*Møtetidspunkt:* kl. 10:15 - 12:00 
*Sted:* Zoom forventet :((


*Referering:* 
1. ref Mari 
2. ref Henrik 

*Tilstede:* Sarmi, Sindre, Henrik, Thea, Milla, Mari, Thomas, Anders, William

*Ikke tilstede:* 

*Straffer:* Vinstraff Sindre

## Innsjekk 


## TODOS fra forrige gang.  

- Alle: Oppdatere wiki-sidene til komiteen deres (leder/nestleder/etc) 
- Alle: hører med komiteen sin om hva de ønsker å spørre om i semesterundersøkelsen 
  - 5-6 spørsmål 
- Henrik: ta ansvar for semesterundersøkelsen 
  - Frist 3 dager etter påske 
- Anders og William: se på konkrete endringer til kontrakt med datakameratene 
- Anders: ta kontakt med faddere og si at det er muligheter for pengestøtte til sosialkveld 
- Mari: fikse doodle til hyttetur 
- William: sende mail til datakameratene 

## 602 - Godkjenning av innkalling 
Ikke godkjent, for sen innkalling (_hmmm_ 「(゚ペ))

## 603 - Status for komiteene (11.25 - 15 min) 

#### Arrkom: 
- Ingen aktivitet og lite nytt
- Finne ut om pengestøtte til immballet og semesterundersøkelsen


#### Bedkom: 
- Begynt å sende tilbud til bedrifter angående arrangementer til høsten
- Noen som har vist interesse 
- Diskutert innad angående arrangementvisning på OW

#### Dotkom: 
- Veldig rolig påske
- To nye medlemmer i suppleringsopptak#### Fagkom: 
- Lite som har skjedd
- Velger å bruke samme spørsmål som tidligere i årets semesterundersøkelse

#### Prokom: 
- Årboksbildene er ferdig redigert idag 
- Merch er bestilt og ankommet

#### Trikom: 
- Noen kommende arrangementer, må se på pressekonferanse imorgen hva som blir lov

#### Økonomiansvarlig: 
- Hatt en del å gjøre i påsken
- Opprettet kontakt med Amnesty
- Mye å fikse etter veldedighetsfest
- IE-foredelingsmøte:
  - Økans og leder fra hver komité blir invitert
- Jobber med MVA-oppgaven


#### Nestleder:
- Avtalt forventningsavklaring med alle komiteledere mellom 13.-19. april
- Gjort ferdig fadderkontrakten


##### Statusoppdatering:
- Realfagskjelleren
  - Nytt stemmesystem

#### Leder: 
- IDI møte, ble invitert rett før
- Fikk ikke tatt en runde på hva vi ville ta opp
- FIF-møte om to uker
  - Jubkom: kommer til saken etterpå
  - Linjeforeningsarealer

## 604 - Interkom (10 min) 
- William:
  - OW-arrangementprioritering
  - Redesign av forsiden
  - Alle komitéer bør være med for at alle komitéer skal være fornøyd med oppsettet
- Henrik:
  - Prokom ønsker å ha mer å gjøre 
  - Har få plakatbestillinger om dagen
  - Bestill i vei!

## 605 - Arrangementer til høsten (Anders - 15 min) 
[Høsten er megapacked. Vi må gjøre tiltak]

- Anders: 
  - Kalenderen til høsten er fullstappa
    - Er UKA og jubileum
  - Usikkert om vi får inn alle bedriftene vi ønsker
- Sindre:
  - Er ikke ønskelig å budsjettere i minus, fint at det blir tatt opp


## 606 - Fadderkontrakt (Thea - 5 min) 
[Ny versjon av fadderkontrakt]
- Thea:
  - Kontrakten er ferdig, mangler bare godkjenning
    - Alle er fornøyde
    - Kan gjøre endringer på den senere
    
Godkjent ved akklamasjon.

