Møtetidspunkt: 12.15 (rom R20)

Servering og referering: Edvard og Hege

Straff:

Tilstede: Didrik, Aslak, Emil, Henrik, Peter, Edvard, Fredrik, Adrian T, August, Loffen, Bjerke, Endre, Sigrud, Erik, Hege

Mangler: Taran (Fredrik er i stedet), Marius (syk)

Innsjekk (12.15)

[Hvordan har dere det?]

279 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (12.19)

[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?]
Ingen servering, Edvard glemte :( Referat er ute.

280 Status for komiteene (12.20)

[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

Arrkom, med velkom:

 • Immball har blitt dyrt, så de har sendt ut forespørsel til alle muligheter i Trondheim. Skal se hva som blir beste løsning av dette. Kanskje må sponsen til immball heves.
 • Kryssfesten er flyttet til The mint fordi Wildside pusser opp (Abakus har Tatt styringen på arrangementet)
 • Vorsnarsh mangler lokale. Søkt for Fjordgata til politiet. Nardo klubbhus er for langt unna. Håndverkeren har kuttet oss. (Kanskje vi kan bruke det til styrevors til immball). Befalsforeningen? Seilforeningen?
 • Låvefest: ingen linjeforening vil ha det med oss på våren fordi de andre hadde på høst. Nabla vil ikke ha med oss. Hør med Tihlde.
 • Velkom har fått ny leder: Charlotte. Edvard og Hege møter henne kl 16 på tirsdag og begynner planlegging. Hvis andre vil være med, evt seniorkom kan de bli med.
 • Skal ha opptak til velkom og ekskom etter det.

Bankom:

 • Arbeidskveld på søndag, fikk gjort mye. Ble spontanarbeidskveld i går også. Loffen og Vegard skal sitte fra kl 14 i dag og ut helga. Meste er klart. Mangler prokom fordi det ikke er noen økonomiansvarlig. Mangler permen, men Simen har den. Må få tak i den. Sliter med å finne økonomiansvarlig til prokom.
 • Ingen kandidater til å ta over som økonomiansvarlig for Online/bankomleder.

Bedkom, med ITEX:

 • ITEX har begynte å kontakte bedrifter.
 • Gikk bra på Sopra Steria i går.
 • Endrer på bookingrunden for å gjøre det enklere for bedriftene.

Dotkom:

 • Prosjektene de startet opp sist jobbes videre med.
 • Vil ha innput på hvordan opptakssystemet skal være + arrangement.
 • Snart klart å kunne vise påmeldte på sosiale arrangementer. Kommer før genfors.

Fagkom, med ekskom:

 • Ekskom: techtalks gikk bra
 • Fagkom skal ha ws for å fikse wikien.

Prokom:

 • Jobber med plakater.
 • Offline kommer neste uke.
 • Gullblekka: har fått satt sammen en arbeidsgruppe, så da blir det fortsatt noe av, woho.

Trikom:

 • Skal bake kake til valentinedagen kl 14, (seniorkom skal bake den).
 • Planlegger teambuilding og videre arrangementer, ting er good.

Seniorkom:

 • Nytt medlem: Endre.
 • Hadde teambuilding på pirbadet i går.
 • Nils skal ha møte om utmatrikulering nå snart. Skal antagelig arrangere sammen med studentkontaktene og få økonomisk støtte derfra.

Kommunikasjonsansvarlig:

 • Har fjernet en post om NTNUI Sprint ettersom vedkommende ikke spurte først. Jeg tok også kontakt med han og forklarte hvordan det skal gjøres.
 • Igjen en infomail uten klager, så formateringen var nok problemet!

Leder og nestleder:

 • Didrik var på møte med realfagskjelleren. De merker nedgang i antall som kommer til dem. Vil ha hjelp av Onlinet til å få folk til å komme. Skal få realfagskjellren inn i opptakssystemet.
 • Møte om samlokaliseringen i går. Det var rotete, virker ikke som de har kontroll. Fikk ikke vite noe nytt.
 • Hege har fikset WS, ting med ordstyrer til genfors, vært med i opptaksprosess med velkom og skal hjelpe velkom i gang. Går gjennom erfaringsskrivet til velkom.

