**Møtetidspunkt:** 10.15 
**Sted:** [R51](https://link.mazemap.com/YvxACck6)

**Servering og referering:** 
*1. ref*: Carolina  
*2. ref*: Magnus 
*Servering*: Carolina og Hegli (Dobbelserveringskjøret går🌯) 


**Straff:** 


**Tilstede:** 
Alle +Erlend, 


**Mangler:** 
-Magnus


## Innsjekk
[Hvordan har dere det?]

- - -

[TOC]

- - -

## 189 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke
[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?] 

Innkalling er godkjent, begge serveringene er good.

## 191 Status for komiteene (20 min)
[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

#### Arrkom: 
- Hadde paint&sip, lav terksel, mye av de samme folkene
- Veldedighetsfesten er flyttet en uke frem, har fått booket Lager11
  - Er i gang med å sende mailer til bedrifter, fått noen tilbud
- Er en del arrangement fremover, rave, cava på søndag,quiz
  - Håper de kan nå ut til litt forskjellige grupper
- Blitt bestemt at Abakus, Tihlde arrangement blir med enda flere linjeforeninger, 17.mars på Havet 


#### Bedkom: 
- Hatt workshop med fagkom om ideer til nye arrangementer/bedpresser
- Tatt opp nye medlemmer
- Skal ha bedpres med Forte Digital, veldig god påmelding
- Skal sende ut intresseskjema for bookingrunden nå, skal prøve å få planlagt ting litt tidligere nå, mtp uka og andre ting.

#### Dotkom:
+ Lite oppdateringer, progger på ow
+ Tilbakemeldingskjemaer har hatt bug at hvis mer enn 50 folk skal ha, så sender den ikke ut
  + Fikser nå
+ Kan man bruke et script?
  + har blitt brukt tidligere

#### Fagkom: 
+ Workshop med Bedkom hadde gått fint, skal gå lettere med bookingrunden
+ Tech Talks har gått bra, vært god påmelding

#### Prokom: 
- Har forsatt med det vanlige
- Har tatt bilder til årboken
  - Har glemt å sende til ITEX og Bandet :(
- Skal ha valg av leder og økans denne uka

#### Trikom: 
+ Skal ha Strikk og Drikk i dag, valentines i morgen
+ Har valgt ny leder
#### Økonomiansvarlig:
- Har revidert Abakus, og fått igjen deres revidering
- Har litt forskjellige måter å gjør ting på, fiken tillater litt forskjellige ting, så de fleste tilbakemeldingene vi har fått var vi klar over.
- Tatt opp at vi skal ta opp fjerning av styrerepp støtte.
 
#### Nestleder: 
[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK]
+ Velkom driver med opptak 
+ Ekskom har arrangert Tech Talks, vært litt surr med arrangeringen, men gode tilbakemeldinger fra de som har deltatt
+ Driver ennå å ser på ITEX
+ Output hadde åpen øving, 3 nye som dukka opp
#### Leder:
+ Fiksa vedtektsforslaget på wiki, alt er klart
+ Gjort klar til Genvors og Genfors
+ Har sett på muligheten til å sette opp slack premium for lederne og hs
  + Skal få fikset til neste uke

## 192 Interkom (10 min) 
[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer] 

+ Var på møte på velferdstinget, informasjon om hvordan man søker og hva man søker fra velferdsmidlene
  + Alt som var på PowerPoint kan legges ut 
+ Må huske å fortelle datoer til andre komiteer om når de forskjellige dateone for arrangementer i høst blir

## 193 Debug-medlemmer i Hovedstyret (10 min)
[Jeg kom til å tenke på at per nå er det en mulighet for at debug-medlemmer kan sitte i HS. Ettersom Debug skal være et separat organ i Online, mener jeg det går litt mot sin hensikt om man da kan ha verv i både Debug og HS samtidig. En annen tanke er at terskelen for å varsle og melde inn saker kan bli høyere dersom man vet at det medlemmer i Debug som også sitter i styret. Mulig vi burde legge til noe om dette i interne retningslinjer. Er dette noe vi ønsker å se på?]

