# HS-møte 08.05.2023

## Innsjekk

[Hvordan har dere det?]

---

## 073 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Alt godkjent

## 074 TODO´s fra forrige møte **✅**


## 075 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

### **🎉** Arrkom:

- Bare utmatrikulering igjen for 5.klasse 
- Ferdig med møter 


### **👔** Bedkom:

* Siste møte på torsdag 
* Vært i dialog med velkom angående logoer på t-skjorter 
* Gleder oss til å ta opp nye til høsten 
* Ser på booking for steder til høsten 

### **🖥️** Dotkom:

- Har begynt med system hvor alle brukere går under gruppe på arrangement-påmelding. Kan justere hvor mange som får plasser basert på grupper på OW, eks. trinn 
- Stripe betalingssystem er på plass 
- Venter på bankom for å ordne Vipps 
- Begynt å gå over til mail ticketing system, vil gjøre det enklere for oss å svare på mail 

### **📚** Fagkom:

- Hadde ikke møte forrige uke 
* OOP-eksamensforelesning og DatDat forelesning som gjenstår 

### **🖋️** Prokom:

- Årboka er rett rundt hjørnet 
- Hadde et møte med SOME-ansvarlige, var bra. Snakket om smarbeid ol. Ble enige om å ha ett møte på starten av hvert semester 
- Valgte ny redaktør, Are 
- Valgte mange andre mindre roller. Vil gi folk en tittel i komiteen, så nesten alle har en "rolle" nå 

### **☕**Trikom:

- Ferdig med møter 
- Eurovision, 17.mai, Grilling, lunsjlounge og vafler i eksamensperioden 

### **💰** Økonomiansvarlig:

* Siste møte i går, brukte møtet på å rydde opp i innboks og sånn 
* En siste revidering før sommeren og makuleringskveld 
* Snakket om budsjettrevurdering, nytt i fjor, skal gjøres etter sommeren 

### 👩🏻‍🦰 Nestleder:

- Har hatt medarbeidersamtale med lederne for alle grupperingene, var veldig nyttig og gøy 
* Njål må ta over mail mens Ida har ferie >:) 
* ITEX hadde workshop i helga, har spikra hotell, nesten transport, fått bedriftsliste fra bedkom pluss noen utenfor dette og begynt å kontakte de. Blir mye booking neste uke 

* SP: Velkom planlegger fortsatt å ha rebus? 
  * Ja, de var usikker på interessegrupperoulette men backlog sa det var nok aktive så det blir begge. 

### 👩🏾 Leder:

- Svart på mail 
- Diskutert med Ida 
- Masse småting 
- Er et til linjeledermøte neste uke, men usikker på om jeg skal 

## 076 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

### QR-koder for å få inn de nye i fadderukene
I starten av semesteret neste år, få opp litt QR koder for facebook-grupper, slack osv. Få det på plakater og på/i goodie bags. Gjør det veldig synlig for de nye 

* Tar det med til prokom

## 077 HS og leder hyttetur (5 min)

[Høsten nærmer seg, så vi bør sette dato og ansvarlige for hyttetur asap for å få med så mange som mulig]

* Hva innebærer det? 
  * Å finne dato som passer, booke hytte 
* Når vil det være? før eller etter Genfors? 
  * Kommer an på når det passer 
  * Tenker det er best med før, siden de som ble med i høst ikke har fått vært med på en sånn tur 
* Vi ser på det 

## 078 Komitévors før immball (10 min)

[Skal HS ta et standpunkt for interne komitévors før store arrangement, som kommende immball? Hvordan skal dette eventuelt formidles til komiteene?]

* Flere HS-medlemmer har sagt at de skal jobbe for inkludering av ikke-komitémedlem. Hvordan skal vi gjøre det i sammenheng med denne saken? 

* Fikk innspill fra Abakus. De har en regel på at man ikke skal kalle vors før immball for "komitévors". Det er problematikk rundt å forby komitévors, ettersom folk i komité kanskje bare har venner i komiteen og dermed ikke får vorset med venner 
  * Ser ikke forskjell på komitevors og vors med komite 
  * Forskjellen er at på komitévors har man kanskje komité-spesifikke aktiviteter som føles ekskluderende for folk på vorset som ikke er i komiteen 
* Jeg er enig i at det er en ganske stor forskjell på om man har vors hos seg, og inviterer komiteen, og å ha komitevors. Kan påvirke hvordan folk ser på det som åpent eller lukket 

* Vet ikke om jeg hadde sett en forskjell på komitévors og vors med noen i komité som førsteklassing 

  * Enig i at det er mest kritisk hos førsteklassingene, men kjenner flere i 3. uten verv som ikke vet hvor de skal. Da var det bedre med "vors hos meg" enn komité-vors 

* Kan kanskje gå vekk fra ideen at det skal være en teambuilding for komiteen. At det heller skal være en åpen greie der alle fra en komite er med 


* Tror du folk utenfra hadde kommet på et vors som er "viktig for teambuilding?" 
  * Der jeg tror problemstillingen er. Uansett er det en vennegjeng der, som man kanskje ikke ville følt seg velkommen i uansett 

* Det funket bra førsteåret mitt, da var det folk fra faddergruppen og utenfor som ble med på "komitévorset" til komiteen 

* Det er en veldig viktig sak, men det er vanskelig å regulere og sette strenge krav. Vi kan oppfordre, men hvis vi forbyr komite-vors kan jo samme vennegjengen bare møtes. Tror det er viktigere at vi oppfordrer de enn å komme med regler 

  * Enig i at vi ikke burde forby det. Vi kan formidle saken på en nyansert måte på mail til komiteene, og komme med oppfordringer. 

* Tror folk klarer å forstå forskjellen på HS-vors og vors hos Caro. Lavere terskel for å bli med da. 

* Burde skrive melding til komiteene der vi oppfordrer til dette. Ikke kall det komitevors, men vors hos X 

* Vi burde si fra til velkom. Det er de som kjenner førsteklassinger utenfor komitésammenheng. Burde kanskje oppfordre til at fadderne tar ansvar for faddergruppene før immball. 


* Gjelder dette bare immball, eller vil vi sette disse reglene for alle større Online-arrangementer? 
  * Jeg tenker det er viktigst med før immball, siden mange ser på det som "opptak" eller intro/velkommen til komiteen. Burde få folk til å gå bort ifra dette 
  * Jeg óg tenker immball er viktigst. Komiteene må ha lov til å ha internt sosialt resten av året. Da er det jo også flere åpne vors med trikom eller hos leder 
  * Føler ikke det er et stort problem på andre arrangementer som silent disco ol. Ofte vennegjenger som melder seg på der uansett 

* Med de retningslinjene vi diskuterer er det ingenting som stopper meg fra å ha vors og invitere medlemmene i komiteen 

* Går an å oppfordre komiteene til ha en sosial kveld før immballet, hvis det er viktig for dem med lukka onboarding/bli kjent 

* Hvem vil ta ansvar for utforming av mail til komiteene? 
 
## 080 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

### Velkom sliter med å finne masterfaddere


* Det er mangel på masterfaddere 
  * I fjor var vi som startet i 4. faddere sammen med en gjeng i 3. Det viktigste var at det var vors 

* Viktigste nå er å finne noen som tar ansvar for å planlegge masterfadderukene. 

* Kunne brukt kullgruppa på facebook 

* Kan nevne det for 3.klassinger 

## 081 TODO´s

[Skriv opp todos som har oppstått i løpet av møtet her. Fint om man rekker å ta en gjennomgang av todo´s når møtet er ferdig]


## Diggepunkt

[Alle må digge noe]

## Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]