ITV:

 • Sendte en mail til Terje Brekke for å rette opp hva vi vil ha vs hva Nabla og Emil, osv vil ha. (Vi vil ikke ha båser).

Organisering av studiet:

 • Vært i møte med de som organiserer bachelorprogrammet vårt. Det er rotete. Skal snart i nytt møte med dem, Loffen blir med fra oss. Blir muligens sammensling på tvers av studiesteder. Studiet vårt står i fare for å bli slått sammen med andre linjer. Vi har ikke en spesifikk nok profil. Profilene er for like. IE vil ikke gjøre det, men NTNU sentral kan finne på å kreve det.

Samlokaliseringsproblemer:

 • Vært i møte med Kristoffer som sitter i styringssgruppen for hele samlokaliseringen.
 • Vann: Bjerke skal ta kontakt med verneombudet. Skal tvinge NTNU til å fikse det.
 • Christoffer i NTNU-styrer sier vi får pushet det til å gi oss kjøleskap og det tredje kontoret.
 • Bjerke sier at han nå har fått en tegning med to kontorer i tredje. Kan vi endre på det? Burde være et kontor i hver etasje.

Flytteprosessen:

 • en mnd overhead. De skulle ha to mnd til å fikse i femte på P15. En grunn til det er fordi de ikke ville jobbe i fellesferien. Skal pushe på at de kan utsette det en mnd, til etter eksamensperioden. Hvis ikke må vi kreve å få flytte FØR, altså en måned før eksamensperioden.
 • Vi må få kontraktfestet det vi har avtalt med NTNU. Kan være utfordringer med at ikke alle oss er her videre. Viktig å ha ting på papir til de som kommer etter oss.

Tall fremover:

 • skal komme over 1000 nye studieplasser innen IT på landsbasis i året (i tillegg til de vi allerede får). Det betyr at vi også kommer til å få flere. Skal ansettes flere professorer, mange gamle og slutter. Er nå mer fokus på pedagogisk. Kan bli mye endringer i fag som følge av nye forelesere.

RFK:

Skal snart flytte og fikse ting på nye kjelleren. Er kanskje klare etter påsken. Planlegges ludøl. Omega prøver å fikse noe, men de skal også ha noe internt.

281 Interkom (12.45)

[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer.]

 • Dotkom: Refakturerer eventsiden. Har laget spørreundersøkelse på hva som er viktig, hva som funker og hva som kan bli bedre. Alle arrangerende komiteer må svare. Send mail på komiteer.

 • Prokom holder på å lage en oversikt over opphenging av plakater. Send forklaring på hvor det skal henges opp på mail.

 • Bankom: budsjetter skal være klare nest uke. Har man innspill til dette må man ta det med sin økonomiansvarlige så fort som mulig. Skal være klart før neste HS møte.

Fem minutters pause klokken 13.00.

[Flyttes (punktmessig) dersom vi er kommet lenger i sakslisten innen 13.00]

282 Generalforsamlingen (13.05)

[Vi fortsetter diskusjonen rundt vedtektsforslag] Forslag - nye daljer:

Forslag - Onlinedalje (kompileringsdalje + onlinepin til alle):

 • Ha en kompileringsdalje i tillegg til pin
 • Ha dalje til alle som kompileres. Alle Onlinere får en pin. Den skal fortsatt være en viktig del av Online og skal ikke byttes bort. Kan få den i hånda i en kul Onlinekonvolutt med et brev.
 • Viktig å promotere kompileringen tidlig
 • Pris:
  • Dalje:Første gang vi bestiller: 8000 for 300 daljer (17,90 per dalje), blir minst 1000 mindre neste gang (ca 15 kr per pin) Pin: 11 kr per pin (bestilte 500 i 2017)
  • Koster oss ca 15 000 kr i løpet av en 5 års periode (uten oppstartkostnad). Liten kostnad per person. Det har vi råd til.
  • Kan la det være tilbakevirkende kraft, så kan folk som vil ha den kjøpe den til 100 kr.
  • Hvis det går gjennom på genfors skal dette gjelde fra neste fadderuke. Prokom må lage design til denne.

Forslag - nodekomitédalje:

 • Medlemmene i nodekomiteer gjør en enorm insats, de fortjener også heder og ære.
 • Må ha vært 6 mnd i en nodekomitee før man får en dalje.
 • Dalje til ekskom forde om de blir tatt ut.
 • Enighet om å fremme.