+ Jeg er enig, kan bli interessekonflikt å sitte både i Debug og i HS samtidig. Er greit å skille rollene gjennom vedtekter f.eks. 
+ Forslår endring i vedtekter. Enten under HS eller Debug. 
+ Tenker det er mest hensynsmessig at det står under hs, ettersom man mest sannsynlig søker hs når man er i debug og ikke motsatt. 
## 194 Representasjons budsjett (10 min)
[Vi snakket om dette på forrige møtet, og diskuterte litt rundt hvordan vi skal gjøre det med representasjonsmidler dersom invitasjoner skal gå ut til ledere/HS samtidig. Per i dag er det satt av 1500kr til hvert Hovedstyremedlem på høstsemesteret. Ønsker vi gjøre noen endringer på dette ?]

+ Ser på det som høyst uaktuelt å få økt det, og det funker vel ikke å spleise det som allerede er budsjettert på flere.
+ Slik det er nå ville fungert som en slags prosent del. Det er jo en liten pådriver for å dra
+ Det kan også stå slik det er nå.
+ Tenker at uansett hvor mye det er på hver så blir det jo litt støtte, men det går også ann å fjerne den.
+ Syns det er vanskelig, men kunne fungert som en slags gulrot. 
+ Om det skal bevares så syns jeg at det skal deles på alle, for å unngå klasseskille.
+ Jeg tenker mest på hva vi heller kunne brukt de pengene på, det er jo et stort arrkom/trikom arrangement.
+ Vi ender opp med å fordele representasjonen likt på hs og ledere, 
  + Trengs ingen budsjettendringer her, bare en endring i praksis.

## 195 Prikkeregler oblig mingling (10 min)
[Bedkom og Fagkom skulle snakke om dette på møtene sine, også skulle vi ta opp diskusjonen igjen for å se på hva vi ønsker å gjøre.]

+ Har hatt litt uklare retningslinjer for prikksetting. Kurs varer i noen timer og så har det vært litt løst når det kommer til prikksetting for minglingen etter. 
+ Prikkregelene må endres når vi kommer frem til nye retningslinjer for minglig etter kurs/bedpres.
+ Enige om at prikk skal bli gitt om man ikke deltar på mingling. At bedrepper/bedrift kan sosialisere med studenter er en del av salgspakka.
+ Viktig at det kommer tydelig frem at mingling er oblig.
+ Enig i at mingling er oblig.
+ Kan være forslag å skrive at det er obligatorisk med 45 minutter mingling for at det skal være mer flytende. 
- Mulig å teste om påmelding blir påvirket av å endre arrangement tidspunkt på ow.
- Tror forslag med kurs + 45min oblig mingling er det beste.
- Mulig man senere kan se på hvordan man kanskje kan få integrert mingling under kurset også.
- Mulighet for å søke drikketillatelse på skolen også.
- Tas med videre til fagkom i hovedsak og bedkom.

## 196 Utfordring til HS på veldedighetsfest (5 min)
[Alle som sitter i styret til etter 1. mars skulle tenke på noen utfordringer de kunne gjort. Sikkert fint å iallfall få spikret noe som kan sendes inn til Arrkom]

Alle som fortsetter i HS må følge opp utfordringer til Veldedighetsfest.


## 198 Eventuelt
[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Sak [1]: Mail om bærekraft i komiteer/Online
- I saksforslaget står det at hver komite skal utarbeide retningslinjer som gjør komiteens drift mer miljøvennlig.
- Tenkte å legge det litt inn når jeg sender ut melding om årberetninger, men tror det kunne blitt mer fulgt opp også
- Vi kan vurdere om det skal legges inn noe om at hs har hovedansvar for å følge opp.

Sak [2]: Kontrakt med datakam damer
- Kontrakten har gått helt i glemme boka, skal følge den opp nå

Sak [3]: Søppelplukking
- Kan vi være med å plukke søppel?
- Ja det vil vi, Arrkom skal ta det videre.

Sak [5] Regnskapet etter Jubileum
- TLDR; jub gjør det litt rart mtp hvor mye og hvordan vi skal sette over penger til fondet.
- Derfor vil det se litt rart ut i regnskapet ettersom vi går i minus, ettersom vi har tatt ut penger som er oppspart i 5 år.


Sak [6] Beepe studentkort for å registrere oppmøte
- Er dette en mulight?
- Har vært mulighet før, men funker ikke lenger.
- Kan kanskje høre med appkom
- Bruke regme?

## TODO´s
[Skriv opp todos som har oppstått i løpet av møtet her. Fint om man rekker å ta en gjennomgang av todo´s når møtet er ferdig]

## Diggepunkt
[Alle må digge noe] 

## Møteevaluering
[Ris/ros til hvordan møtet har gått]