HS møte 29/7-20

Møtetidspunkt: 19.00 (google meets link i kalender)

referering:
Uno: Øyvind Dos: Monika

Straff: Vinstraff til Stensrud og Giil

Tilstede: Benedicte, Mathias, Kristoffer, Øyvind, Monika, Thea, Sindre, Christoffer, Thomas

Terapipunkt

463 Godkjenning av innkalling

Godkjent

TODOs fra forrige møte

464 Status for komiteene (12.25 - 20 min)

Arrkom, med velkom og jubkom:

Rolig, utenom innball siden det går frem og tilbake pga koronaregler. Velkom jobber med greiene sine og jubkom har vi ikke hørt fra

Velkom:
Jubkom:

Bedkom, med ITEX:

Velkom: Fått inn sposnorer
ITEX: Blir større enn noen gang, til tross for korona
Sett på varslingsaker for bedriftspresentasjoner

Dotkom:

Har hatt hackaton, jobber med å flytte fra egne servere til AWS Snakket om opptak av nye

Fagkom, med ekskom:

Rolig, klare for å ta opp nye

Prokom:

Gi offline til fadderbarna?
Velkom: Newbie og logo

Trikom:

Ikke skjedd så mye

Seniorkom:

Ikke til stede

Økonomiansvarlig, med bankom:

Betalt fakturaer
Fått litt bedre oversikt etter korona, vi har mer cash enn forventet

Bankom:

Tre plasser som blir ledige til høsten

Nestleder:

Planlagt rundt komiteopptaket
Masse medlemssøknader

Online IL:

Det går veldig bra

Leder

Vært mye på agendaen utad, mye koronamøter
Endre har startet et initiativ om varslingshåndtering for å skape en mal for alle linjeforeninger, mål om å skape et permanent system
Vært på fylla

465 Interkom (5 min)

466 Tiltakspakke etter corona for komiteer (10min) VOTERING

[Meg, Mathias, ønsker å komme med noen strakstiltak når komiteene startet opp. Det er ikke i nærheten av slutten på jobben som må gjøres for å få komiteene opp å nikke igjen, men det er en start som er lett å få gjennom på tidspunktet vi er på nå.

Foreslår å: Doble teambuilding støtte til komiteene høst 2020 (fra 18 000kr til 36 000kr) Øke Onlinepotten med 5000kr (fra 10 000kr til 15 000kr) Tredoble Interne Arrangementer posten til Seniorkom (aka Reboot) (fra 5000kr til 15 000kr) ]
Ramm: Foreslår å kreve at halvparten må brukes før et vist tidspunkt
Mathias: Meget uenig, ikke tvinge noen ting
Ramm: Tanken var for å kickstarte ekstra
Sindre: Tenker at det går av seg selv, komiteene vil nok gjøre noe sosialt med en gang

Thea: Er det noe regler om hva støtte kan brukes på? Svar: Ikke alko

Mathias: Ekstraordinære muligheter for å søke om støtte fra fakultetet. Kan søke om støtte for et arrangement for hele linjeforeningen

Stensrud: Viktig å gjøre noe for komitemedlemmer, de fortjener å få litt ekstra tilbake for arbeidet

Benny: Enig, overskuddet må gå til resten av online også

Stemming: Vedtatt

468 Budsjettreglement 1. utkast (15 min)

[Førsteutkast til budsjettreglementet er ferdig. Gjennomgår det slik at resten av styret kan komme med input og kommentarer. Førsteutkastet er som følger: “Hensikten med dette reglementet er å sørge for at budsjetteringsprosessen foregår under organiserte omstendigheter. Det første åpne budsjettmøtet må gjennomføres før 7. november. Det andre møtet avholdes senest 30 dager etter første møte. Innkalling til møtene skal være offentliggjort senest 30 dager før første møte. Dersom det kommer så få innvendinger til utkastet på første møte at det ikke er hensiktsmessig med et oppfølgingsmøte, kan oppfølgingsmøtet droppes. Avgjørelsen på dette tas på første møte. Alle Onlines medlemmer har møte- og talerett ved disse møtene.”]

Stensrud: Hvordan skal dette legges ut? Benny: Tenker at facebook er best, der vi når ut til flest

Mathias: Er for å imøtekomme kravene som ble stilt på genfors, er nok ikke mange som ikke er engasjert i Online som møter opp.

Benny: Tenker at det ser greit ut, tror det er good to go. Kan inkludere info om hva som skal til i møteinnkalling

Nyvoll: Plakat med appell om at alle burde delta? Benny: Fint med plakat, men kanskje ikke nødvendig med “appell”

Innlegget legges ut på facebook, så får vi se om vi får inn noen svar.

469 Eventuelt:

470 Møteevaluering/Diggepunkt (14.15 - 5 min)

Thea: Attack on Titan
Stenrud: Digger penger
Mathias: Digger at han tror han er ghetto
Benny: Digger å se de vakre ansiktene våre

Gjøremål

Trenger noen til å ta lead på medlemskapssøknader
Øyvind hjelper til etter kont, resten kan også hjelpe til

Finne en dag i fadderukene der 6 stk. av oss kan settes opp som faddervakter:
Mathias, Benny, Kristoffer, Øyvind, Stensrud og Giil
Fredag 14/8 22-03

Kompileringansvarlig:
Benny, Stensrud og Øyvind mekker

Poste om budsjettreglement på facebook:
Stensrud