Møtetidspunkt: 14:15

Sted: E4-107

Servering: Sigrun

1. Referent: Andreas

2. Referent: Benedicte

Vinstraff: Ole Anders (ikke lagt ut møtereferat offentlig)

Ølstraff:

Til stede:

Mangler:



Innsjekk (14:15 - 2 min)

207 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (14:17 - 1 min)

Godkjent

208 Gjøremål fra forrige gang (14:18 - 2 min)

209 Status for komiteene (14:20 - 20 min)

Arrkom, med velkom:

 • Solid påmelding til Åre. Satser på at 10/15 får plass fra venteliste
 • Åpner ikke for flere plasser.
 • Casino skal bli blestet snart, samme med julebord
 • Venter på godkjenning av søknad til IDI
 • Bra idemyldringer rundt vårfesten
Velkom:

Bedkom, med ITEX:

ITEX:

Dotkom:

 • Jobber mye på å få de gamle systemene til å funke. Mye issues med bestilling, betaling.
 • Gått fra 107 til 57 issues, som er kjempebra!
 • Jobber en del med å få til designsystemet, se det på storybook.online.ntnu.no
 • Jobber med GDPR og personvern
 • Fiken, stort prosjekt som vi ikke vet helt når blir ferdig.
 • Fotoalbumsaken: sidegreie, blitt revivet. Dashboardimplementasjonen og API'et funker.
 • Fått kontakt med webkom for å ha teambuilding med dem!

Fagkom, med ekskom:

 • Mye interne saker, påmeldinger, middag etter kurs og planlegging.
Ekskom
 • Møte var veldig bra, de har god driv. Ser på utkast til en pakke.

Prokom:

 • Offlineslipp på fredag
 • Sendt ut en spørreundersøkelse angående merch
 • Skal forbedre arbeidskveldene
 • Workshop på torsdag

Trikom:

 • Har hatt workshop, hvor de har bestilt utstyr
 • Har opprettet flere arrangementer, nå ligger det meste ute i kalenderen
 • Laget vaffler idag.
 • Feiret bursdagen til Trikom på lørdag.

Seniorkom:

 • Ikke gjort stort, møte i morgen
Nestleder:
 • Vært i møte med Abakus angående FIF-møte. Ser ut til å bli veldig bra, blir mange linjeforeninger.
 • Luftet tanken om å stille til koordinator i FIF.
 • Sendt ut doodle angående nestlederprosjektet.
Leder:
 • Håndtert litt personalsaker

Økonomiansvarlig:

 • Fått fakturaer fra dominoes.
 • Pratet litt med skatteetaten.
 • Tenkte å ha budsjettmøte neste søndag. Fint om komiteer tar opp forslag til budsjettendringer på møter før søndag

Bankom:

ITV:

RFK:

210 Interkom og Eventuelt (14:40 - 15 min)

 • Alis: Møte med SoMe gruppe i morgen. Komme til et felles oppsett (trello etc.). Ser på mulighetene rundt en ekstern kontaktperson for å legge ut innlegg.
 • Sigrun: Er spørreundersøkelsen sendt ut?
 • Silje: Må flytte ut av boden ganske snart. Alle må finne ut av hva de må ha i A4 og hva som kan flyttes til it-vest boden.
 • Emil: Angående mail om søknad til onlinepotten fra seniorkom. Kaja: Vi har penger å ta av.
 • Benedicte: Har hatt et par plakater som er blitt bestilt med frister som ikke gir mening. Frist "dagen den er bestilt". Ønske om å legge inn ryddige plakatbestillinger.

Pause (14:55 - 5 min)

211 Prosjekter (15:00 - 45 min)

[Vi bruker resten av møtetiden på å møtes i gruppene og ta en diskusjon på prosjektene og planlegge et annet møtetidspunkt.]

212 Aslak kommer og prater om internasjonale studenter (15:45 - 15 min)

[Arrkom synes den nye søknadsprosessen rundt budsjettutvidelser er unødvendig tungvinn. Jeg vil derfor ta det opp til diskusjon.]

213 Møteevaluering/diggepunkt