**Møtetidspunkt:** 14:15

**Sted:** E4-107

**Servering:** Sigrun

**1. Referent:** Andreas 

**2. Referent:** Benedicte

**Vinstraff:** Ole Anders (ikke lagt ut møtereferat offentlig)


**Ølstraff:** 


**Til stede:** 


**Mangler:** 


---

[TOC]

---
## Innsjekk (14:15 - 2 min)

## 207 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (14:17 - 1 min)
Godkjent

## 208 Gjøremål fra forrige gang (14:18 - 2 min)


## 209 Status for komiteene (14:20 - 20 min)

#### Arrkom, med velkom:
- Solid påmelding til Åre. Satser på at 10/15 får plass fra venteliste 
- Åpner ikke for flere plasser. 
- Casino skal bli blestet snart, samme med julebord 
- Venter på godkjenning av søknad til IDI 
- Bra idemyldringer rundt vårfesten 

##### Velkom:

#### Bedkom, med ITEX:

##### ITEX:

#### Dotkom:

- Jobber mye på å få de gamle systemene til å funke. Mye issues med bestilling, betaling. 
- Gått fra 107 til 57 issues, som er kjempebra! 
- Jobber en del med å få til designsystemet, se det på storybook.online.ntnu.no 
- Jobber med GDPR og personvern 
- Fiken, stort prosjekt som vi ikke vet helt når blir ferdig. 
- Fotoalbumsaken: sidegreie, blitt revivet. Dashboardimplementasjonen og API'et funker. 
- Fått kontakt med webkom for å ha teambuilding med dem! 


#### Fagkom, med ekskom:
- Mye interne saker, påmeldinger, middag etter kurs og planlegging. 

##### Ekskom
- Møte var veldig bra, de har god driv. Ser på utkast til en pakke. 

#### Prokom:
- Offlineslipp på fredag 
- Sendt ut en spørreundersøkelse angående merch 
- Skal forbedre arbeidskveldene 
- Workshop på torsdag 

#### Trikom:
- Har hatt workshop, hvor de har bestilt utstyr 
- Har opprettet flere arrangementer, nå ligger det meste ute i kalenderen 
- Laget vaffler idag. 
- Feiret bursdagen til Trikom på lørdag. 

#### Seniorkom:
- Ikke gjort stort, møte i morgen 

##### Nestleder:
- Vært i møte med Abakus angående FIF-møte. Ser ut til å bli veldig bra, blir mange linjeforeninger. 
- Luftet tanken om å stille til koordinator i FIF. 
- Sendt ut doodle angående nestlederprosjektet. 

##### Leder:
- Håndtert litt personalsaker 

#### Økonomiansvarlig:
- Fått fakturaer fra dominoes. 
- Pratet litt med skatteetaten. 
- Tenkte å ha budsjettmøte neste søndag. Fint om komiteer tar opp forslag til budsjettendringer på møter før søndag 


#### Bankom:

#### ITV:

#### RFK:

## 210 Interkom og Eventuelt (14:40 - 15 min)

- Alis: Møte med SoMe gruppe i morgen. Komme til et felles oppsett (trello etc.). Ser på mulighetene rundt en ekstern kontaktperson for å legge ut innlegg. 
- Sigrun: Er spørreundersøkelsen sendt ut? 
- Silje: Må flytte ut av boden ganske snart. Alle må finne ut av hva de må ha i A4 og hva som kan flyttes til it-vest boden. 
- Emil: Angående mail om søknad til onlinepotten fra seniorkom. Kaja: Vi har penger å ta av. 
- Benedicte: Har hatt et par plakater som er blitt bestilt med frister som ikke gir mening. Frist "dagen den er bestilt". Ønske om å legge inn ryddige plakatbestillinger. 

## Pause (14:55 - 5 min)

## 211 Prosjekter (15:00 - 45 min)
[Vi bruker resten av møtetiden på å møtes i gruppene og ta en diskusjon på prosjektene og planlegge et annet møtetidspunkt.]

## 212 Aslak kommer og prater om internasjonale studenter (15:45 - 15 min)
[Arrkom synes den nye søknadsprosessen rundt budsjettutvidelser er unødvendig tungvinn. Jeg vil derfor ta det opp til diskusjon.]

## 213 Møteevaluering/diggepunkt