*Møtetidspunkt:* 14:15-16:00 
*Sted:* Tapirbygget: H3 424 Vembi

*Referering:* 
 1. ref: William 
 2. ref: Milla 
 
*Servering:* William 

*Tilstede:* Thomas, Anders, Henrik, Sarmi, Milla, Sindre, William, Nikolai (Fagkom)

*Ikke tilstede:* Mari, Thea 

*Straffer:* Henrik, Milla (forsentkomming)

## Innsjekk 


## 778 - Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke 

Godkjent


## 779 - Status for komiteene (20 min) 

#### Arrkom: 
- Ting går sin gang
- X-fest var uheldig gjennomført, og virket som det ikke var så seriøs gjennomførelse fra Abakus sin side. Åse og William skal snakke med dem og høre hva som skjedde. 
- Folk begynner å bli friske etter Blåtur

#### Bedkom: 
- Bedpres med Kahoot forrige uke
- Fysisk bedpres i morgen, på Graffi, standaren <3
- Holder på med bookingrunder for neste semester, noen alternative arrangementer
- Jobber med Fagkom for å finne på litt alternative arrangementer for bedpresser, f. eks stikke ut på bowling med en bedrift
- Undersøker litt andre former for å jobbe med bookingrunde, for eksempel ringerunde på én dag i stedet for at det skal ta laaang tid som det gjør nå
- Planlegger Oslotur, siden den gikk ut pga corona

#### Dotkom:
- Ser på stemmesystemet; 2 muligheter: viser en QR-kode på genfors og så stemmer folk via det eller at vi får en liste over email til alle som har stemmerett og fikse det sånn
  - QR kode er selvfølgelig litt mindre "safe", men vi kan jo gå ut i fra at folk ikke sender den videre og sånt. Vi har også tall på stemmer
- Har fått et par diverse henvendelser fra komiteer angående nye tjenester og ting på OW. Det er mye gøy!
- Medlemskapssøknad var litt mer heavy problem enn vi trodde. Om det er pain å gjøre det manuelt må vi vente, men vi kan forhåpentligvis legge inn manuelt enn så lenge.

#### Fagkom: 
- Hadde kurs i går, men mange ble syke nærme arrangementstart. Fagkom måtte stille opp.
- Går som smurt.

#### Prokom: 
- Brekkehelg for Offline om 1.5 uke
- Årboksbilder kommer også snart
- Christina har blitt valgt som Prokomleder

#### Trikom: 
- Alle er ferdig med korona wii
- Bestilt nye hyller til kiosken som kommer på fredag

#### Økonomiansvarlig: 
- Johanna har blitt Velkom økans.
- Litt rolig nå (eller så er jeg syk og har ikke fått med meg)
- Thomas fikser budsjettmøtereferering
- Søknad til fondet om å gjøre merch billigere
- Ett bankommøte før genfors, vi skal velge leder der
- Har lagt inn jubstyrevors i budsjett

#### Nestleder:
- Ikke tilstede

#### Leder: 
- Vært på IE-møte som var uinteressant. Vil fokusere på andreklassinger som har falt av, men de har ikke noe konkret plan. Vi synes det er vanskelig å nå ut til studentene pga manglende kontaktinfo. 
- IE skal prøve å ha "obligatorisk" kollokviegruppeopplegg for at folk forhåpentligvis kommer seg på skolen og jobber med folk
- Prata med Valgkom om valg!

## 780 - Interkom (10 min) 
- ingen saker B-)

## 781 - Eventuelle genfors ting (10 min)
- Stemmesystem i boks
- Thomas skal ta opp tellekorps
- Nodekomitesakgreiene er ikke på github ennå. Alle de andre sakene er det.
- Hvilket genfors skal komiteledere i såfall godkjennes på?
  - Prokom har allerede valgt leder
  - Folk forbereder komitemedlemmene på at de kan måtte sitte ett og et halvt år som leder.
  - William: ønsker ikke å velge leder og styrerep på ulik tid, er allerede splittet verv. 
  - Ønsker kontinuitet i komiteen 
  - Thomas: Skal vi vente med saken om å bytte halve styret av gangen?
  - Milla: Vet ikke hvor stor motivasjonen er hos folk nå
  - Anders: Jeg føler det er grunn for å bare vente med det her siden vi uansett liksom "bygger opp" mot den samme grupperingsledergreia som Abakus har.
  - Thomas: sliter allerede litt med å finne representanter. Om vi attpåtil skal ha fucked up for komitéledere så kan det bli jisla vanskelig å finne representanter
  - William: Om vi ikke går gjennom med noe endring, finner vi ut om det er nice eller ikke for folk uansett. Det er jo godt.
  
## 782 - Begynne å wrappe opp i løse tråder og få oversikt (5 min) 
- Anders: Prikkreglene.
  - William: delvis min feil, får sette oss ned med de komiteene det gjelder og så er det ferdig fort.
  - Bare litt uenigheter mellom komiteene og ordlyden må justeres 

## Pause

## 783 - Jubstyrevors plan (5 min) 
- Sigurd mekka styrevorset til jubileet sist, hvem skal mekke nå?
- Det er strengt tatt ikkeno poeng at jubkom mekker styrevorset, det kan likesågreit HS gjøre, siden det er oss det gjelder.
- Vi har fått 42 plasser for eksterne til jubileet, men har også hørt 70. Skal finne ut hva som faktisk er casen
- Sigurd har nok en god oversikt
- Vi må passe på å invitere alle som har invitert oss!
- Hopper over interessemelding, bedre å bare sende ut

## 784 - Eventuelt (10 min) 
- Revidere HS retningslinjer 
  - Ta en kikk på det, og se om det er noe som ser helt corny ut.

## Møteevaluering 

## Diggepunkt (5 min)