Møtetidspunkt: kl. 10:15 - 12:00
Sted: Zoom forventet :((

Referering:
1. ref Mari
2. ref Henrik

Tilstede: Sarmi, Sindre, Henrik, Thea, Milla, Mari, Thomas, Anders, William

Ikke tilstede:

Straffer: Vinstraff Sindre

Innsjekk

TODOS fra forrige gang.

 • Alle: Oppdatere wiki-sidene til komiteen deres (leder/nestleder/etc)
 • Alle: hører med komiteen sin om hva de ønsker å spørre om i semesterundersøkelsen
  • 5-6 spørsmål
 • Henrik: ta ansvar for semesterundersøkelsen
  • Frist 3 dager etter påske
 • Anders og William: se på konkrete endringer til kontrakt med datakameratene
 • Anders: ta kontakt med faddere og si at det er muligheter for pengestøtte til sosialkveld
 • Mari: fikse doodle til hyttetur
 • William: sende mail til datakameratene

602 - Godkjenning av innkalling

Ikke godkjent, for sen innkalling (hmmm 「(゚ペ))

603 - Status for komiteene (11.25 - 15 min)

Arrkom:

 • Ingen aktivitet og lite nytt
 • Finne ut om pengestøtte til immballet og semesterundersøkelsen

Bedkom:

 • Begynt å sende tilbud til bedrifter angående arrangementer til høsten
 • Noen som har vist interesse
 • Diskutert innad angående arrangementvisning på OW

Dotkom:

 • Veldig rolig påske
 • To nye medlemmer i suppleringsopptak

Fagkom:

 • Lite som har skjedd
 • Velger å bruke samme spørsmål som tidligere i årets semesterundersøkelse

Prokom:

 • Årboksbildene er ferdig redigert idag
 • Merch er bestilt og ankommet

Trikom:

 • Noen kommende arrangementer, må se på pressekonferanse imorgen hva som blir lov

Økonomiansvarlig:

 • Hatt en del å gjøre i påsken
 • Opprettet kontakt med Amnesty
 • Mye å fikse etter veldedighetsfest
 • IE-foredelingsmøte:
  • Økans og leder fra hver komité blir invitert
 • Jobber med MVA-oppgaven

Nestleder:

 • Avtalt forventningsavklaring med alle komiteledere mellom 13.-19. april
 • Gjort ferdig fadderkontrakten
Statusoppdatering:
 • Realfagskjelleren
  • Nytt stemmesystem

Leder:

 • IDI møte, ble invitert rett før
 • Fikk ikke tatt en runde på hva vi ville ta opp
 • FIF-møte om to uker
  • Jubkom: kommer til saken etterpå
  • Linjeforeningsarealer

604 - Interkom (10 min)

 • William:
  • OW-arrangementprioritering
  • Redesign av forsiden
  • Alle komitéer bør være med for at alle komitéer skal være fornøyd med oppsettet
 • Henrik:
  • Prokom ønsker å ha mer å gjøre
  • Har få plakatbestillinger om dagen
  • Bestill i vei!

605 - Arrangementer til høsten (Anders - 15 min)

[Høsten er megapacked. Vi må gjøre tiltak]

 • Anders:
  • Kalenderen til høsten er fullstappa
   • Er UKA og jubileum
  • Usikkert om vi får inn alle bedriftene vi ønsker
 • Sindre:
  • Er ikke ønskelig å budsjettere i minus, fint at det blir tatt opp

606 - Fadderkontrakt (Thea - 5 min)

[Ny versjon av fadderkontrakt] - Thea: - Kontrakten er ferdig, mangler bare godkjenning - Alle er fornøyde - Kan gjøre endringer på den senere

Godkjent ved akklamasjon.

