Også maks man kan ta ut av fondet. - Diversifisert portefølje. - Ingen enkeltinvestering skal utgjøre mer enn 20% av porteføljen. - Rebalansering ved årsskifte.

Problemer: Skatt: Så lenge vi ikke driver med aktiv kapitalforvaltning vil ikke passiv forvaltning av fondet ikke utløse skatteplikt.

Ansvar: Fondstyret eller bankom?

Finanskrise: Så lenge 300k på høyrentekonto vil ikke det medføre tap.

Mathias: Plassere penger så vi kan "slå" infalsjonen. Penger på konto = tap av reell verdi.

Spørsmål: Petter: For vedteksforslaget, men noen presiseringer. 300k alltid på konto, men dette burde presiseres slik at det kan gå utenom vedtekstforslag. Feil formulering å legge pengene i indeksfond. LAvere enn aksjer, men forstatt høyrisiko. Er det egentlig nødvendig å diversifisering i foskejllige fond? Heller sette pengene i et globalt indesfond.

Pål: Bankom eller fondet. Spørre noen prosfesjonelle i stede for studenter.

Mathias: Online oppfyller ingen krav til å få proffe til å forvalte pengene. Unngp at vi kjøper gamestop askjer, men at pengene stiger over tid.

Thomas: Tenker det er en god ide. Fondstyret burde ha ansvar siden de er valgt av genfors. Ikke like stor sirkulasjon av antall personer. Legge 20% grensa litt høyere?

Mathias svar: Desidert bankom sitt virke, de er mest inne i penge våre. Fondet blir fjernt fra vår drift. Bankom er større og sjansen for mer kunnskap er større der.

Elise spørsmål: grense på 6 forskjellige fond - noen grunn til det?

Henrik svarer: bare et eksempel. Tanken bak er at an skal spre det utover hvis en sektor går ned.

August: Syntes det er mest naturlig om fondet styrer. De er valgt til det. Prakisk skjer nok ikke det. Løsning: bankom fremstiller forslag til fonded. Gir mening strukturmessig.

Pål: folk i fondet har ofte sluttet pga lite engasjement, vanskelig å samle. Større engasjement i bankom.

Thomas: Tenker at de som sitter i fondstyret er valg og bør ha noe å si. EVt gi hele ansvaret for fondet til bankom. Noe som taler mot det?

Henrik: oppgaven kommer ikke til å være veldig stor, skal bare plassere penger. Skal rebalanseres ved årsskifte, trengs bare å ses på en gang i året.


Saksforslag

Sak 01 - Samkjøring nodekomitéopptak og suppleringsopptak (AUO)

 • André: Oppsummering av hva AUO har gjort, kommer mer på gensofrs. Har følgt opp splittelsen fra forrige genfors, finjustert + andre småting. Har 4 vedtektsforslag + 1 saksforslag. Gunstig for komiteer og nodekomiteer å ha et suppleringsopptak til våren på forskjellige tider + opptak for alle komiteer en gang hver høst for å unngå usikkerhet for de som er interessert i komitéarbeid. Altså standardisere opptaksperioder. Vil gjennomføre det på en måte som ikke skader kjernekomiteers vanlige suppleringsopptak, slik at de ikke føler at det er kjipt at de kun har denne perioden

 • William: (Vi) ønsker innspill

 • Innlegg, Øyvind: Nå i høst hadde vi en nodekomite i OIL og (vi får) en (muligens) i appkom (som hadde opptak samtidig som kjernekomitter). Mener du at nodekomiteer ikke kunne ha opptak på høsten?

  • Svar, William: Ikke absolutt alle (node)komiteer burde ha det samtidig. Det viktigste er at det er definert når x komité har sitt opptak ved normale tilstander. Så en nodekomité kan fint ha det sammen med andre kjernekomiteer dersom man anser dette som hensiktsmessig.
  • Svar, André: Ønsker ikke å skape konflikter med/mellom komiteer og nodekomiteer. Var mest mening å samle suppleringsopptak slik at disse ikke splittes opp.
 • Innlegg, Kristoffer: Kjapt spm om igangsettelsen: tidsintervall der man foreslår opptak, er det hs som foreslår dette?

