Møtetidspunkt: 10.15
Sted: R51

Servering og referering:
1. ref: Sondre
2. ref: Carolina
Servering: Njål

Tilstede: Anders, Hegli, Mats, Sondre, Johannes, Caro, Robin, Magnus

Mangler: Ingeborg

Innsjekk

[Hvordan har dere det?]210 Status for komiteene (20 min)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom:

 • Koser oss masse på blåtur wohoooo
 • Quiz på tirsdag gikk bra, veldig gøy.
 • Bar til bar neste lørdag.
 • Veldedighetsfest 11.mars blir på skolen på R2 men mangler fortsatt litt finpussing men blir nok bra.
 • Har 100 plasser til silent disco med mange andre linjeforeninger 17.mars så håper mange er gira på det.
 • Ringte angående pizza på onsdag og de har kapasitet, så kan bare ringe de igjen på tirsdag - og bestille da. Men hvor mye har vi egt i budsjettet til pizza?

Bedkom:

 • Har diskutert komitemerch internt
 • Er litt problematisk at Bekk har lite pågang for tida
 • Forbereder vedtektsforslag til genfors ang ITEX
 • Har oppretta bedrifts-instagramkonto og snakket med prokom ang det
 • Sopra Steria var interessert i en pakkedeal med Offline-annonse og insta take over

Dotkom:

 • har valgt ny leder og økans
 • Har snakkka om veldedighetsfest, bli. hvertfall mailalias. Har også snakka om verified mark på ow.
 • Skal på blåtur neste uke

Fagkom:

 • Hadde valentineskurs som gikk veldig bra <3
 • Labyrinten med Bekk hadde litt lav påmelding, kun 33 deltakere når det opprinnelig var planlagt for 50
 • Fuck up night skjer 9. mars

Prokom:

 • Offline kommer! snart
 • Gullblekka skal vi på snart, som er for linjefeoreningsaviser, beste illustrasjon, tekst osv..
 • skal ha nettartikkel i samarbeid med psykt vanlig uke
 • Skal ha møte med backlog ang maraton
 • Starta dialog med velkom ang tema og slikt
 • Skal på blåtur til helga

Trikom:

 • Hadde Fuck Cancer, med litt lavere påmelding enn tenkt, men folk perla på så vi produserte like mye som vi skulle!!
 • Hadde Kino i går, med ikke full påmelding som har vært tidligere
 • Blåtur neste søndag skjer
 • Har lagt til Backlog og FeminIT i kontorordningen
 • Har fått ny støvsuger

Økonomiansvarlig:

 • Hatt ledervalg
 • Ikke så mye annet som skjer, driver å forbereder litt til genfors
 • En del nye økanser men ellers rolig

Nestleder:

[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK]

Appkom
 • Valgt ny leder: David Lekve
 • Begynt å fokusere mer på Nibble, tenkt å oppdatere apiet.
 • Ellers holder vi fortsatt på med Online-app, komiteopptaksystem og extension.
Backlog
 • Hatt leder og nestleder valg, skal velge økans snart.
 • Jobber med kurs for hovedstyret og støttehjulet som er 9.mars (påmelding kommer).
 • Skal arrangere interessedag for revyen på a4 18. april
 • Startet med å planlegge rydding av boden, mer info kommer.
 • Martin jobber med how to online (forslaget som kom fra Njål)
 • Jobber med promotering av oss selv
Ekskom
 • Venter på svar (gjennom Heri) fra div steder vi kan besøke under faglig uke
 • Samlet inn passinfo til alle deltakere.
 • Laget romliste som er sendt inn til Ticket
 • Bestilt vinsmaking på en gård i Roma
 • Ida jobber på med å fakturere alle bedriftene fra TT. Har mottatt bedriftskort vi skal ta med på reisen.
 • Skal ha infomøte med deltakerene ang turen 16. mars
FeminIT
 • Vi skal arrangere lunsj på mandag, har valgt ny leder. Vi skal også ha et møte med en representant fra Bekk på tirsdag, hun tok kontakt med oss og ønsket å bli bedre kjent med FeminIT.
OIL
 • Vi har valgt nye leder og nestleder. Disse er Erik Menkin Lysfjord og Karen Bakke. Ellers har vi hatt litt lite arrangementer da plutselig lite folk kunne arrangere.
Velkom
 • Vi har holdt 2 møter til per nå. har landet på tema, søkt 2 edrustøtter, og startet med grov planlegging av tidslinjen

Leder:

 • Har vært på retrospekt-møte med ekskom sist uke, fagkom dukka ikke opp. Har fått ned noen punkter, men vanskelig å komme frem til et godt svar ang arbeidsoppgaver når ikke alle parter var tilstede.
  • Bedkom skulle gjerne vært med mer på bookingen
  • Tas videre til nye styret å få ned retningslinjer
 • Fullført Genforsprep ang saker og vedtekter.
 • Møte med organsiasjonskollegiet sist uke, fått mange gode tilbakemeldinger. Ordstyrer virker flink.
 • Må få på plas presentasjon og referenter.
 • Så på lederslack pro, fikk avslag som non-profit, de mente vi var educational organization, ser på løsninger
 • Admin som vanlig og ting og tang.

