Møtetidspunkt: 10.15
Sted: R51

Servering og referering:
1. ref: Carolina
2. ref: Magnus
Servering: Carolina og Hegli (Dobbelserveringskjøret går🌯)

Straff:

Tilstede: Alle +Erlend,

Mangler: -Magnus

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]189 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

Innkalling er godkjent, begge serveringene er good.

191 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

 • Hadde paint&sip, lav terksel, mye av de samme folkene
 • Veldedighetsfesten er flyttet en uke frem, har fått booket Lager11
  • Er i gang med å sende mailer til bedrifter, fått noen tilbud
 • Er en del arrangement fremover, rave, cava på søndag,quiz
  • Håper de kan nå ut til litt forskjellige grupper
 • Blitt bestemt at Abakus, Tihlde arrangement blir med enda flere linjeforeninger, 17.mars på Havet

Bedkom:

 • Hatt workshop med fagkom om ideer til nye arrangementer/bedpresser
 • Tatt opp nye medlemmer
 • Skal ha bedpres med Forte Digital, veldig god påmelding
 • Skal sende ut intresseskjema for bookingrunden nå, skal prøve å få planlagt ting litt tidligere nå, mtp uka og andre ting.

Dotkom:

 • Lite oppdateringer, progger på ow
 • Tilbakemeldingskjemaer har hatt bug at hvis mer enn 50 folk skal ha, så sender den ikke ut
  • Fikser nå
 • Kan man bruke et script?
  • har blitt brukt tidligere

Fagkom:

 • Workshop med Bedkom hadde gått fint, skal gå lettere med bookingrunden
 • Tech Talks har gått bra, vært god påmelding

Prokom:

 • Har forsatt med det vanlige
 • Har tatt bilder til årboken
  • Har glemt å sende til ITEX og Bandet :(
 • Skal ha valg av leder og økans denne uka

Trikom:

 • Skal ha Strikk og Drikk i dag, valentines i morgen
 • Har valgt ny leder

Økonomiansvarlig:

 • Har revidert Abakus, og fått igjen deres revidering
 • Har litt forskjellige måter å gjør ting på, fiken tillater litt forskjellige ting, så de fleste tilbakemeldingene vi har fått var vi klar over.
 • Tatt opp at vi skal ta opp fjerning av styrerepp støtte.

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK] + Velkom driver med opptak + Ekskom har arrangert Tech Talks, vært litt surr med arrangeringen, men gode tilbakemeldinger fra de som har deltatt + Driver ennå å ser på ITEX + Output hadde åpen øving, 3 nye som dukka opp

Leder:

 • Fiksa vedtektsforslaget på wiki, alt er klart
 • Gjort klar til Genvors og Genfors
 • Har sett på muligheten til å sette opp slack premium for lederne og hs
  • Skal få fikset til neste uke

192 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

 • Var på møte på velferdstinget, informasjon om hvordan man søker og hva man søker fra velferdsmidlene
  • Alt som var på PowerPoint kan legges ut
 • Må huske å fortelle datoer til andre komiteer om når de forskjellige dateone for arrangementer i høst blir

193 Debug-medlemmer i Hovedstyret (10 min)

[Jeg kom til å tenke på at per nå er det en mulighet for at debug-medlemmer kan sitte i HS. Ettersom Debug skal være et separat organ i Online, mener jeg det går litt mot sin hensikt om man da kan ha verv i både Debug og HS samtidig. En annen tanke er at terskelen for å varsle og melde inn saker kan bli høyere dersom man vet at det medlemmer i Debug som også sitter i styret. Mulig vi burde legge til noe om dette i interne retningslinjer. Er dette noe vi ønsker å se på?]

 • Jeg er enig, kan bli interessekonflikt å sitte både i Debug og i HS samtidig. Er greit å skille rollene gjennom vedtekter f.eks.
 • Forslår endring i vedtekter. Enten under HS eller Debug.
 • Tenker det er mest hensynsmessig at det står under hs, ettersom man mest sannsynlig søker hs når man er i debug og ikke motsatt.

