HS-møte 08.05.2023

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]


073 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Alt godkjent

074 TODO´s fra forrige møte

075 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

🎉 Arrkom:

 • Bare utmatrikulering igjen for 5.klasse
 • Ferdig med møter

👔 Bedkom:

 • Siste møte på torsdag
 • Vært i dialog med velkom angående logoer på t-skjorter
 • Gleder oss til å ta opp nye til høsten
 • Ser på booking for steder til høsten

🖥️ Dotkom:

 • Har begynt med system hvor alle brukere går under gruppe på arrangement-påmelding. Kan justere hvor mange som får plasser basert på grupper på OW, eks. trinn
 • Stripe betalingssystem er på plass
 • Venter på bankom for å ordne Vipps
 • Begynt å gå over til mail ticketing system, vil gjøre det enklere for oss å svare på mail

📚 Fagkom:

 • Hadde ikke møte forrige uke
 • OOP-eksamensforelesning og DatDat forelesning som gjenstår

🖋️ Prokom:

 • Årboka er rett rundt hjørnet
 • Hadde et møte med SOME-ansvarlige, var bra. Snakket om smarbeid ol. Ble enige om å ha ett møte på starten av hvert semester
 • Valgte ny redaktør, Are
 • Valgte mange andre mindre roller. Vil gi folk en tittel i komiteen, så nesten alle har en "rolle" nå

Trikom:

 • Ferdig med møter
 • Eurovision, 17.mai, Grilling, lunsjlounge og vafler i eksamensperioden

💰 Økonomiansvarlig:

 • Siste møte i går, brukte møtet på å rydde opp i innboks og sånn
 • En siste revidering før sommeren og makuleringskveld
 • Snakket om budsjettrevurdering, nytt i fjor, skal gjøres etter sommeren

👩🏻‍🦰 Nestleder:

 • Har hatt medarbeidersamtale med lederne for alle grupperingene, var veldig nyttig og gøy
 • Njål må ta over mail mens Ida har ferie >:)
 • ITEX hadde workshop i helga, har spikra hotell, nesten transport, fått bedriftsliste fra bedkom pluss noen utenfor dette og begynt å kontakte de. Blir mye booking neste uke

 • SP: Velkom planlegger fortsatt å ha rebus?

  • Ja, de var usikker på interessegrupperoulette men backlog sa det var nok aktive så det blir begge.

👩🏾 Leder:

 • Svart på mail
 • Diskutert med Ida
 • Masse småting
 • Er et til linjeledermøte neste uke, men usikker på om jeg skal

076 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

QR-koder for å få inn de nye i fadderukene

I starten av semesteret neste år, få opp litt QR koder for facebook-grupper, slack osv. Få det på plakater og på/i goodie bags. Gjør det veldig synlig for de nye

 • Tar det med til prokom

077 HS og leder hyttetur (5 min)

[Høsten nærmer seg, så vi bør sette dato og ansvarlige for hyttetur asap for å få med så mange som mulig]

 • Hva innebærer det?
  • Å finne dato som passer, booke hytte
 • Når vil det være? før eller etter Genfors?
  • Kommer an på når det passer
  • Tenker det er best med før, siden de som ble med i høst ikke har fått vært med på en sånn tur
 • Vi ser på det

078 Komitévors før immball (10 min)

[Skal HS ta et standpunkt for interne komitévors før store arrangement, som kommende immball? Hvordan skal dette eventuelt formidles til komiteene?]

 • Flere HS-medlemmer har sagt at de skal jobbe for inkludering av ikke-komitémedlem. Hvordan skal vi gjøre det i sammenheng med denne saken?

 • Fikk innspill fra Abakus. De har en regel på at man ikke skal kalle vors før immball for "komitévors". Det er problematikk rundt å forby komitévors, ettersom folk i komité kanskje bare har venner i komiteen og dermed ikke får vorset med venner

  • Ser ikke forskjell på komitevors og vors med komite
  • Forskjellen er at på komitévors har man kanskje komité-spesifikke aktiviteter som føles ekskluderende for folk på vorset som ikke er i komiteen
 • Jeg er enig i at det er en ganske stor forskjell på om man har vors hos seg, og inviterer komiteen, og å ha komitevors. Kan påvirke hvordan folk ser på det som åpent eller lukket

 • Vet ikke om jeg hadde sett en forskjell på komitévors og vors med noen i komité som førsteklassing

  • Enig i at det er mest kritisk hos førsteklassingene, men kjenner flere i 3. uten verv som ikke vet hvor de skal. Da var det bedre med "vors hos meg" enn komité-vors
 • Kan kanskje gå vekk fra ideen at det skal være en teambuilding for komiteen. At det heller skal være en åpen greie der alle fra en komite er med

 • Tror du folk utenfra hadde kommet på et vors som er "viktig for teambuilding?"

  • Der jeg tror problemstillingen er. Uansett er det en vennegjeng der, som man kanskje ikke ville følt seg velkommen i uansett
 • Det funket bra førsteåret mitt, da var det folk fra faddergruppen og utenfor som ble med på "komitévorset" til komiteen

 • Det er en veldig viktig sak, men det er vanskelig å regulere og sette strenge krav. Vi kan oppfordre, men hvis vi forbyr komite-vors kan jo samme vennegjengen bare møtes. Tror det er viktigere at vi oppfordrer de enn å komme med regler

  • Enig i at vi ikke burde forby det. Vi kan formidle saken på en nyansert måte på mail til komiteene, og komme med oppfordringer.
 • Tror folk klarer å forstå forskjellen på HS-vors og vors hos Caro. Lavere terskel for å bli med da.

 • Burde skrive melding til komiteene der vi oppfordrer til dette. Ikke kall det komitevors, men vors hos X

 • Vi burde si fra til velkom. Det er de som kjenner førsteklassinger utenfor komitésammenheng. Burde kanskje oppfordre til at fadderne tar ansvar for faddergruppene før immball.

 • Gjelder dette bare immball, eller vil vi sette disse reglene for alle større Online-arrangementer?

  • Jeg tenker det er viktigst med før immball, siden mange ser på det som "opptak" eller intro/velkommen til komiteen. Burde få folk til å gå bort ifra dette
  • Jeg óg tenker immball er viktigst. Komiteene må ha lov til å ha internt sosialt resten av året. Da er det jo også flere åpne vors med trikom eller hos leder
  • Føler ikke det er et stort problem på andre arrangementer som silent disco ol. Ofte vennegjenger som melder seg på der uansett
 • Med de retningslinjene vi diskuterer er det ingenting som stopper meg fra å ha vors og invitere medlemmene i komiteen

 • Går an å oppfordre komiteene til ha en sosial kveld før immballet, hvis det er viktig for dem med lukka onboarding/bli kjent

 • Hvem vil ta ansvar for utforming av mail til komiteene?

080 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Velkom sliter med å finne masterfaddere

 • Det er mangel på masterfaddere

  • I fjor var vi som startet i 4. faddere sammen med en gjeng i 3. Det viktigste var at det var vors
 • Viktigste nå er å finne noen som tar ansvar for å planlegge masterfadderukene.

 • Kunne brukt kullgruppa på facebook

 • Kan nevne det for 3.klassinger

081 TODO´s

[Skriv opp todos som har oppstått i løpet av møtet her. Fint om man rekker å ta en gjennomgang av todo´s når møtet er ferdig]

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]