**Møtetidspunkt:** 10.15 
**Sted:** [R51](https://link.mazemap.com/YvxACck6)

**Servering og referering:** 
*1. ref*: Sondre  
*2. ref*: Carolina 
*Servering*: Njål **Tilstede:** Anders, Hegli, Mats, Sondre, Johannes, Caro, Robin, Magnus


**Mangler:** Ingeborg


## Innsjekk
[Hvordan har dere det?]

- - -

[TOC]

- - -

## 210 Status for komiteene (20 min)
[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

#### Arrkom: 
- Koser oss masse på blåtur wohoooo 
- Quiz på tirsdag gikk bra, veldig gøy. 
- Bar til bar neste lørdag. 
- Veldedighetsfest 11.mars blir på skolen på R2 men mangler fortsatt litt finpussing men blir nok bra. 
- Har 100 plasser til silent disco med mange andre linjeforeninger 17.mars så håper mange er gira på det. 
- Ringte angående pizza på onsdag og de har kapasitet, så kan bare ringe de igjen på tirsdag - og bestille da. Men hvor mye har vi egt i budsjettet til pizza? 

#### Bedkom: 
- Har diskutert komitemerch internt 
- Er litt problematisk at Bekk har lite pågang for tida 
- Forbereder vedtektsforslag til genfors ang ITEX 
- Har oppretta bedrifts-instagramkonto og snakket med prokom ang det 
- Sopra Steria var interessert i en pakkedeal med Offline-annonse og insta take over 

#### Dotkom:
- har valgt ny leder og økans 
- Har snakkka om veldedighetsfest, bli. hvertfall mailalias. Har også snakka om verified mark på ow. 
- Skal på blåtur neste uke 

#### Fagkom: 
- Hadde valentineskurs som gikk veldig bra <3 
- Labyrinten med Bekk hadde litt lav påmelding, kun 33 deltakere når det opprinnelig var planlagt for 50 
- Fuck up night skjer 9. mars 

#### Prokom: 
- Offline kommer! snart 
- Gullblekka skal vi på snart, som er for linjefeoreningsaviser, beste illustrasjon, tekst osv.. 
- skal ha nettartikkel i samarbeid med psykt vanlig uke 
- Skal ha møte med backlog ang maraton 
- Starta dialog med velkom ang tema og slikt 
- Skal på blåtur til helga 

#### Trikom: 
- Hadde Fuck Cancer, med litt lavere påmelding enn tenkt, men folk perla på så vi produserte like mye som vi skulle!! 
- Hadde Kino i går, med ikke full påmelding som har vært tidligere 
- Blåtur neste søndag skjer 
- Har lagt til Backlog og FeminIT i kontorordningen 
- Har fått ny støvsuger 

#### Økonomiansvarlig:
 - Hatt ledervalg 
 - Ikke så mye annet som skjer, driver å forbereder litt til genfors 
 - En del nye økanser men ellers rolig 

#### Nestleder: 
[Status fra Backlog, OIL, Appkom, nodékomiteer, FeminIT, Debug, Output og RFK]

##### Appkom
- Valgt ny leder: David Lekve 
- Begynt å fokusere mer på Nibble, tenkt å oppdatere apiet. 
- Ellers holder vi fortsatt på med Online-app, komiteopptaksystem og extension. 
##### Backlog
- Hatt leder og nestleder valg, skal velge økans snart. 
- Jobber med kurs for hovedstyret og støttehjulet som er 9.mars (påmelding kommer). 
- Skal arrangere interessedag for revyen på a4 18. april 
- Startet med å planlegge rydding av boden, mer info kommer. 
- Martin jobber med how to online (forslaget som kom fra Njål) 
- Jobber med promotering av oss selv 
##### Ekskom
- Venter på svar (gjennom Heri) fra div steder vi kan besøke under faglig uke 
- Samlet inn passinfo til alle deltakere. 
- Laget romliste som er sendt inn til Ticket 
- Bestilt vinsmaking på en gård i Roma 
- Ida jobber på med å fakturere alle bedriftene fra TT. Har mottatt bedriftskort vi skal ta med på reisen. 
- Skal ha infomøte med deltakerene ang turen 16. mars 
##### FeminIT
- Vi skal arrangere lunsj på mandag, har valgt ny leder. Vi skal også ha et møte med en representant fra Bekk på tirsdag, hun tok kontakt med oss og ønsket å bli bedre kjent med FeminIT. 
##### OIL
- Vi har valgt nye leder og nestleder. Disse er Erik Menkin Lysfjord og Karen Bakke. Ellers har vi hatt litt lite arrangementer da plutselig lite folk kunne arrangere. 

