Møtetidspunkt: 10:15

Sted: 054

Servering: Alis

1. Referent: Alis

2. Referent: Mathias

Vinstraff: Alis

Ølstraff:

Til stede: Andreas, Benedicte, Silje, August, Sigrun, Mathias, Christian, Henrik, Ole Anders , Nikolay

Mangler: KajaInnsjekk (10:15 - 2 min)

Alle har det bra, unntatt Alis.

040 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (10:17 - 1 min)

Referatet er lagt ut offentlig fra forrige gang. August sendte feil møteagenda

041 Gjøremål fra forrige gang (10:18 - 2 min)

Alle:
- Sjekk lysten innad komiteen om UKE-toget UTSATT
- Tenk ut nye forslag til taushetserklæring OK

August:
- lage liste over hvem som har ansvar hvilken uke i forhold til instagram og profilering . August glemte flere navn på lista. Rettes opp.OK
- svare prokom om at de kan søke om mer penger til pizza. Prokom har fått svar

042 Status for komiteene (10:20 - 20 min)

Arrkom, med velkom:

Ingen oppdateringer

Velkom:

Bedkom, med ITEX:

Ingen oppdateringer

ITEX:

Dotkom:

Vi skal ha teambuilding til helga

Fagkom, med ekskom:

Workshop neste mandag. Ekskom skal ha en akademisk uke i korea, og en uke i japan. Tatt opp nytt medlem og økans

Ekskom

Prokom:

Brekkehelg neste helg og gullblekka forberedelser

Trikom:

Seniorkom:

Ingen oppdateringer

Leder og nestleder:

Nestleder:

Nye påmeldinger til sit sine kurs. Leder av eksom og kjellern har meldt seg på.

Leder:

Har ikke skjedd noe.

Økonomiansvarlig, med bankom:

HS:

Har revidert HS kontoen.

Bankom:
 • Workshop svært vellykket!
 • Nye artikler er oppdatert, og ryddet opp i
 • Revidert kontoene.
 • Første møte med Mathias som leder som gikk svært bra.
 • Ny nestleder er Christian Nyvoll
 • Tillitsvalgt er Jonathan Brooks
 • Sosialkveld 8. april.

ITV:

 • Allmøte i studentrådet i IE

Samlokaliseringsrepresentant:

RFK:

 • Full pågang. Kjempe salg.
 • Quiz på fredag, med godt oppmøte
 • Vært på koietur

043 Interkom (10:40 - 10 min)

 • Ole Anders: Persondata kan ikke sendes til bedrifter før feks kurs. Henrik spør: Er det ikke mulig å spørre deltakerne på arrangementside på at informasjonen må deles. Ole Anders: Vi kan legge det som en checkbox.

044 Hjelp! August skal på ferie! (10:50 - 10 min)

 • August: blir borte i 3,5 uker. Henrik tar over i Augusts fravær. Han kommer til å være lite tilgjengelig pga datatilsyn i Kina. Oppfordrer alle til å ta selvstendige valg. Ikke utsett saker til August kommer tilbake. Vi må videre selvom August er borte.
 • August: Riddernominasjoner må igjennom

Pause i 5 minutter (11:00 - 5 min)

045 Trello (11:05 - 10 min)

 • Bakgrunn er at gamle HS hadde en lang liste med ting som bør eller ikke har vært gjort. Henrik har strukturert det inn i Trello så vi har oversikt over alle trådene våre.
 • Forslag til workshop til trello strukturering

[Henrik har laget en trello for sakene våre, henrik viser fram systemet og HS kommer med forbedringsforslag også bestemmer vi oss for om vi vil bruke det.]

046 Infomail (11:15 - 5 min)

[Infomailen er død, skal vi gjennopplive den? Vi kommer fram til hvordan vi går videre]

