*Møtetidspunkt:* 14:00-1600 
*Sted:* R60 

*Referering:* 
 1. ref: Henrik 
 2. ref: Sarmi 

*Servering:* Henrik 

*Tilstede:* Alle

*Ikke tilstede:* 

*Straffer:* 

## Innsjekk 

## 752 - Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke 

## 753 - Status for komiteene (20 min) 

#### Arrkom: 
- Er i gang med arrangementplanleggingen
- Det som kan gjenomføres digitalt skjer digitalt
- X-fest: 12.februar

#### Bedkom: 
- Tech talks er avlyst ettersom bedriftene ikke kan tilbys det de har betalt for
- Oslotur med 1-2 fra bedkom og 1-2 fra fagkom for å snakke med bedrifter om hva Online tilbyr etc.
- To digitale bedpres fremover, ser an situasjonen etterhvert

#### Dotkom: 
- Første møtet i dag
- Skal se på valgsystemet til genfors

#### Fagkom: 
- Ingen kurs i januar
- Fysiske kurs med opptil 30 pers er gjennomførbart fremover

#### Prokom: 
- Første møtet på fredag

#### Trikom: 
- Workshop på lørdag
- Er det lov å dele svar på trivselsundersøkelsen med komiteen?
  - Ja, så lenge det er anonymt

#### Økonomiansvarlig: 
- Vi har utarbeidet et utkast i budsjettet for 2022
- Vi må ha et budsjettmøte i følge vedtektene
  - Sindre ser på det

#### Nestleder: 
- Rombooking har åpnet, fikset med rom til genfors osv
- Skal booke til komiteene
- Til vedtektskveld og genfors er det ledere + styremedlemmer som skal referere

##### Oppdatering fra nodekomiteer:


#### Leder: 
- Jobbet litt med velkom-guttene
- Har gjort forbredelser til genfors

## 754 - Interkom (10 min) 

## 755 - En Psykt Vanlig Uke 22 (Thea, 10 min) 
En Psykt Vanlig Uke holdes i år 14.-20. mars. De to siste årene har planleggingen fra Online sin side begynt alt for sent, så jeg tenker vi prøver å starte tidlig i år. Ønsker gjerne å snakke om hva Online kan gjøre i tillegg til at de det er relevant for tar det med videre til sin komité. 

- Thea: Ønsker å snakke om hva Online kan gjøre i år og ta det opp med komiteene deres
- Sindre: Intensjonsavtalen sier bare at vi støtter uken og vi kan gjøre det vi har lyst til
- William: Fint at vi tar det opp tidlig. Hva er temaet?
- Sindre: Åpenhet
- Thea: Ligger program på nettsiden 
- William: Vi kan ta det opp i komiteene vår. Har ingen ideer som jeg kommer på nå.
- Sarmi: Tar det opp på trikom workshop
- Thea: kan du ta det opp i prokom? Kanskje dere kan lage noen plakater eller stories til instagram?
- Sindre: Hvis dere kjenner noen eller selv vil prate på Podline om årets tema (åpenhet) er det fint
- William: De kan også gjøre det uten at noen er gjest

## Pause

## 756 - Kontoroversikt (William, 5 min) 
Som nevnt under runden vi gikk for å dele ut julekort, er det sabla vanskelig å finne alle kontorer rundt om. Om vi skal fortsette å være bautaen med linjeforeningsinformasjon vi er, synes jeg det er på sin plass at vi slenger på kontorer. Sak bare for å bestemme hvem som skal årne, og hvordan vi bør gjøre det. 

- William: er det noen har forslag på hvordan vi kan gjøre det og hvem har lyst?
- Henrik: Vi har slitt med å finne kontorer da vi har distribuert Offline. Pedde har laget oversikt. 
- William: Vi kan ta utgangspunkt på det som ligger på OW + Pedde sin
- Anders: Vi kunne sendt ut en mail og hørt om adressen til kontorene til linjeforeningene. Jeg kan sende en mail på det!

## 758 - Bekk ønsker insta-takeover(5 min) 
Bekk ønsker å ha en dag med insta-takeover i forbindelse med at de har signert ny HSA med oss. Er dette noe vi vil la dem gjennomføre? Vi har jo diskutert å ikke la bedrifter bruke instaen før vi selv er mer aktive der, men det har jo ikke skjedd noe særlig der fra vår side siste året - så jeg tenker egentlig dette er en grei måte/tid å prøve det ut på.

- Anders: Vi ønsker å markere at bekk har blitt HSP for 2 år til og da kom de med forslaget med å ha takeover på insta. Vi diskuterte det på bedkom møtet i dag og stiller oss bak det. Jeg er gira på det
- William: Hva blir tanken rundt andre bedrifter som vil ha takeover?
- Anders: Bekk må hvertfall ha førstepri på tilbudet, men vi ønsker ikke å promotere at dette skal bli en vanlig greie
- Milla: Synes vi kan gjøre det uten å si ja til andre, ettersom Bekk er så close til Online.
- Sindre: Kjør
## 759 - Eventuelt (10 min) 
- Semesterundersøkelsen
  - Mari: Har vi delt svarene på undersøkelsen?
  - Henrik: Så lenge man fjerner mail er det bare å dele
  - Mari: Og så premie. Har dere forslag til premie utenom gavekort?
  - William: Gavekort på spesifikk butikk/resturant. Støtter lokale samtidig!
  - Mari: Hva med sabrura & sot?
  - Willy: De er ikke lokale
  - Mari: Jeg tar den diskusjonen i mitt hode <3
- Thea: Litt småting 
  - Blesting av vedtektskveld må gjøres
  - Seniorkom har lyst på hjelp rundt opptak til ressursgruppen sin
- Stormøte
  - William: Hvis det lar seg gjøre hadde det vært hensiktismessig med et stormøte før økonomi og vedtektskvelden
  - Sindre: Per nå er det to uker igjen. Tirsdag 1.feb er økonomi og vedtektskvelden. Jeg tenker litt at økonomi og vedtektskvelden er et slags stormøte. Men vi kan ta med i blestingen at man må melde fra om saker innen x 

## Møteevaluering 

## Diggepunkt (5 min)