Møtetidspunkt: 12:15

Sted: R51

Servering: Kaja

1. Referent: Benny

2. Referent: Emil

Vinstraff: Silje (Ikke møtt), Andreas (Ikke lagt ut referat), August (Har gammelt bånd)

Ølstraff:

Til stede: August, Henrik, Ole, Alis, Amundsen, Kaja, Benedicte, Emil, Kristoffer, Mathias

Mangler: Realfag, ITV, Silje

TODO:Innsjekk (12:15 - 2 min)

Alle har det bra

312 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (12:17 - 1 min)

Godkjent

313 Gjøremål fra forrige gang (12:18 - 2 min)

314 Status for komiteene (12:20 - 20 min)

Arrkom, med velkom:

 • Hadde en bra blåtur!
 • Skuddårsfest fyllte seg uten blest
 • Litt værre med vinter-ol, folk vet ikke hva det er.
 • Flere lavterskel arrangementer fremover, paint n' sip og escape room.
Velkom:
 • De er igang, skal på møte på fredag.
 • Mulig Pål og Marius til masterfadderukene.
 • Har søkt penger til idi om fadderseminar.

Bedkom:

 • Har vært mest arbeid med Techtalks for tiden, fått tak i 9 bedrifter!
 • Vært på Oslotur.
 • Begynt å se på sponsor til fadderukene.
 • ITEX er veldig godt i gang, hatt god diskusjon angående bedrifter.

Dotkom:

 • Kan kanskje snart lansere nytt gruppesystem.
 • GDPR og personvern vil diskuteres fremover

Fagkom, med ekskom:

 • Kodekampen med bekk gikk bra.
 • Loffen og Jens var med på Accenture.
 • Hatt suppleringsopptak, en god del søknader.
Ekskom
 • TechTalks på torsdag, virker som de har full kontroll!
 • Litt problemer med Coronavirus og hjemmekontor for bedriftene i Sør-Korea.

Prokom:

 • Ferdig med å brekke Offline. Ny offline på mandag.
 • Begynt for fullt med Merch. Mulig klart om ikke alt for lenge.
 • Hyttetur i April og cavasøndag før genfors.

Trikom:

Ikke til stede

Seniorkom:

 • Prøver å få til en instatakeover med informatikkstudenter som er på utveksling. Ikke funnet nøyaktig uke enda, men skjer i nærmeste fremtid!
 • Navnebytte på seniorkom, føler navnet høres litt for useriøst ut. Blir nok ikke i år, men kanskje neste år.
 • Sett på jubileum.

Nestleder:

 • Wikien til genfors begynner å bli mer ryddig
 • Har kjøpt ny stor svart dildo til hjemmet
 • Vors med itstyrene på lørdag.
OIL:
 • Fortsatt ikke noe oppdatering
FIF:
 • Har kontakt med flere nye foreninger. 3-4 mulige
 • Møte med bindeleddet på fredag om sommmerjobbsaken.
 • Møte 18. april.

Leder:

 • Mye Genforsarbeid, en god del snacks.
 • Vært på møte med excited. Skal skrive rapport for å fortsette arbeidet 5 år til.
 • Vært internettkriger.

Økonomiansvarlig:

 • Ferdig med regnskap 2019.
 • Diskutert budsjettsaken med Aslak og inngått et bra kompromiss.
 • Vært på kurs i kontoplan og har kastet alle dell reklamer.

Bankom:

Ikke noe å legge til

ITV:

Ikke til stede

RFK:

Ikke til stede

315 Interkom (12:40 - 10 min)

 • Husk årbokfotografering neste uke! <3
 • Trikom skal arrangere vors på kontoret før skuddårsfest.

316 Penger til kontoret (12:50 - 10 min) (Henrik)

[Trikom fikk avslag fra IDI om penger til kontoret. Er det noe HS kan bidra med penger til, så vi kan få kjøpt inn de viktigste tingene?] - Har søkt fondet.

Pause (13:00 - 5 min)

317 Genfors (13:05 - 15 min)

AUO saksforslag

[AUO ønsker å legge fram saken sin i form av en presentasjon. Vi diskuterer og bestemmer hva AUO skal få av tid til disposisjon] - Burde ha en streng tidsbegrensning.
- Det er en større sak enn en mindre vedtektsendring så de bør få lenger tid.
- De bør holde seg objektive og bruke tiden til å kun vise frem funnene sine, ikke meningene sine.

Årsberetninger

[Skal vi lese opp årsberetningene, eller droppe de i år? Et mulig alternativ er at styret leser opp en oppsummering. Diskuterer og bestemmer hva vi gjør] - Viktigere med AUO enn årsberetninger.
- Noen tall som er fint at kommer frem.
- Få frem highlights istedenfor alt smått.
- Få ned en rap-god til å si alt.
- Mulig at alle komiteer velger sine highlights og får presentert dem.
- Alle kan stå der nede og lese opp etter tur for sin komité.

318 Støtte til datakam (13:20 - 5 min) (Henrik)

[Forespørsel fra datakam om støtte, gjerne fast. Hva gjør vi med dette?] - Vil ikke gjøre noen endringer i budsjettet
- Litt usikkert hvor mange informatikere som er med

320 Eventuelt (13:25 - 30 min)

Sak 9: Hvor mye skal overføres til fondet.
 • HS stiller seg bak.
Hvor er mailpunktet
 • Vi har fått mail som har gått gjennom uten svar.
 • Ble tatt bort pga. tidsbruk.
 • Vi legger det inn igjen til neste møte.
Amundsens haraballfest
 • De har byttet tema fra crossdress til valgfritt.
 • Amundsen, August, Silje, Benedicte og Alis er gira.
Hva skal til for en komitee skal stå bak
 • Komiteer burde ikke stille seg bak saksforslag, mye makt i å stå bak et forslag som en enhet.
 • Det er vanskeligere å diskutere mot en komité enn enkeltpersoner. Det skaper en hindring for demokratiet og diskusjonen.
Kan fondet presentere hva og hvor mye som har blitt gitt støtte til på genfors?
 • Ja.

Diggepunkt eller no

Vi digger kjeks og hverandre