 • Har tidligere vært nestleder sitt ansvar.
 • Mathias: Det er folk som savner den mailen veldig.
 • Ole: Det er flere som mener det er deres måte å oppdatere seg på hva som skjer fremover i Online.
 • Henrik: Det er overaskende mye arbeid å samle inn info til informasjonsmailen i forhold til hva det er verdt.
 • Ole: Det er ingen enkel måte å melde seg opp til infomailen. Det kan være litt skjult for de nye.
 • Andreas: Det kan bli litt mer arbeid enn det det gir.
 • Christian: Forige nestleder mente det ble mye mas på hver komite med å komme med info.
 • Henrik: Mye masing og en stor kjede med folk som skal få gjort ting.
 • Mathias: Det finnes allerede mange kanaler vi benytter oss av.
 • Henrik: Dette kan bli løst ved å lage en liste over ting med en ingress som hører til.
 • Ole: Sette opp en ting som kjører et API-kall. Lettere å sette opp for den som skal lage det.
 • Alis: Facebook forsidebildet kunne være endret i slik at arrangementene er skrevet i fb-banneren.
 • Benedicte: Greit med en oppsummering en plass der man ser hva som skjer en uke frem i tid.
 • Mathias: Ofte arrangementer er fulle før jeg har fått med meg at de skjer.
 • Sigrun: Infomailen kunne blitt brukt til å informere om ting som skjer langt frem i tid slik at folk kan planlegge lenge før.
 • Andreas: Dotkoms beta av OW er en forbedring, som kan erstatte overload av informasjon fra andre kanaler. Det bør være mulig å følge med her.
 • Ole Anders: Abakus har weekly update på sine nettsider.
 • August: Blir ikke det akkurat som å gå å se på calender-view.
 • Ole Anders: Generelle oppdateringer fra Abakus, og ikke bare arrangementer.
 • Benedicte: Tror ikke alle førsteklassinger vet hvilke kanaler vi har som inneholder informasjon. Kanskje lage en artikkel om det?
 • Sigrun: Hva med å sette alle på infomail, også kan man unsubscirbe?
 • Ole Anders: Om det er lov er i grenseland.
 • Henrik: Folk er innteressert i mailen for å få oversikt fremover. Kan dotkom klare å sende ut en automatisk generert mail i nærmeste fremtid?
 • Ole Anders: Det kan være mulig!

Tiltak: Dotkom + Henrik lager en automatisk mail som kan gå ut hver mandag.

047 Ny Taushetserklæring (11:20 - 5 min)

[Mathias synes den taushetserklæringen vår var for dårlig, og har sammen med en tingrettsdommer skrevet en ny en. Utfall: Vi stemmer om vi skal ha ny taushetserklæring]

 • August: Er dere fornøyde med den?
 • Henrik: Med litt endringen ble den bedre og enklest at den varer livet ut. Jeg vil også ha Online-logoen på den.
 • Ole: Skulle vi innføre den på gamle medlemmer eller droppe den?
 • Mathias: Vi ruller den ut på nye medlemmer.
 • August: HS burde signere den nye.
 • Avstemning ved håndsopprekning:
 • 9 stemmer for, 0 stemmer mot, 0 stemmer blank.

049 Klistremerker (11:30 - 5 min)

[Vi har fått inn en mail angående komite-klistremerker på pcene. Kan dette skape et skille mellom medlemmene våre og komite-medlemmene.]

 • Hvis du contributer til Online eller online-repo får du klistremerker.
 • Aslak har sendt oss en mail om klistremerkene, i tillegg til at vi fikk en mail fra en førsteklassing om å ha egne komité-stickers for å representere komitén sin.
 • Benedicte: Skal vi differensiere folk på pc?
 • Henrik: Usikker på nytteverdi.
 • Benedicte: Liker alle egentlig å ha klistremerke på pc-en sin? Tror ikke det vil bli tatt i bruk i særlig stor grad.
 • August: The sticker-project som Aslak kom med burde vi få i gang.
 • Ole Anders: Offline redaksjonen kan bidra med en artikkel.
 • Benedicte: Prokom har allerede satt folk på design. Hver komité burde se på litt achievements til å oppnå klistremerkene.
  Tiltak: Ole Anders svarer på Henriks mail. Svarer at vi henviser til The Sticker Projects.

051 Eventuelt (11:55 - 5 min)

 • Henrik: Det er fortsatt ledige plasser på SIT kurs, er det noen nestledere som vil melde seg på?
 • August: Tilitsvalgtkurs? Det kommer!
 • August: Tekonoloidagene - skal stå på stand. Sigrun blir med.
 • Benedicte: Jeg og Alis skal på PSI-ball og må ordne styre-gave. Vi maler ett bilde av Freud.

052 Møteevaluering/Diggepunkt

Christian og August: Er stolte av møtediskusjonen idag Mathias dabber Møte hevet 11:50