HS-møte 18.09.2023

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]

Vi har det bra selv om det er mandag!


130 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

131 TODO´s fra forrige møte

132 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

🎉 Arrkom:

 • Har hatt onboarding med de nye + hyttetur
 • Skal ha vors før oktoberfest i uka (mulig at man kan ta med venner)
 • Hyttetur forrige helg

👔 Bedkom:

 • Har hatt påmelding til bar til bar, bra etterspørsel
 • Snakket med datakameratene om at de trengte hjelp til spons, kan veilede de litt

🖥️ Dotkom:

 • Har hatt første møte med de nye, flyttet fast møte til mandager
 • Dukket opp et par problemer med ow som skal sees på
 • Har fadderordning og kurs i React for de nye
 • Virker som mange mister medlemskapet sitt, må sees på
 • Vært i kontakt med orakeltjenesten om at ntnu blokkerer mails fra online

📚 Fagkom:

 • Har hatt to kurs forrige uke, gikk veldig bra
 • Generelt bra påmelding på arrangementer fremover
 • Fordelt interne ansvarsområder
 • Sett på miljømål til genvors som skal presenteres
 • vil lage en mal til arrangementsbeskrivelser

🖋️ Prokom:

 • Skal jobbe med å selge fjorårets årbøker
 • Planlegger å ta årboksbilder på høstsemeteret slik vi får gjort det i tide

Trikom:

 • Har hatt workshop og planlagt arrangementer
 • Skal ha en del ting som ikke kræsjer med uka (mer lavterskel lunsj og vafler)
 • Fordelt interne roller
 • Skal ta opp tråden på det populære arrangementet Halloweenvors fra i fjor

💰 Økonomiansvarlig:

 • Lagt ut budsjettet
 • Fakturert ekskom for lånet vi ga dem
 • Kjøpt fond
 • Har tatt opp en del nye så skal ha opplæring med dem

👩🏻‍🦰 Nestleder:

 • Kommer nok en sak på genfors om at komiteer må oppdatere interne retningslinjer
 • Leder og nestleder stiller på komité-kickoff på lørdag
 • Vil ha workshop med de som blir sittende i hs om hvordan nye HS skal se ut

👩🏾 Leder:

 • Var på linjeledermøte, snakket om fadderuke retrospekt; de fleste var fornøyde. Største konflikten her var dialog med instituttene. Det ble også diskutert drikking på skolen; vekterne kan ha vært strengere på enkelde steder.
 • Laget Trello for generalforsamling

134 Sosialt med styret (5 min)

 • Frida og Johanna Lager en whentomeet

135 Generalforsmalingen H2023 (10 min)

 • Vi fordeler arbeidsoppgaver

134 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Saksforslag om at vedtekter skal oppdateres?

 • Er dette noe hs har makt til å si uansett
  • Det følger med vedtektsforslaget så er greit å ha de sammen

Kompileringsundersøkelsen mangler svar

 • Vi kan bruke prosjektposten til premie?
 • Alle bør purre på komiteene sine for å få de til å svare
 • Vi bør også prøve å få de som ikke deltok til å svare

135 TODO´s

[Skriv opp todos som har oppstått i løpet av møtet her. Fint om man rekker å ta en gjennomgang av todo´s når møtet er ferdig]

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]