211 Interkom (10 min)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer]

Skal neste styre se på en større variant av arrangementkalender?

213 Komitémerch (5 min)

[Har tatt opp komitémerchsaken i prokom og har tilbakemelding fra komiteen.] - Mer negativ steming i prokom en i hs. Grunnen er gjengkultur og splitting av Online.
- Snakka om hva situasjonen er i dag, eneste plassen det står noe om det er i avgjørelsesarkiv, har ikke noe håndfast å vise til.
- I: i teorien kan vi ikke nekte noen å gjøre det, vi har ikke trademerka noen logoer eller noe.
- K: vi kan gjøre noe med det, men da må vi bestemme oss for hva, og sette en standard.
- I: Syns komiteene burde få lov til å diske opp noe selv, men at vi burde ha retningslinjer på bruk av Online-logo
- k: Enig i det du sa nå
- k: enig i at vi ikke trenger å ha online logoen på noe komitémerch
- k: på det med fragmentering har noe med at vi ønsker mindre skille mellom komiteer.
- spm: Hvordan stiller vi oss til trikom merch på blåtur?
- s: Oppfattet ikke at folk var uenige i det, men folk reagerte fordi man trodde det var en praksis på at man ikke kunne
- i: Skal vi sette et skille på blåturmerch og annen komitemerch?
- i: mener det samme som sist, komiteer skal kunne lage lættis merch, men at det kanskje ikke er vits å lage merch ssom skal brukes på a4, at vi lager noen retningslinjer og at vi kan skrive noe der om logoer.
- k: Uenig i at vi skal sette strenge retningslinjer for bruk av merch på f.eks. A4
- K: jeg syns at det eneste retningslinjen vi skal sette er å ikke bruke online-logoen. Jeg er såklart i mot gjenger å slikt, men tror ikke det er en genser eller t-skjorte som er problemet der. Er heller ikke helt fremmed mot tanken å kunne lage fin merch som kan brukes på a4, og da heller bruke det til noe bra
- i: Man burde være bevisste på hvilken hensikt som ligger bak produksjon av merch
- i: Ang bruk, så tenker jeg ikke det trenger å sta at vi ikke skal bruke det, men noe om å være bevisst på hva det kan representere ovenfor andre som ikke er i komité.
- I: Virker som en enighet om at man kan lage merch så lenge vi ikke bruker online-logo, så må vi bare finne ut av hva vi tenker om bruken
- i: Bedkom er imot at de skal lage og bruke eget-produsert komitemerch når det finnes arrangørskjorter f.eks.
- k: For meg er arrangørutstyr noe helt annet enn det vi snakker om nå, arrangør utstyr er det online som eier, og skal ikke byttes ut med annet komitémerch.

212 Eventuelt

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Sak1: Onboardingworkshop - Blir mandag i 4 tiden, håper det paser for de nye

Sak 3: Bærekraftberetning - spm: hvor skulle dette inn på genfors?
- s: Skal sies ved halvårsberetning.

Sak 4: Kaffeavtale - Netlight ønsker å gå bort ifra engangskopper, og over til at førsteklassinger årlig får harplastkopper
- Trikom har også lyst å gå bort ifra alt av engangsbruk og vil rydde i skapet over vasken for å gjøre plass.
- I goodiebag i fadderukene?
- Fremmer mindre trafikk fra andre studenter, som kan resultere i svinn
- Forslag ang skap: sett alle skapene på bordet og si at de blir kastet om en uke så kom og hent. Da får folk fart på seg.
- Burde oppfordre til å ta med kaffekanna tilbake til kontoret, fordi det drikkes mer av Tihlde enn Online der den står nå

Sak 5: Gi plasser til abakus på techtalks? - Skal vi gi plasser til abakus på techtalks?
- K: Ser ikke helt hvorfor vi burde?
- K: blir det ikke bare mer penger for oss til vår ekskursjon?
- I: tror det bare kan bli mye styr for de som planlegger å måtte sette av plasser

Diggepunkt

[Alle må digge noe]

Møteevaluering

[Ris/ros til hvordan møtet har gått]