Møtetidspunkt: 14:00-1600
Sted: R60

Referering:
1. ref: Henrik
2. ref: Sarmi

Servering: Henrik

Tilstede: Alle

Ikke tilstede:

Straffer:

Innsjekk

752 - Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

753 - Status for komiteene (20 min)

Arrkom:

 • Er i gang med arrangementplanleggingen
 • Det som kan gjenomføres digitalt skjer digitalt
 • X-fest: 12.februar

Bedkom:

 • Tech talks er avlyst ettersom bedriftene ikke kan tilbys det de har betalt for
 • Oslotur med 1-2 fra bedkom og 1-2 fra fagkom for å snakke med bedrifter om hva Online tilbyr etc.
 • To digitale bedpres fremover, ser an situasjonen etterhvert

Dotkom:

 • Første møtet i dag
 • Skal se på valgsystemet til genfors

Fagkom:

 • Ingen kurs i januar
 • Fysiske kurs med opptil 30 pers er gjennomførbart fremover

Prokom:

 • Første møtet på fredag

Trikom:

 • Workshop på lørdag
 • Er det lov å dele svar på trivselsundersøkelsen med komiteen?
  • Ja, så lenge det er anonymt

Økonomiansvarlig:

 • Vi har utarbeidet et utkast i budsjettet for 2022
 • Vi må ha et budsjettmøte i følge vedtektene
  • Sindre ser på det

Nestleder:

 • Rombooking har åpnet, fikset med rom til genfors osv
 • Skal booke til komiteene
 • Til vedtektskveld og genfors er det ledere + styremedlemmer som skal referere
Oppdatering fra nodekomiteer:

Leder:

 • Jobbet litt med velkom-guttene
 • Har gjort forbredelser til genfors

754 - Interkom (10 min)

755 - En Psykt Vanlig Uke 22 (Thea, 10 min)

En Psykt Vanlig Uke holdes i år 14.-20. mars. De to siste årene har planleggingen fra Online sin side begynt alt for sent, så jeg tenker vi prøver å starte tidlig i år. Ønsker gjerne å snakke om hva Online kan gjøre i tillegg til at de det er relevant for tar det med videre til sin komité.

 • Thea: Ønsker å snakke om hva Online kan gjøre i år og ta det opp med komiteene deres
 • Sindre: Intensjonsavtalen sier bare at vi støtter uken og vi kan gjøre det vi har lyst til
 • William: Fint at vi tar det opp tidlig. Hva er temaet?
 • Sindre: Åpenhet
 • Thea: Ligger program på nettsiden
 • William: Vi kan ta det opp i komiteene vår. Har ingen ideer som jeg kommer på nå.
 • Sarmi: Tar det opp på trikom workshop
 • Thea: kan du ta det opp i prokom? Kanskje dere kan lage noen plakater eller stories til instagram?
 • Sindre: Hvis dere kjenner noen eller selv vil prate på Podline om årets tema (åpenhet) er det fint
 • William: De kan også gjøre det uten at noen er gjest

Pause

756 - Kontoroversikt (William, 5 min)

Som nevnt under runden vi gikk for å dele ut julekort, er det sabla vanskelig å finne alle kontorer rundt om. Om vi skal fortsette å være bautaen med linjeforeningsinformasjon vi er, synes jeg det er på sin plass at vi slenger på kontorer. Sak bare for å bestemme hvem som skal årne, og hvordan vi bør gjøre det.

 • William: er det noen har forslag på hvordan vi kan gjøre det og hvem har lyst?
 • Henrik: Vi har slitt med å finne kontorer da vi har distribuert Offline. Pedde har laget oversikt.
 • William: Vi kan ta utgangspunkt på det som ligger på OW + Pedde sin
 • Anders: Vi kunne sendt ut en mail og hørt om adressen til kontorene til linjeforeningene. Jeg kan sende en mail på det!

758 - Bekk ønsker insta-takeover(5 min)

Bekk ønsker å ha en dag med insta-takeover i forbindelse med at de har signert ny HSA med oss. Er dette noe vi vil la dem gjennomføre? Vi har jo diskutert å ikke la bedrifter bruke instaen før vi selv er mer aktive der, men det har jo ikke skjedd noe særlig der fra vår side siste året - så jeg tenker egentlig dette er en grei måte/tid å prøve det ut på.

 • Anders: Vi ønsker å markere at bekk har blitt HSP for 2 år til og da kom de med forslaget med å ha takeover på insta. Vi diskuterte det på bedkom møtet i dag og stiller oss bak det. Jeg er gira på det
 • William: Hva blir tanken rundt andre bedrifter som vil ha takeover?
 • Anders: Bekk må hvertfall ha førstepri på tilbudet, men vi ønsker ikke å promotere at dette skal bli en vanlig greie
 • Milla: Synes vi kan gjøre det uten å si ja til andre, ettersom Bekk er så close til Online.
 • Sindre: Kjør

759 - Eventuelt (10 min)

 • Semesterundersøkelsen
  • Mari: Har vi delt svarene på undersøkelsen?
  • Henrik: Så lenge man fjerner mail er det bare å dele
  • Mari: Og så premie. Har dere forslag til premie utenom gavekort?
  • William: Gavekort på spesifikk butikk/resturant. Støtter lokale samtidig!
  • Mari: Hva med sabrura & sot?
  • Willy: De er ikke lokale
  • Mari: Jeg tar den diskusjonen i mitt hode <3
 • Thea: Litt småting
  • Blesting av vedtektskveld må gjøres
  • Seniorkom har lyst på hjelp rundt opptak til ressursgruppen sin
 • Stormøte
  • William: Hvis det lar seg gjøre hadde det vært hensiktismessig med et stormøte før økonomi og vedtektskvelden
  • Sindre: Per nå er det to uker igjen. Tirsdag 1.feb er økonomi og vedtektskvelden. Jeg tenker litt at økonomi og vedtektskvelden er et slags stormøte. Men vi kan ta med i blestingen at man må melde fra om saker innen x

Møteevaluering

Diggepunkt (5 min)