PAUSE (10 min)

607 - Jubkom og itDAGENE (Jubkom - 15 min)

[Jonas og Emilie kommer innom og forklarer status på jubkom og case med itDAGENE]

 • Jonas:

  • Hva vi har gjort:
   • Bankett
   • Arrangementer hver dag den uken (tentativt)
    • Online øl
 • Emilie:

  • IT-dagene er lagt på mandag og tirsdagen til jubileumsuka
  • Vil gjerne ha ekslusivitet, spesielt dagen vi er invitert til bankett under IT-dagene (tirsdag)

608 - Stormøte (Sindre - 10 min)

[Neste uke planlegger vi første stormøte (kjerne + node + RFK + ITV +++). Hva ønsker vi å ta opp?]

 • Sindre: Målet er at alle skal føle seg inkludert og at vi har en arena der de føler at de kan ta opp saker.

 • Komiteopptak?

  • Sindre: Har blitt stort med så mange komiteer, hvordan skal det fungere? Kjernekomiteer med førsterett?
  • Anders: Er det ikke bare kjernekomitéer som har opptak etter fadderuka?
  • Sindre:
   • Blir alle kjernekomiteene + appkom + OIL
  • Thea:
   • Bekymret for det tekniske
   • Komitéleder har ikke tilgang til alle komitésøknadene
  • Anders:
   • Blir et ekstra mellomledd, unødvendig
   • Komiteledere kan gjøre det hver for seg
  • Thea: Hva gjør nodekomitéene som ikke har representanter i HS?
  • Sindre: Skal unngå at nestleder må gjøre dette i år og
  • Anders: Komitéopptaket vil består av OIL, appkom og alle kjernekomitéene
  • Anders:
   • Hvordan vil de i nodekomiteene at det skal fungere? Hør med dem rundt forventninger
   • Lurt å si fra så tidlig som mulig hva som skjer, la dem ta en runde innad i komiteen.
  • Sindre: Skal sende ut invitasjon etterpå.

609 - Alumniundersøkelse (Anders - 10 min)

 • Anders: Bedkom holder på med undersøkelse hvor de prøver å samle data om Onlinere (Analytics)
  • Kartlegger Onlinere som går ut i jobb
   • Hvor ender folk opp etter studiet?
  • Hentet inspirasjon fra Abakus
  • Blir vanskelig å få mange svar fra de som går 5. klasse, litt mindre aktiv
   • Lite representative tall dersom bare 10 stk deltar
 • Sindre: Hvor mye svar har de andre fått?
 • Anders: Kan finne ut av det
 • Thea: Når skal det sendes ut?
 • Anders: Skal sendes ut i mai/juni, rettet mot de som går ut og alle som har gått ut
 • Thea: Er det mulig at så mange møtes i år mtp. restriksjoner?
 • Anders: Ser for oss at det blir årlig, langvarig prosjekt.

 • Sindre: Fornuftig å prøve dette et år, selv om abakus har hatt få folk som prøver

610 - Eventuelt

 • FIF møte om 2 uker, noen saker?
  • Online er en av de foreningene som har kommet lengst, men fin plattform for å ta opp ting
   • Svar på mail eller skriv på slack dersom dere har noe
 • Liten endring i HS epost-signaturer (Thea)

  • Thea: Synes styremedlemmer skal endre epostsignatur
   • Ser ut som man er styremedlem i komiteen sin
   • Endring: Styremedlem fra ?
  • Sindre: I retningslinjene står det styremedlem fra komite, men ingenting om signatur. Kan endre som vi vil, må bare bli enige.
  • William: Styrerepresentant for komite
  • Sindre: Mange som ikke har checka boksen på at signatur kommer før mailen man svarer på, det må gjøres
  • Anders: Det står i retningslinjene at det skal stå Styremedlem,
  • Endring godkjent ved akklamasjon
 • Hvor lenge skal vi ha møter?

  • Sindre: Foreløpig er det satt opp fram til 4.mai
  • Anders: Kan skje møter avhengig av hvilke saker som dukker opp, vanskelig å sette fast frist
  • Sindre: Sette opp møte/workshop hvor vi finner ut hvordan vi skal oppnå målene vi ble enige om på onboarding

611 - Diggepunkt