Forslag - Realfagskjellern inkluderes mer:

 • Onlinerene i RFK skal få lang og tro dalje og være med på julebord. Dette er ikke en genforssak. Enstemmig vedtatt.

Forslag: Omstrukturering av Online:

 • Agnete kommer til å fremme dette uansett. Vi kan påvikre forslaget frem mot genfors.
 • Ta ut komitelederen av styret. En som representerer komitelederne i styret. Mange vil bare være komiteleder, noen vil bare være i styret.
 • Hvis dette skal gjennom må Agnete sitt forslag være klart før workshoppen til HS neste lørdag. Veldig mye rundt som må på plass hvis dette skal gå gjennom.
 • Aslak snakker med Agnete og invitere henne med på WS.

Forslag: Ekskom ut av Online:

 • På papiret blir det utenfor Online, det er best økonomisk for både Online og ekskom, men i praksis er det som før.

Forslag: støtte til ting som burde vedtas på genfors

 • Økning av støtten til immball
  • Det har blitt dyrere med immball. Blir veldig høy egenandel.
  • Vi kan antagelig få støtte til immball
 • Må lages en konkret plan for hva de 60 K fra IDI skal brukes til

 • Prokom: de pleier å søke om penger, men bruker det ikke

Sette over penger til fond:

 • Sparekontoren på 100k + 200-300 k
 • Band trenger penger

283 Forespørsler som har kommet på e-post (13.40)

[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evalurerer hva vi gjør med de.]

 • gloshaugen Invitasjon til Det Sammensatte Ball: Ingen drar
 • gloshaugen Revykveld med Bygg og Nabla: Folk melder seg på selv
 • Velkommen til nasjonalt fadderseminar!: Tar det på møtet med Charlotte
 • gloshaugen Bergrevyen 2018: Melde på selv
 • Betaling Nablas 75-årsjubileum: Loffen har betalt
 • IT-student-forum - en idé: Aslak svarer på doodle
 • Datoer i kalenderen: Alle må legge inn det de vet om
 • Oppdatering av mailingslister: Alsak svarer
 • gloshaugen Abakusrevyen 2018 - Solidarisk: Alle blir med bortsett fra Erik, Peter og Marius. Hege svarer.
 • Doodle Workshop for å forberede generalforsamlingen: Dette blir kl 12. Hege fikser noe servering.
 • Re: Realfagskjelleren Lang og tro tjeneste i kjelleren: Vedtatt.
 • Forslag til endringer i opptak.online: Alle som har innspill må komme med det.
 • gloshaugen Invitasjon til Høiskolens Chemkerforening 103-årsjubileum: Henrik svarer, han kommer.
 • linjeforeninger Teaterlosjens Årlige Teaterproduksjon: Var veldig bra i fjor, er gratis. De som vil koordinerer og svarer
 • Lagerrom 021 IT-syd: Vi må finner ut hva de mener. Didrik svarer.

284 Ukens infomail og Facebook (13.50)

[Hvem poster hva, og når?] Snakk med Aune.

285 Eventuelt (13.51)

[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Band: Mikser er prekært nå. En annen er interessert. Koster 25k nytt, denne koster 15k. De trenger det + mikrofon + litt til for å komme igang med å øve, 19 k totalt. Enstemmig vedtatt. At de har ordentlig utstyr gjør at det holde en stund og gjør det morsommere for de som skal spille å være med. De skal også søke frifond etterhvert. Trenger mer utstyr etterhvert, men kan også søke fondet.

286 Møteevaluering/Diggepunkt (13.56)

[Hva var bra og hva var dårlig? Alle må si minst en ting] Bra møte.

Gjøremål

[Her skal alle gjøremålene som kommer opp i løpet av møtet skrives ned, slik at det er enkelt å sjekke hva man må gjøre i etterkant av møtet. Referent har ansvar for å skrive inn her etter møtet.]

 • Alle: komme med innspill på opptakssystemet og arrangementssideendringer
 • Aslak: svare på doodle om IT-student-forum
 • Aslak: svare på ppdatering av mailingslister
 • Aslak/Hege: inviterer Agnete på WS
 • Hege: svare Abakus om revy
 • Didrik: svare om Lagerrom 021 IT-syd