Møtetidspunkt: 14:15-16:00
Sted: Tapirbygget: H3 424 Vembi

Referering:
1. ref: William
2. ref: Milla

Servering: William

Tilstede: Thomas, Anders, Henrik, Sarmi, Milla, Sindre, William, Nikolai (Fagkom)

Ikke tilstede: Mari, Thea

Straffer: Henrik, Milla (forsentkomming)

Innsjekk

778 - Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

Godkjent

779 - Status for komiteene (20 min)

Arrkom:

 • Ting går sin gang
 • X-fest var uheldig gjennomført, og virket som det ikke var så seriøs gjennomførelse fra Abakus sin side. Åse og William skal snakke med dem og høre hva som skjedde.
 • Folk begynner å bli friske etter Blåtur

Bedkom:

 • Bedpres med Kahoot forrige uke
 • Fysisk bedpres i morgen, på Graffi, standaren <3
 • Holder på med bookingrunder for neste semester, noen alternative arrangementer
 • Jobber med Fagkom for å finne på litt alternative arrangementer for bedpresser, f. eks stikke ut på bowling med en bedrift
 • Undersøker litt andre former for å jobbe med bookingrunde, for eksempel ringerunde på én dag i stedet for at det skal ta laaang tid som det gjør nå
 • Planlegger Oslotur, siden den gikk ut pga corona

Dotkom:

 • Ser på stemmesystemet; 2 muligheter: viser en QR-kode på genfors og så stemmer folk via det eller at vi får en liste over email til alle som har stemmerett og fikse det sånn
  • QR kode er selvfølgelig litt mindre "safe", men vi kan jo gå ut i fra at folk ikke sender den videre og sånt. Vi har også tall på stemmer
 • Har fått et par diverse henvendelser fra komiteer angående nye tjenester og ting på OW. Det er mye gøy!
 • Medlemskapssøknad var litt mer heavy problem enn vi trodde. Om det er pain å gjøre det manuelt må vi vente, men vi kan forhåpentligvis legge inn manuelt enn så lenge.

Fagkom:

 • Hadde kurs i går, men mange ble syke nærme arrangementstart. Fagkom måtte stille opp.
 • Går som smurt.

Prokom:

 • Brekkehelg for Offline om 1.5 uke
 • Årboksbilder kommer også snart
 • Christina har blitt valgt som Prokomleder

Trikom:

 • Alle er ferdig med korona wii
 • Bestilt nye hyller til kiosken som kommer på fredag

Økonomiansvarlig:

 • Johanna har blitt Velkom økans.
 • Litt rolig nå (eller så er jeg syk og har ikke fått med meg)
 • Thomas fikser budsjettmøtereferering
 • Søknad til fondet om å gjøre merch billigere
 • Ett bankommøte før genfors, vi skal velge leder der
 • Har lagt inn jubstyrevors i budsjett

Nestleder:

 • Ikke tilstede

Leder:

 • Vært på IE-møte som var uinteressant. Vil fokusere på andreklassinger som har falt av, men de har ikke noe konkret plan. Vi synes det er vanskelig å nå ut til studentene pga manglende kontaktinfo.
 • IE skal prøve å ha "obligatorisk" kollokviegruppeopplegg for at folk forhåpentligvis kommer seg på skolen og jobber med folk
 • Prata med Valgkom om valg!

780 - Interkom (10 min)

 • ingen saker B-)

781 - Eventuelle genfors ting (10 min)

 • Stemmesystem i boks
 • Thomas skal ta opp tellekorps
 • Nodekomitesakgreiene er ikke på github ennå. Alle de andre sakene er det.
 • Hvilket genfors skal komiteledere i såfall godkjennes på?
  • Prokom har allerede valgt leder
  • Folk forbereder komitemedlemmene på at de kan måtte sitte ett og et halvt år som leder.
  • William: ønsker ikke å velge leder og styrerep på ulik tid, er allerede splittet verv.
  • Ønsker kontinuitet i komiteen
  • Thomas: Skal vi vente med saken om å bytte halve styret av gangen?
  • Milla: Vet ikke hvor stor motivasjonen er hos folk nå
  • Anders: Jeg føler det er grunn for å bare vente med det her siden vi uansett liksom "bygger opp" mot den samme grupperingsledergreia som Abakus har.
  • Thomas: sliter allerede litt med å finne representanter. Om vi attpåtil skal ha fucked up for komitéledere så kan det bli jisla vanskelig å finne representanter
  • William: Om vi ikke går gjennom med noe endring, finner vi ut om det er nice eller ikke for folk uansett. Det er jo godt.

782 - Begynne å wrappe opp i løse tråder og få oversikt (5 min)

 • Anders: Prikkreglene.
  • William: delvis min feil, får sette oss ned med de komiteene det gjelder og så er det ferdig fort.
  • Bare litt uenigheter mellom komiteene og ordlyden må justeres

Pause

783 - Jubstyrevors plan (5 min)

 • Sigurd mekka styrevorset til jubileet sist, hvem skal mekke nå?
 • Det er strengt tatt ikkeno poeng at jubkom mekker styrevorset, det kan likesågreit HS gjøre, siden det er oss det gjelder.
 • Vi har fått 42 plasser for eksterne til jubileet, men har også hørt 70. Skal finne ut hva som faktisk er casen
 • Sigurd har nok en god oversikt
 • Vi må passe på å invitere alle som har invitert oss!
 • Hopper over interessemelding, bedre å bare sende ut

784 - Eventuelt (10 min)

 • Revidere HS retningslinjer
  • Ta en kikk på det, og se om det er noe som ser helt corny ut.

Møteevaluering

Diggepunkt (5 min)