**Møtetidspunkt:** 10:15

**Sted:** 054

**Servering:** Alis

**1. Referent:** Alis

**2. Referent:** Mathias

**Vinstraff:** Alis

**Ølstraff:**

**Til stede:** Andreas, Benedicte, Silje, August, Sigrun, Mathias, Christian, Henrik, Ole Anders , Nikolay

**Mangler:** Kaja

- - -

[TOC]

- - -

## Innsjekk (10:15 - 2 min) 
Alle har det bra, unntatt Alis.

## 040 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (10:17 - 1 min) 
Referatet er lagt ut offentlig fra forrige gang. August sendte feil møteagenda

## 041 Gjøremål fra forrige gang (10:18 - 2 min)
Alle: 
- Sjekk lysten innad komiteen om UKE-toget UTSATT 
- Tenk ut nye forslag til taushetserklæring OK 

August: 
- lage liste over hvem som har ansvar hvilken uke i forhold til instagram og profilering . August glemte flere navn på lista. Rettes opp.OK 
- svare prokom om at de kan søke om mer penger til pizza. Prokom har fått svar 

## 042 Status for komiteene (10:20 - 20 min)

#### Arrkom, med velkom: 
Ingen oppdateringer
##### Velkom:

#### Bedkom, med ITEX: 
Ingen oppdateringer

##### ITEX:


#### Dotkom: 
Vi skal ha teambuilding til helga
#### Fagkom, med ekskom: 
Workshop neste mandag. Ekskom skal ha en akademisk uke i korea, og en uke i japan. Tatt opp nytt medlem og økans
##### Ekskom 

#### Prokom: 
Brekkehelg neste helg og gullblekka forberedelser
#### Trikom: 

#### Seniorkom: 
Ingen oppdateringer
#### Leder og nestleder: 
##### Nestleder:
Nye påmeldinger til sit sine kurs. Leder av eksom og kjellern har meldt seg på.

##### Leder:
Har ikke skjedd noe.

#### Økonomiansvarlig, med bankom: 


##### HS: 
Har revidert HS kontoen.
##### Bankom:
- Workshop svært vellykket!
- Nye artikler er oppdatert, og ryddet opp i
- Revidert kontoene.
- Første møte med Mathias som leder som gikk svært bra.
- Ny nestleder er Christian Nyvoll
- Tillitsvalgt er Jonathan Brooks
- Sosialkveld 8. april.
#### ITV: 
- Allmøte i studentrådet i IE
#### Samlokaliseringsrepresentant: 

#### RFK: 
- Full pågang. Kjempe salg. 
- Quiz på fredag, med godt oppmøte
- Vært på koietur
## 043 Interkom (10:40 - 10 min) 
- Ole Anders: Persondata kan ikke sendes til bedrifter før feks kurs. Henrik spør: Er det ikke mulig å spørre deltakerne på arrangementside på at informasjonen må deles. Ole Anders: Vi kan legge det som en checkbox. 
## 044 Hjelp! August skal på ferie! (10:50 - 10 min)
- August: blir borte i 3,5 uker. Henrik tar over i Augusts fravær. Han kommer til å være lite tilgjengelig pga datatilsyn i Kina. Oppfordrer alle til å ta selvstendige valg. Ikke utsett saker til August kommer tilbake. Vi må videre selvom August er borte. 
- August: Riddernominasjoner må igjennom 
## Pause i 5 minutter (11:00 - 5 min)

## 045 Trello (11:05 - 10 min)
- Bakgrunn er at gamle HS hadde en lang liste med ting som bør eller ikke har vært gjort. Henrik har strukturert det inn i Trello så vi har oversikt over alle trådene våre. 
- Forslag til workshop til trello strukturering 

[Henrik har laget en trello for sakene våre, henrik viser fram systemet og HS kommer med forbedringsforslag også bestemmer vi oss for om vi vil bruke det.]

