**Møtetidspunkt:** 12:15

**Sted:** R51

**Servering:** Kaja 

**1. Referent:** Benny

**2. Referent:** Emil

**Vinstraff:** Silje (Ikke møtt), Andreas (Ikke lagt ut referat), August (Har gammelt bånd)

**Ølstraff:**

**Til stede:** August, Henrik, Ole, Alis, Amundsen, Kaja, Benedicte, Emil, Kristoffer, Mathias

**Mangler:** Realfag, ITV, Silje

**TODO:**

---

[TOC]

---

## Innsjekk (12:15 - 2 min)
Alle har det bra

## 312 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (12:17 - 1 min)
Godkjent

## 313 Gjøremål fra forrige gang (12:18 - 2 min)

## 314 Status for komiteene (12:20 - 20 min)

#### Arrkom, med velkom: 
- Hadde en bra blåtur! 
- Skuddårsfest fyllte seg uten blest 
- Litt værre med vinter-ol, folk vet ikke hva det er. 
- Flere lavterskel arrangementer fremover, paint n' sip og escape room. 

##### Velkom:
- De er igang, skal på møte på fredag. 
- Mulig Pål og Marius til masterfadderukene. 
- Har søkt penger til idi om fadderseminar. 

#### Bedkom:
- Har vært mest arbeid med Techtalks for tiden, fått tak i 9 bedrifter! 
- Vært på Oslotur. 
- Begynt å se på sponsor til fadderukene. 
- ITEX er veldig godt i gang, hatt god diskusjon angående bedrifter. 

#### Dotkom:
- Kan kanskje snart lansere nytt gruppesystem. 
- GDPR og personvern vil diskuteres fremover 

#### Fagkom, med ekskom:
- Kodekampen med bekk gikk bra. 
- Loffen og Jens var med på Accenture. 
- Hatt suppleringsopptak, en god del søknader. 

##### Ekskom 
- TechTalks på torsdag, virker som de har full kontroll! 
- Litt problemer med Coronavirus og hjemmekontor for bedriftene i Sør-Korea. 

#### Prokom:
- Ferdig med å brekke Offline. Ny offline på mandag. 
- Begynt for fullt med Merch. Mulig klart om ikke alt for lenge. 
- Hyttetur i April og cavasøndag før genfors. 

#### Trikom:
Ikke til stede

#### Seniorkom: 
- Prøver å få til en instatakeover med informatikkstudenter som er på utveksling. Ikke funnet nøyaktig uke enda, men skjer i nærmeste fremtid! 
- Navnebytte på seniorkom, føler navnet høres litt for useriøst ut. Blir nok ikke i år, men kanskje neste år. 
- Sett på jubileum. 

#### Nestleder:
- Wikien til genfors begynner å bli mer ryddig 
- Har kjøpt ny stor svart dildo til hjemmet 
- Vors med itstyrene på lørdag. 


##### OIL:
- Fortsatt ikke noe oppdatering 

##### FIF:
- Har kontakt med flere nye foreninger. 3-4 mulige 
- Møte med bindeleddet på fredag om sommmerjobbsaken. 
- Møte 18. april. 

#### Leder:
- Mye Genforsarbeid, en god del snacks. 
- Vært på møte med excited. Skal skrive rapport for å fortsette arbeidet 5 år til. 
- Vært internettkriger. 


#### Økonomiansvarlig:
- Ferdig med regnskap 2019. 
- Diskutert budsjettsaken med Aslak og inngått et bra kompromiss. 
- Vært på kurs i kontoplan og har kastet alle dell reklamer. 


#### Bankom:
Ikke noe å legge til

#### ITV:
Ikke til stede

#### RFK:
Ikke til stede

## 315 Interkom (12:40 - 10 min)
- Husk årbokfotografering neste uke! <3 
- Trikom skal arrangere vors på kontoret før skuddårsfest. 

## 316 Penger til kontoret (12:50 - 10 min) (Henrik)
[Trikom fikk avslag fra IDI om penger til kontoret. Er det noe HS kan bidra med penger til, så vi kan få kjøpt inn de viktigste tingene?]
- Har søkt fondet. 

## Pause (13:00 - 5 min)

## 317 Genfors (13:05 - 15 min)

### AUO saksforslag
[AUO ønsker å legge fram saken sin i form av en presentasjon. Vi diskuterer og bestemmer hva AUO skal få av tid til disposisjon]
- Burde ha en streng tidsbegrensning. 
- Det er en større sak enn en mindre vedtektsendring så de bør få lenger tid. 
- De bør holde seg objektive og bruke tiden til å kun vise frem funnene sine, ikke meningene sine. 

### Årsberetninger
[Skal vi lese opp årsberetningene, eller droppe de i år? Et mulig alternativ er at styret leser opp en oppsummering. Diskuterer og bestemmer hva vi gjør]
- Viktigere med AUO enn årsberetninger. 
- Noen tall som er fint at kommer frem. 
- Få frem highlights istedenfor alt smått. 
- Få ned en rap-god til å si alt. 
- Mulig at alle komiteer velger sine highlights og får presentert dem. 
- Alle kan stå der nede og lese opp etter tur for sin komité. 

## 318 Støtte til datakam (13:20 - 5 min) (Henrik)
[Forespørsel fra datakam om støtte, gjerne fast. Hva gjør vi med dette?]
- Vil ikke gjøre noen endringer i budsjettet 
- Litt usikkert hvor mange informatikere som er med 


## 320 Eventuelt (13:25 - 30 min)

##### Sak 9: Hvor mye skal overføres til fondet. 
- HS stiller seg bak. 

##### Hvor er mailpunktet
- Vi har fått mail som har gått gjennom uten svar. 
- Ble tatt bort pga. tidsbruk. 
- Vi legger det inn igjen til neste møte. 

##### Amundsens haraballfest
- De har byttet tema fra crossdress til valgfritt. 
- Amundsen, August, Silje, Benedicte og Alis er gira. 

##### Hva skal til for en komitee skal stå bak
- Komiteer burde ikke stille seg bak saksforslag, mye makt i å stå bak et forslag som en enhet. 
- Det er vanskeligere å diskutere mot en komité enn enkeltpersoner. Det skaper en hindring for demokratiet og diskusjonen. 

##### Kan fondet presentere hva og hvor mye som har blitt gitt støtte til på genfors?
- Ja. 

## Diggepunkt eller no
Vi digger kjeks og hverandre