## PAUSE (10 min) 

## 607 - Jubkom og itDAGENE (Jubkom - 15 min) 
[Jonas og Emilie kommer innom og forklarer status på jubkom og case med itDAGENE] 

- Jonas: 
  - Hva vi har gjort:
    - Bankett
    - Arrangementer hver dag den uken (tentativt)
      - Online øl

- Emilie:
  - IT-dagene er lagt på mandag og tirsdagen til jubileumsuka
  - Vil gjerne ha ekslusivitet, spesielt dagen vi er invitert til bankett under IT-dagene (tirsdag)


## 608 - Stormøte (Sindre - 10 min) 
[Neste uke planlegger vi første stormøte (kjerne + node + RFK + ITV +++). Hva ønsker vi å ta opp?] 

- Sindre: Målet er at alle skal føle seg inkludert og at vi har en arena der de føler at de kan ta opp saker. 

- Komiteopptak? 
  - Sindre: Har blitt stort med så mange komiteer, hvordan skal det fungere? Kjernekomiteer med førsterett?
  - Anders: Er det ikke bare kjernekomitéer som har opptak etter fadderuka?
  - Sindre:
    - Blir alle kjernekomiteene + appkom + OIL 
  - Thea: 
    - Bekymret for det tekniske
    - Komitéleder har ikke tilgang til alle komitésøknadene
  - Anders:
    - Blir et ekstra mellomledd, unødvendig
    - Komiteledere kan gjøre det hver for seg
  - Thea: Hva gjør nodekomitéene som ikke har representanter i HS?
  - Sindre: Skal unngå at nestleder må gjøre dette i år og
  - Anders: Komitéopptaket vil består av OIL, appkom og alle kjernekomitéene
  - Anders: 
    - Hvordan vil de i nodekomiteene at det skal fungere? Hør med dem rundt forventninger
    - Lurt å si fra så tidlig som mulig hva som skjer, la dem ta en runde innad i komiteen.
  - Sindre: Skal sende ut invitasjon etterpå.
  

## 609 - Alumniundersøkelse (Anders - 10 min) 
- Anders: Bedkom holder på med undersøkelse hvor de prøver å samle data om Onlinere (Analytics)
  - Kartlegger Onlinere som går ut i jobb
    - Hvor ender folk opp etter studiet?
  - Hentet inspirasjon fra Abakus 
  - Blir vanskelig å få mange svar fra de som går 5. klasse, litt mindre aktiv
    - Lite representative tall dersom bare 10 stk deltar
- Sindre: Hvor mye svar har de andre fått?
- Anders: Kan finne ut av det
- Thea: Når skal det sendes ut?
- Anders: Skal sendes ut i mai/juni, rettet mot de som går ut og alle som har gått ut
- Thea: Er det mulig at så mange møtes i år mtp. restriksjoner?
- Anders: Ser for oss at det blir årlig, langvarig prosjekt.

- Sindre: Fornuftig å prøve dette et år, selv om abakus har hatt få folk som prøver

## 610 - Eventuelt 

- FIF møte om 2 uker, noen saker?
  - Online er en av de foreningene som har kommet lengst, men fin plattform for å ta opp ting 
    - Svar på mail eller skriv på slack dersom dere har noe
- Liten endring i HS epost-signaturer (Thea)
  - Thea: Synes styremedlemmer skal endre epostsignatur
    - Ser ut som man er styremedlem i komiteen sin
    - Endring: Styremedlem *fra* <Komité> ?
  - Sindre: I retningslinjene står det styremedlem fra komite, men ingenting om signatur. Kan endre som vi vil, må bare bli enige.
  - William: Styrerepresentant for komite
  - Sindre: Mange som ikke har checka boksen på at signatur kommer før mailen man svarer på, det må gjøres
  - Anders: Det står i retningslinjene at det skal stå Styremedlem, <Komité>
  - Endring godkjent ved akklamasjon


- Hvor lenge skal vi ha møter?
  - Sindre: Foreløpig er det satt opp fram til 4.mai
  - Anders: Kan skje møter avhengig av hvilke saker som dukker opp, vanskelig å sette fast frist
  - Sindre: Sette opp møte/workshop hvor vi finner ut hvordan vi skal oppnå målene vi ble enige om på onboarding

## 611 - Diggepunkt