194 Representasjons budsjett (10 min)

[Vi snakket om dette på forrige møtet, og diskuterte litt rundt hvordan vi skal gjøre det med representasjonsmidler dersom invitasjoner skal gå ut til ledere/HS samtidig. Per i dag er det satt av 1500kr til hvert Hovedstyremedlem på høstsemesteret. Ønsker vi gjøre noen endringer på dette ?]

 • Ser på det som høyst uaktuelt å få økt det, og det funker vel ikke å spleise det som allerede er budsjettert på flere.
 • Slik det er nå ville fungert som en slags prosent del. Det er jo en liten pådriver for å dra
 • Det kan også stå slik det er nå.
 • Tenker at uansett hvor mye det er på hver så blir det jo litt støtte, men det går også ann å fjerne den.
 • Syns det er vanskelig, men kunne fungert som en slags gulrot.
 • Om det skal bevares så syns jeg at det skal deles på alle, for å unngå klasseskille.
 • Jeg tenker mest på hva vi heller kunne brukt de pengene på, det er jo et stort arrkom/trikom arrangement.
 • Vi ender opp med å fordele representasjonen likt på hs og ledere,
  • Trengs ingen budsjettendringer her, bare en endring i praksis.

195 Prikkeregler oblig mingling (10 min)

[Bedkom og Fagkom skulle snakke om dette på møtene sine, også skulle vi ta opp diskusjonen igjen for å se på hva vi ønsker å gjøre.]

 • Har hatt litt uklare retningslinjer for prikksetting. Kurs varer i noen timer og så har det vært litt løst når det kommer til prikksetting for minglingen etter.
 • Prikkregelene må endres når vi kommer frem til nye retningslinjer for minglig etter kurs/bedpres.
 • Enige om at prikk skal bli gitt om man ikke deltar på mingling. At bedrepper/bedrift kan sosialisere med studenter er en del av salgspakka.
 • Viktig at det kommer tydelig frem at mingling er oblig.
 • Enig i at mingling er oblig.
 • Kan være forslag å skrive at det er obligatorisk med 45 minutter mingling for at det skal være mer flytende.
 • Mulig å teste om påmelding blir påvirket av å endre arrangement tidspunkt på ow.
 • Tror forslag med kurs + 45min oblig mingling er det beste.
 • Mulig man senere kan se på hvordan man kanskje kan få integrert mingling under kurset også.
 • Mulighet for å søke drikketillatelse på skolen også.
 • Tas med videre til fagkom i hovedsak og bedkom.

196 Utfordring til HS på veldedighetsfest (5 min)

[Alle som sitter i styret til etter 1. mars skulle tenke på noen utfordringer de kunne gjort. Sikkert fint å iallfall få spikret noe som kan sendes inn til Arrkom]

Alle som fortsetter i HS må følge opp utfordringer til Veldedighetsfest.

198 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Sak 1: Mail om bærekraft i komiteer/Online - I saksforslaget står det at hver komite skal utarbeide retningslinjer som gjør komiteens drift mer miljøvennlig. - Tenkte å legge det litt inn når jeg sender ut melding om årberetninger, men tror det kunne blitt mer fulgt opp også - Vi kan vurdere om det skal legges inn noe om at hs har hovedansvar for å følge opp.

Sak 2: Kontrakt med datakam damer - Kontrakten har gått helt i glemme boka, skal følge den opp nå

Sak 3: Søppelplukking - Kan vi være med å plukke søppel? - Ja det vil vi, Arrkom skal ta det videre.

Sak 5 Regnskapet etter Jubileum - TLDR; jub gjør det litt rart mtp hvor mye og hvordan vi skal sette over penger til fondet. - Derfor vil det se litt rart ut i regnskapet ettersom vi går i minus, ettersom vi har tatt ut penger som er oppspart i 5 år.

Sak 6 Beepe studentkort for å registrere oppmøte - Er dette en mulight? - Har vært mulighet før, men funker ikke lenger. - Kan kanskje høre med appkom - Bruke regme?

TODO´s

[Skriv opp todos som har oppstått i løpet av møtet her. Fint om man rekker å ta en gjennomgang av todo´s når møtet er ferdig]

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]