## 046 Infomail (11:15 - 5 min)
[Infomailen er død, skal vi gjennopplive den? Vi kommer fram til hvordan vi går videre]

- Har tidligere vært nestleder sitt ansvar. 
- Mathias: Det er folk som savner den mailen veldig. 
- Ole: Det er flere som mener det er deres måte å oppdatere seg på hva som skjer fremover i Online. 
- Henrik: Det er overaskende mye arbeid å samle inn info til informasjonsmailen i forhold til hva det er verdt. 
- Ole: Det er ingen enkel måte å melde seg opp til infomailen. Det kan være litt skjult for de nye. 
- Andreas: Det kan bli litt mer arbeid enn det det gir. 
- Christian: Forige nestleder mente det ble mye mas på hver komite med å komme med info. 
- Henrik: Mye masing og en stor kjede med folk som skal få gjort ting. 
- Mathias: Det finnes allerede mange kanaler vi benytter oss av. 
- Henrik: Dette kan bli løst ved å lage en liste over ting med en ingress som hører til. 
- Ole: Sette opp en ting som kjører et API-kall. Lettere å sette opp for den som skal lage det. 
- Alis: Facebook forsidebildet kunne være endret i slik at arrangementene er skrevet i fb-banneren. 
- Benedicte: Greit med en oppsummering en plass der man ser hva som skjer en uke frem i tid. 
- Mathias: Ofte arrangementer er fulle før jeg har fått med meg at de skjer. 
- Sigrun: Infomailen kunne blitt brukt til å informere om ting som skjer langt frem i tid slik at folk kan planlegge lenge før. 
- Andreas: Dotkoms beta av OW er en forbedring, som kan erstatte overload av informasjon fra andre kanaler. Det bør være mulig å følge med her. 
- Ole Anders: Abakus har weekly update på sine nettsider. 
- August: Blir ikke det akkurat som å gå å se på calender-view. 
- Ole Anders: Generelle oppdateringer fra Abakus, og ikke bare arrangementer. 
- Benedicte: Tror ikke alle førsteklassinger vet hvilke kanaler vi har som inneholder informasjon. Kanskje lage en artikkel om det? 
- Sigrun: Hva med å sette alle på infomail, også kan man unsubscirbe? 
- Ole Anders: Om det er lov er i grenseland. 
- Henrik: Folk er innteressert i mailen for å få oversikt fremover. Kan dotkom klare å sende ut en automatisk generert mail i nærmeste fremtid? 
- Ole Anders: Det kan være mulig! 

Tiltak: Dotkom + Henrik lager en automatisk mail som kan gå ut hver mandag. 


## 047 Ny Taushetserklæring (11:20 - 5 min)

[Mathias synes den taushetserklæringen vår var for dårlig, og har sammen med en tingrettsdommer skrevet en ny en. Utfall: Vi stemmer om vi skal ha ny taushetserklæring]

- August: Er dere fornøyde med den? 
- Henrik: Med litt endringen ble den bedre og enklest at den varer livet ut. Jeg vil også ha Online-logoen på den. 
- Ole: Skulle vi innføre den på gamle medlemmer eller droppe den? 
- Mathias: Vi ruller den ut på nye medlemmer. 
- August: HS burde signere den nye. 
- Avstemning ved håndsopprekning: 
- 9 stemmer for, 0 stemmer mot, 0 stemmer blank. 

## 049 Klistremerker (11:30 - 5 min)
[Vi har fått inn en mail angående komite-klistremerker på pcene. Kan dette skape et skille mellom medlemmene våre og komite-medlemmene.]

- Hvis du contributer til Online eller online-repo får du klistremerker. 
- Aslak har sendt oss en mail om klistremerkene, i tillegg til at vi fikk en mail fra en førsteklassing om å ha egne komité-stickers for å representere komitén sin. 
- Benedicte: Skal vi differensiere folk på pc? 
- Henrik: Usikker på nytteverdi. 
- Benedicte: Liker alle egentlig å ha klistremerke på pc-en sin? Tror ikke det vil bli tatt i bruk i særlig stor grad. 
- August: The sticker-project som Aslak kom med burde vi få i gang. 
- Ole Anders: Offline redaksjonen kan bidra med en artikkel. 
- Benedicte: Prokom har allerede satt folk på design. Hver komité burde se på litt achievements til å oppnå klistremerkene. 
Tiltak: Ole Anders svarer på Henriks mail. Svarer at vi henviser til The Sticker Projects. 
 
## 051 Eventuelt (11:55 - 5 min)
- Henrik: Det er fortsatt ledige plasser på SIT kurs, er det noen nestledere som vil melde seg på? 
- August: Tilitsvalgtkurs? Det kommer! 
- August: Tekonoloidagene - skal stå på stand. Sigrun blir med. 
- Benedicte: Jeg og Alis skal på PSI-ball og må ordne styre-gave. Vi maler ett bilde av Freud. 

## 052 Møteevaluering/Diggepunkt

Christian og August: Er stolte av møtediskusjonen idag
Mathias dabber
Møte hevet 11:50