HS møte 29/7-20

**Møtetidspunkt:** 19.00 (google meets link i kalender)

**referering:** 
Uno: Øyvind
Dos: Monika

**Straff:** 
Vinstraff til Stensrud og Giil

**Tilstede:** 
Benedicte, Mathias, Kristoffer, Øyvind, Monika, Thea, Sindre, Christoffer, Thomas

[TOC]

## Terapipunkt

## 463 Godkjenning av innkalling
Godkjent

## TODOs fra forrige møte


## 464 Status for komiteene (12.25 - 20 min)

#### Arrkom, med velkom og jubkom: 
Rolig, utenom innball siden det går frem og tilbake pga koronaregler. Velkom jobber med greiene sine og jubkom har vi ikke hørt fra


##### Velkom: 

##### Jubkom: 

#### Bedkom, med ITEX:
Velkom: Fått inn sposnorer 
ITEX: Blir større enn noen gang, til tross for korona 
Sett på varslingsaker for bedriftspresentasjoner

#### Dotkom:
Har hatt hackaton, jobber med å flytte fra egne servere til AWS
Snakket om opptak av nye

#### Fagkom, med ekskom:
Rolig, klare for å ta opp nye

#### Prokom: 
Gi offline til fadderbarna? 
Velkom: Newbie og logo

#### Trikom:
Ikke skjedd så mye

#### Seniorkom:
Ikke til stede

#### Økonomiansvarlig, med bankom:
Betalt fakturaer 
Fått litt bedre oversikt etter korona, vi har mer cash enn forventet

##### Bankom:
Tre plasser som blir ledige til høsten

#### Nestleder:
Planlagt rundt komiteopptaket 
Masse medlemssøknader

##### Online IL:
Det går veldig bra

#### Leder
Vært mye på agendaen utad, mye koronamøter 
Endre har startet et initiativ om varslingshåndtering for å skape en mal for alle linjeforeninger, mål om å skape et permanent system 
Vært på fylla

## 465 Interkom (5 min)

### 466 Tiltakspakke etter corona for komiteer (10min) VOTERING

[Meg, Mathias, ønsker å komme med noen strakstiltak når komiteene startet opp. Det er ikke i nærheten av slutten på jobben som må gjøres for å få komiteene opp å nikke igjen, men det er en start som er lett å få gjennom på tidspunktet vi er på nå.

Foreslår å:
Doble teambuilding støtte til komiteene høst 2020 (fra 18 000kr til 36 000kr)
Øke Onlinepotten med 5000kr (fra 10 000kr til 15 000kr)
Tredoble Interne Arrangementer posten til Seniorkom (aka Reboot) (fra 5000kr til 15 000kr)
] 
Ramm: Foreslår å kreve at halvparten må brukes før et vist tidspunkt 
Mathias: Meget uenig, ikke tvinge noen ting 
Ramm: Tanken var for å kickstarte ekstra 
Sindre: Tenker at det går av seg selv, komiteene vil nok gjøre noe sosialt med en gang 

Thea: Er det noe regler om hva støtte kan brukes på? Svar: Ikke alko

Mathias: Ekstraordinære muligheter for å søke om støtte fra fakultetet. Kan søke om støtte for et arrangement for hele linjeforeningen

Stensrud: Viktig å gjøre noe for komitemedlemmer, de fortjener å få litt ekstra tilbake for arbeidet

Benny: Enig, overskuddet må gå til resten av online også

Stemming: Vedtatt


### 468 Budsjettreglement 1. utkast (15 min)

[Førsteutkast til budsjettreglementet er ferdig. Gjennomgår det slik at resten av styret kan komme med input og kommentarer. Førsteutkastet er som følger:
“Hensikten med dette reglementet er å sørge for at budsjetteringsprosessen foregår under organiserte omstendigheter.
Det første åpne budsjettmøtet må gjennomføres før 7. november. 
Det andre møtet avholdes senest 30 dager etter første møte.
Innkalling til møtene skal være offentliggjort senest 30 dager før første møte.
Dersom det kommer så få innvendinger til utkastet på første møte at det ikke er hensiktsmessig med et oppfølgingsmøte, kan oppfølgingsmøtet droppes. Avgjørelsen på dette tas på første møte.
Alle Onlines medlemmer har møte- og talerett ved disse møtene.”]

Stensrud: Hvordan skal dette legges ut?
	Benny: Tenker at facebook er best, der vi når ut til flest

Mathias: Er for å imøtekomme kravene som ble stilt på genfors, er nok ikke mange som ikke er engasjert i Online som møter opp.

Benny: Tenker at det ser greit ut, tror det er good to go. Kan inkludere info om hva som skal til i møteinnkalling

Nyvoll: Plakat med appell om at alle burde delta?
	Benny: Fint med plakat, men kanskje ikke nødvendig med “appell”

Innlegget legges ut på facebook, så får vi se om vi får inn noen svar.

## 469 Eventuelt: 


## 470 Møteevaluering/Diggepunkt (14.15 - 5 min)
Thea: Attack on Titan 
Stenrud: Digger penger 
Mathias: Digger at han tror han er ghetto 
Benny: Digger å se de vakre ansiktene våre 


## Gjøremål

Trenger noen til å ta lead på medlemskapssøknader 
Øyvind hjelper til etter kont, resten kan også hjelpe til  

Finne en dag i fadderukene der 6 stk. av oss kan settes opp som faddervakter: 
Mathias, Benny, Kristoffer, Øyvind, Stensrud og Giil 
Fredag 14/8 22-03 

Kompileringansvarlig: 
Benny, Stensrud og Øyvind mekker 

Poste om budsjettreglement på facebook: 
Stensrud