  • Svar, Andre: Siden vi ikke har en annen gruppering som har ansvar for dette (utenom seniorkom kanskje), blir mest logisk at hs tar det.
 • Innlegg, Øyvind: Enkelte komiteer (seniorkom) har veldig periodestyrte opptak der de spesifikt tar opp mange folk etter genfors etc., som har behov for å knytte sine opptak til en spesifikk periode, vil de da være bundet til dette eller vil det være mulig for unntak slik at de kan tilrettelegge for dette?

  • Svar, William: Det er først og fremst ikke noe vi ønsker å vedtektsfeste pga. det skalerer dårlig. Dette er mer hvordan vi ønsker det skal foregå på en generell basis. Poenget er at hvis dette ikke fungerer for xkomite eller xnodekomite så kan man spesialisere mer for dem.
 • André, oppklaring: spesifikk forslag står nå på slide:)

Debatt:

 • Aslak: Halla. Veldig i mot dette forslaget. Primært pga. det er feil sted å ta det. Med saksforslag skal man endre på en kontroversiell ting. Ofte i mot HS. Å legge opp en sak opp mot genfors, uansett hvordan man skriver det, legger man (harde) føringer for hvordan det kommer til å bli gjort den gangen og de neste gangene. Det har vært flere og flere forsøk gjennom årene å koordinere opptakene. Ved å koordinere suppleringsopptakene så legger det flere føringer på når en komite trenger medlemmer. Man kan prøve å få HS til å samkjøre det heller, slik de forsøker hvert år.

 • Innlegg, William: Ønsker å presisere at hensikten bak saken er å gjøre det lettere for dem som ikke allerede er inne i en komité, det er mer åpenbart hvordan ting fungerer dersom du ikke er et medlem av en komité

  • Kommentar, Aslak: Helt enig at vi kan være flinkere når vi skal ha opptak og hvordan vi polanlegger det. Genfors er ikke et koordineringsorgan, det blir feil å ha dette på genfors men enig med den prinsipielle delen. Er lettere å plukke folk man kjenner til fra før av framfor andre, burde tas ved HS ikke på genfors.

Ikke svarreplikk.

 • Innlegg, Mathias: Enig med det siste Aslak sa, kan bli litt tendenser til vennetjenester, eller at HS kont. har opptak på agendaen, kunne tenkt seg å ha et samordnet opptak. Er redd for å plassere dette i HS sin makt i jan/feb, som er en svært hektisk periode for HS før genfors, tror derfor de ikke har kapasitet til å gjennomføre noe slikt på dette tidspunktet. Et annet argument er at dersom man har en opptaksperiode for supp. opptak er det enklere å ha noe å forholde seg til når man skal søke.

Ingen kommentarer.

 • Innlegg, Lars: Ser veldig hvorfor det blir tatt opp. Sett at det har vært en del suppleringsopptak gjennom årene. Noen usynlige opptakk som føles som vennetjenester. Enig med Aslak, ser ikke helt at dette er en genfors sak. En viktig sak å diskutere, men at genfors burde ikke sette så harde retningslinjer for hvordan man burde operere. Føler at det ikke hører hjemme på genfors eller vedtektene.

 • Innlegg, William: Hører at folk synes det er et viktig konsept, ikke en genfors sak, HS har ikke tid til å organisere dette i perioden det gjelder. Hva blir beste løsning for å ta dette videre som en ting vi ønsker å innføre for Online? Åpent spm.

  • Svar, Aslak: Synes dere har gjort dette nå ved å løfte dette her og nå, kudos. Sett dere ned med Benny og Mathias om 4 mnd og se på årshjulet, når skal det gjøres og hvem skal ta det (siden HS ikke kan jan/feb)
   • Replikk, Pål: Komitéledere har et eget forum der de kan snakke sammen, kunne blitt tatt opp her. Her kan komitéledere snakke om hva de trenger av opptak og komitéledere.
 • Svarreplikk, William: Er nodekomitéledere også i den?

  • Svar, Pål: Ja

Setter strek her.

Sak 02 - Utrede mulighet om å plassere midler i eiendom (Mathias Fossum)

Sak 03 - Opprettelse av gruppering for håndtering av varslingssaker (Si Ifra)

Debatt:

 • Aslak: Halla, tipptopptommelopp. Burde kalle det oppsummering.

Ingen kommentarer til Aslak.

 • Lars: Syns det er et veldig bra konsept, noe som er fint å ha, folk kan føle seg tryggere. Føler kanskje det ikke passer som en selvstendig gruppe, kanskje det kan forklares mer rundt genfors? Kan være at det ikke ble forstått tydelig nok.