##### Velkom
- Vi har holdt 2 møter til per nå. har landet på tema, søkt 2 edrustøtter, og startet med grov planlegging av tidslinjen 

#### Leder:
- Har vært på retrospekt-møte med ekskom sist uke, fagkom dukka ikke opp. Har fått ned noen punkter, men vanskelig å komme frem til et godt svar ang arbeidsoppgaver når ikke alle parter var tilstede. 
  - Bedkom skulle gjerne vært med mer på bookingen 
  - Tas videre til nye styret å få ned retningslinjer 
- Fullført Genforsprep ang saker og vedtekter. 
- Møte med organsiasjonskollegiet sist uke, fått mange gode tilbakemeldinger. Ordstyrer virker flink. 
- Må få på plas presentasjon og referenter. 
- Så på lederslack pro, fikk avslag som non-profit, de mente vi var educational organization, ser på løsninger 
- Admin som vanlig og ting og tang. 

## 211 Interkom (10 min) 
[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer] 
#### Skal neste styre se på en større variant av arrangementkalender?


## 213 Komitémerch (5 min)
[Har tatt opp komitémerchsaken i prokom og har tilbakemelding fra komiteen.]
- Mer negativ steming i prokom en i hs. Grunnen er gjengkultur og splitting av Online. 
- Snakka om hva situasjonen er i dag, eneste plassen det står noe om det er i avgjørelsesarkiv, har ikke noe håndfast å vise til. 
  - I: i teorien kan vi ikke nekte noen å gjøre det, vi har ikke trademerka noen logoer eller noe. 
  - K: vi kan gjøre noe med det, men da må vi bestemme oss for hva, og sette en standard. 
- I: Syns komiteene burde få lov til å diske opp noe selv, men at vi burde ha retningslinjer på bruk av Online-logo 
  - k: Enig i det du sa nå 
  - k: enig i at vi ikke trenger å ha online logoen på noe komitémerch 
  - k: på det med fragmentering har noe med at vi ønsker mindre skille mellom komiteer. 
- spm: Hvordan stiller vi oss til trikom merch på blåtur? 
  - s: Oppfattet ikke at folk var uenige i det, men folk reagerte fordi man trodde det var en praksis på at man ikke kunne 
- i: Skal vi sette et skille på blåturmerch og annen komitemerch? 
- i: mener det samme som sist, komiteer skal kunne lage lættis merch, men at det kanskje ikke er vits å lage merch ssom skal brukes på a4, at vi lager noen retningslinjer og at vi kan skrive noe der om logoer. 
  - k: Uenig i at vi skal sette strenge retningslinjer for bruk av merch på f.eks. A4 
  - K: jeg syns at det eneste retningslinjen vi skal sette er å ikke bruke online-logoen. Jeg er såklart i mot gjenger å slikt, men tror ikke det er en genser eller t-skjorte som er problemet der. Er heller ikke helt fremmed mot tanken å kunne lage fin merch som kan brukes på a4, og da heller bruke det til noe bra  
- i: Man burde være bevisste på hvilken hensikt som ligger bak produksjon av merch 
- i: Ang bruk, så tenker jeg ikke det trenger å sta at vi ikke skal bruke det, men noe om å være bevisst på hva det kan representere ovenfor andre som ikke er i komité. 
- I: Virker som en enighet om at man kan lage merch så lenge vi ikke bruker online-logo, så må vi bare finne ut av hva vi tenker om bruken 
- i: Bedkom er imot at de skal lage og bruke eget-produsert komitemerch når det finnes arrangørskjorter f.eks. 
  - k: For meg er arrangørutstyr noe helt annet enn det vi snakker om nå, arrangør utstyr er det online som eier, og skal ikke byttes ut med annet komitémerch. 

## 212 Eventuelt
[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Sak[1]: Onboardingworkshop
- Blir mandag i 4 tiden, håper det paser for de nye 

Sak [3]: Bærekraftberetning
- spm: hvor skulle dette inn på genfors? 
- s: Skal sies ved halvårsberetning. 

Sak [4]: Kaffeavtale
- Netlight ønsker å gå bort ifra engangskopper, og over til at førsteklassinger årlig får harplastkopper 
- Trikom har også lyst å gå bort ifra alt av engangsbruk og vil rydde i skapet over vasken for å gjøre plass. 
- I goodiebag i fadderukene? 
- Fremmer mindre trafikk fra andre studenter, som kan resultere i svinn 
- Forslag ang skap: sett alle skapene på bordet og si at de blir kastet om en uke så kom og hent. Da får folk fart på seg. 
- Burde oppfordre til å ta med kaffekanna tilbake til kontoret, fordi det drikkes mer av Tihlde enn Online der den står nå 

Sak [5]: Gi plasser til abakus på techtalks?
- Skal vi gi plasser til abakus på techtalks? 
- K: Ser ikke helt hvorfor vi burde? 
- K: blir det ikke bare mer penger for oss til vår ekskursjon? 
- I: tror det bare kan bli mye styr for de som planlegger å måtte sette av plasser 


## Diggepunkt
[Alle må digge noe] 

## Møteevaluering
[Ris/ros til hvordan møtet har gått]