# HS-møte 18.09.2023

# Innsjekk

[Hvordan har dere det?]

Vi har det bra selv om det er mandag!

---

## 130 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]

## 131 TODO´s fra forrige møte **✅**


## 132 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

### **🎉** Arrkom:

- Har hatt onboarding med de nye + hyttetur 
- Skal ha vors før oktoberfest i uka (mulig at man kan ta med venner) 
- Hyttetur forrige helg 

### **👔** Bedkom:

- Har hatt påmelding til bar til bar, bra etterspørsel 
- Snakket med datakameratene om at de trengte hjelp til spons, kan veilede de litt 


### **🖥️** Dotkom:

- Har hatt første møte med de nye, flyttet fast møte til mandager 
- Dukket opp et par problemer med ow som skal sees på 
- Har fadderordning og kurs i React for de nye 
- Virker som mange mister medlemskapet sitt, må sees på 
- Vært i kontakt med orakeltjenesten om at ntnu blokkerer mails fra online 

### **📚** Fagkom:

- Har hatt to kurs forrige uke, gikk veldig bra 
- Generelt bra påmelding på arrangementer fremover 
- Fordelt interne ansvarsområder 
- Sett på miljømål til genvors som skal presenteres 
- vil lage en mal til arrangementsbeskrivelser 


### **🖋️** Prokom:
- Skal jobbe med å selge fjorårets årbøker 
- Planlegger å ta årboksbilder på høstsemeteret slik vi får gjort det i tide 

### **☕**Trikom:

- Har hatt workshop og planlagt arrangementer 
- Skal ha en del ting som ikke kræsjer med uka (mer lavterskel lunsj og vafler) 
- Fordelt interne roller  
- Skal ta opp tråden på det populære arrangementet Halloweenvors fra i fjor 


### **💰** Økonomiansvarlig:

- Lagt ut budsjettet 
- Fakturert ekskom for lånet vi ga dem 
- Kjøpt fond 
- Har tatt opp en del nye så skal ha opplæring med dem 

### 👩🏻‍🦰 Nestleder:

- Kommer nok en sak på genfors om at komiteer må oppdatere interne retningslinjer 
- Leder og nestleder stiller på komité-kickoff på lørdag 
- Vil ha workshop med de som blir sittende i hs om hvordan nye HS skal se ut 

### 👩🏾 Leder:

- Var på linjeledermøte, snakket om fadderuke retrospekt; de fleste var fornøyde. Største konflikten her var dialog med instituttene. Det ble også diskutert drikking på skolen; vekterne kan ha vært strengere på enkelde steder. 
- Laget Trello for generalforsamling 

## 134 Sosialt med styret (5 min)
- Frida og Johanna Lager en whentomeet 

## 135 Generalforsmalingen H2023 (10 min)
- Vi fordeler arbeidsoppgaver 

## 134 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

#### Saksforslag om at vedtekter skal oppdateres? 
- Er dette noe hs har makt til å si uansett 
  - Det følger med vedtektsforslaget så er greit å ha de sammen 

#### Kompileringsundersøkelsen mangler svar
- Vi kan bruke prosjektposten til premie? 
- Alle bør purre på komiteene sine for å få de til å svare 
- Vi bør også prøve å få de som ikke deltok til å svare 

## 135 TODO´s

[Skriv opp todos som har oppstått i løpet av møtet her. Fint om man rekker å ta en gjennomgang av todo´s når møtet er ferdig] 

## Diggepunkt

[Alle må digge noe]


## Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]