  • Kommentar til Lars, av Endre: Vi håpet at det skulle være flere spørsmål slik at man kunne gå mer inn i detaljene. Spesifikk gruppering: Vanskelig å få hjelp av folk som er opptatt. F.eks. vil ikke ta kontakt til HS fordi de er opptatte hvis man ikke føler at saken er særlig viktig.
 • Inlegg Lars: Har dere sett på hvordan dette blir gjort i andre linjeforeninger?

  • Svarreplikk Endre: Ja, konstant sammarbeid med abakus. Fulgt tett den veien de tar, de har sett mer på teoretiske caser, mens vi har gått mer for den praktiske veien. Har hatt mye kontakt med NTNU sentralt som startet sitt system i høst. Har hatt mange samtaler med lederen av NTNUs (gruppe? for) håndering av varslingssaker

Ingen flere innlegg. Går videre.

Sak 3 (I følge slidesene) - Konvertere vedtektene til markdown (Aslak Hollund)

 • Vedtektene er nå skrevet i Latex, det gjør det vanskeligere å oppdatere enn det er i markdown. Lettere å ha endringsforslag i git. Vi som har fikset opp i genforsting i ettertid synes det er litt kronglete. Vi har ikke markdown for å endre tekst etc., synes folk dette er fett eller ikke?

Debatt:

 • Innlegg, William: Støtter det veldig. Har ikke tenkt på historie, pr, etc. fin ting generellt. Det jeg har opplevd er at det er utrolig irr å være på github og ikke kunne trykke på forskjellige titler, søke etc. Må laste ned, blir irriterende.

Ingen replikker.

 • Innlegg, August: Jævlig kult.

Reacts: mange "yes" Aslak fikk en feel, er fornøyd.

Sak 04 - Benytte preferansevalg ved ordinær generalforsamling 2022

 • Kristoffer Nyvoll: Spare tid ved kandidatvalg, sånn vi gjør det nå er at vi har en votering ved per pers, personen med minst stemmer blir eliminert og slik fortsetter det. Forslaget er å kjøre preferansevalg. Sparer tid og krefter med å slippe at samtlige lukes ut som har færrest stemmer. "Single transferrable vote"

 • Thomas Ramm: eks.: Hvis Kari stemmer først på Ola, så Ida, så Per, så tar systemet og sjekker alle stemmene folk har på 1. plass, og ingen fikk > 50% av stemmene. Da utgår den med færrest stemmer. Da, siden Kari stemte på Ola, Ida, Per. Da ryker Ola ut. Da kjøres det en ny stemmerunde i systemet, hvor alle som stemte på personen som røk ut blir ført videre til neste. Da går de neste stemmene til Ida og Per. Så fikk en pers > 50% av stemmene, da blir valget avsluttet. Fordelen med dette er at man slipper 2 tapere med et valg med 3 stykker. Man får kun 1 vinner. I tillegg er det tidsbesparende, unngår taktisk stemming og det er trygt. En ulempe er at stemmeløsningen som er i dag må endres (i kode, antar jeg han mener).

 • Kristoffer Nyvoll: Hva trengs for å nå dette: Implementere nytt stemmesystem i Online sine systemer. Skal tas i bruk i genfors 2022 (gir dotkom 1 år). Hvorvidt dette skal tas i bruk er opp til HS og dotkom. Denne løsningen ble også foreslått av Abakus i fjor ved deres genfors. Man slipper å sette forslag opp mot hverandre. Hvis man har flere like saker, så kan man heller prioritere de man ønsker.

Spørsmål:

 • William: Har dere vurdert noen andre stemmeformer og hvordor falt det til slutt på Single Transferable Vote?

  • Svar, Nyvoll: Vi har diskutert det pittelitt, kunne falt på SNTV (non-transferable). I valg hvor man har flere kanditater, som valget med fagkom når man hadde 4 kandidater, da fungerer den bedre fordi vi tar prioriteringen til alle brukere, dersom en kandidat har kommet på 2. plass vil dette være gunstig å ha med i prioriteringen.
 • Thomas Ramm, kommentar: kort fortalt teller stemmene dine uansett, dersom kandidaten du har øverst ryker ut har det like mye å si, du kan stemme på den som er dårligs egnet og fortsatt ha en tellende stemme i alle omganger.

Ingen flere spørsmål.

Debatt:

 • Innlegg, William: Støtter forslaget, generelt. Føler andre stemmeformer enn det vi har er konge. Lurer litt på om taktisk stemming er noe vi trenger å ta hensyn til i en genfors-setting?
  • Svar, Aslak: Taktisk stemming er et rart konsept. Den store forskjellen fra STV til slik vi har nå: sørger for at den pers. flertallet er OK med får vi, mens det vi får vanligvis er den pers. som fleste vil ha som 1. valg. Får da en bredere base i forsamlingen. Slipper vennegjengstemming og polarisnger. Er ikke bare hvilken vennegjeng som er størst siden 2. og 3. stemme fortsatt teller.

Ingen svarreplikk, William.

 • Innlegg, Aslak: Digger forslaget, digger at det er skrevet med frihet og lagt opp til 2022. Aslak er med i koleget hvor man driver med mye av dette. I kollegiet er vi enstemmige enige om at STV er den beste stemmeformen for linjeforeninger. Alle studentpolitiske org. har gått over til dette. Den store downsider er at mman går bort fra et system hvor en person med 50>% blir ledere og går over til at den som ingen vil minst ha bli leder, noe som er mest demokratisk riktig. Syns det er bra at det ikke ble lagt til i vedtektene. Er vanskelig å gjøre dette manuelt, bør gjøres i stemmesystem. Går fint an å gjøres til 2022. Den andre tingen, tror ikke dette burde gå inn ivedtektene. Tror dette (og andre ting) burde inn i forretningsorden istedenfor. Det er hvordan man gjennomfører dagsordenen. Da er det lettere å endre etter behov. Kommentar til alternative vedtekter: litt imot dette, svaret her blir å vente til vi har prøvd det ut på flere personer en stund. Imot: Åpner opp "multiple branching paths" (sak 1, alternativ 1, alternativ 2, etc.) av vedtekter, som leder til dårligere sak og vedtektsforslag på genfors. Uansett er dette riktig, gå for pers. valg først, ser på dette med vedtekter først etter et par år og dealer med det da.

 • Innlegg, Øyvind: Forsåvidt også positiv til ideen. Savner litt tydelig hvilke konkrete endringer som evt. skal stemmes over. Skal informeres om pref. valg eller ref. til vedtekter, ingenting virker noe særlig satt. Oppfordrer til litt mer tydeliggjøring til hva forslaget faktisk innebærer til noe som skal stemmes over.

  • Replikk til Øyving, Aslak: Tror det som mangler er et punkt 1, "generalforsamlingen i 2022 ønsker preferansevalg"
 • Innlegg, Lars: Veldig enig, hovedsakelig fordi dersom man har 5 folk som stiller er det kjipt å være først som ryker ut. Er mer behagelig om 4 stykker ryker ut samtidig, er gjerne lettere for folk å stille til valg og ting blir ryddigere. ++alt Aslak sa.

 • Innlegg, William: Ble litt surr med presentasjon etc., er viktig at dere legger opp en presentasjon slik at folk forstår hva STV er og hvordan det funker + hvorfor det er bedre, vi forstår ikke helt hva som faktisk foregår.

(August: Aslak postet vid i slack, ta den med så forklarer dette forslaget på 2 min)

Ingen replikker.

 • Innlegg, Thomas: Det er noen saksforslag som man tenker er veldig hensiktsmessig å rangere, men er det noe man burde åpne for. Burde man hovedsaklig fokusere på personer så ta stilling til om dette kan brukes til noe annet senere?

Sak 05 - Ta i bruk formelt budskjettreglement

 • For to år siden så fjernet de budsjettmakten fra genfors
  • Gikk for de praktiske fordelene og de demokratiske ulempene
 • Overlevbart uten for mye arbeid
 • Bankom skal offentliggjøre førsteutkast av budsjett 2 uker før budsjettmøtet.
 • HS kan godkjenne budsjettet
  • Kan gjøre mindre endringer, må kalle inn til møte for å gjøre større endringer

Sak 06 - Overføre midler til fondet

 • Thomas: hvor mye likvide midler sitter
 • Stensrud: Da sitter Online igjen med 800k konservativt.

*** Strek ***

Evaluering:

 • Få på plass sakslisten litt tidligere.
 • Flinke ordstyrere
 • Bra memes og bra reaksjoner på memes. Det prøves å skape debatt om reaksjoner.
 • Premie: være med i neste episode av podline