**Møtetidspunkt:** 12.15 (rom R20)

**Servering og referering:** Edvard og Hege

**Straff:** 

**Tilstede:** Didrik, Aslak, Emil, Henrik, Peter, Edvard, Fredrik, Adrian T, August, Loffen, Bjerke, Endre, Sigrud, Erik, Hege

**Mangler:** Taran (Fredrik er i stedet), Marius (syk)

## Innsjekk (12.15)
[Hvordan har dere det?]

## 279 Godkjenning av innkalling, servering og referat fra forrige uke (12.19)
[Kom innkallingen tidsnok? Er serveringen her, og er den godkjent? Er referatet fra forrige uke godkjent?] 
Ingen servering, Edvard glemte :( Referat er ute. 

## 280 Status for komiteene (12.20)
[Her er det kun meningen at det skal være status for komiteene. Det er lov å stille oppklarende spørsmål, men andre spørsmål som kan lede til diskusjoner kan dere skrive ned og ta på eventuelt.]

#### Arrkom, med velkom:
 * Immball har blitt dyrt, så de har sendt ut forespørsel til alle muligheter i Trondheim. Skal se hva som blir beste løsning av dette. Kanskje må sponsen til immball heves.
 * Kryssfesten er flyttet til The mint fordi Wildside pusser opp (Abakus har Tatt styringen på arrangementet)
 * Vorsnarsh mangler lokale. Søkt for Fjordgata til politiet. Nardo klubbhus er for langt unna. Håndverkeren har kuttet oss. (Kanskje vi kan bruke det til styrevors til immball). Befalsforeningen? Seilforeningen? 
 * Låvefest: ingen linjeforening vil ha det med oss på våren fordi de andre hadde på høst. Nabla vil ikke ha med oss. Hør med Tihlde. 
 * Velkom har fått ny leder: Charlotte. Edvard og Hege møter henne kl 16 på tirsdag og begynner planlegging. Hvis andre vil være med, evt seniorkom kan de bli med. 
* Skal ha opptak til velkom og ekskom etter det. 

#### Bankom: 

 * Arbeidskveld på søndag, fikk gjort mye. Ble spontanarbeidskveld i går også. Loffen og Vegard skal sitte fra kl 14 i dag og ut helga. Meste er klart. Mangler prokom fordi det ikke er noen økonomiansvarlig. Mangler permen, men Simen har den. Må få tak i den. Sliter med å finne økonomiansvarlig til prokom.
 * Ingen kandidater til å ta over som økonomiansvarlig for Online/bankomleder. 

#### Bedkom, med ITEX:

 * ITEX har begynte å kontakte bedrifter.
 * Gikk bra på Sopra Steria i går.
 * Endrer på bookingrunden for å gjøre det enklere for bedriftene.

#### Dotkom:

 * Prosjektene de startet opp sist jobbes videre med. 
 * Vil ha innput på hvordan opptakssystemet skal være + arrangement.
 * Snart klart å kunne vise påmeldte på sosiale arrangementer. Kommer før genfors. 

#### Fagkom, med ekskom:

 * Ekskom: techtalks gikk bra
 * Fagkom skal ha ws for å fikse wikien.

#### Prokom: 

 * Jobber med plakater.
 * Offline kommer neste uke.
 * Gullblekka: har fått satt sammen en arbeidsgruppe, så da blir det fortsatt noe av, woho.

#### Trikom: 
 * Skal bake kake til valentinedagen kl 14, (seniorkom skal bake den).
 * Planlegger teambuilding og videre arrangementer, ting er good.

#### Seniorkom: 
 * Nytt medlem: Endre.
 * Hadde teambuilding på pirbadet i går.
 * Nils skal ha møte om utmatrikulering nå snart. Skal antagelig arrangere sammen med studentkontaktene og få økonomisk støtte derfra.

#### Kommunikasjonsansvarlig:
* Har fjernet en post om NTNUI Sprint ettersom vedkommende ikke spurte først. Jeg tok også kontakt med han og forklarte hvordan det skal gjøres.
* Igjen en infomail uten klager, så formateringen var nok problemet!

#### Leder og nestleder: 
 * Didrik var på møte med realfagskjelleren. De merker nedgang i antall som kommer til dem. Vil ha hjelp av Onlinet til å få folk til å komme. Skal få realfagskjellren inn i opptakssystemet.
 * Møte om samlokaliseringen i går. Det var rotete, virker ikke som de har kontroll. Fikk ikke vite noe nytt.
 * Hege har fikset WS, ting med ordstyrer til genfors, vært med i opptaksprosess med velkom og skal hjelpe velkom i gang. Går gjennom erfaringsskrivet til velkom. 

#### ITV: 
 * Sendte en mail til Terje Brekke for å rette opp hva vi vil ha vs hva Nabla og Emil, osv vil ha. (Vi vil ikke ha båser).

Organisering av studiet: 

 * Vært i møte med de som organiserer bachelorprogrammet vårt. Det er rotete. Skal snart i nytt møte med dem, Loffen blir med fra oss. Blir muligens sammensling på tvers av studiesteder. Studiet vårt står i fare for å bli slått sammen med andre linjer. Vi har ikke en spesifikk nok profil. Profilene er for like. IE vil ikke gjøre det, men NTNU sentral kan finne på å kreve det. 

Samlokaliseringsproblemer:

 * Vært i møte med Kristoffer som sitter i styringssgruppen for hele samlokaliseringen.
 * Vann: Bjerke skal ta kontakt med verneombudet. Skal tvinge NTNU til å fikse det.
 * Christoffer i NTNU-styrer sier vi får pushet det til å gi oss kjøleskap og det tredje kontoret. 
 * Bjerke sier at han nå har fått en tegning med to kontorer i tredje. Kan vi endre på det? Burde være et kontor i hver etasje.

Flytteprosessen: 

 * en mnd overhead. De skulle ha to mnd til å fikse i femte på P15. En grunn til det er fordi de ikke ville jobbe i fellesferien. Skal pushe på at de kan utsette det en mnd, til etter eksamensperioden. Hvis ikke må vi kreve å få flytte FØR, altså en måned før eksamensperioden. 
 * Vi må få kontraktfestet det vi har avtalt med NTNU. Kan være utfordringer med at ikke alle oss er her videre. Viktig å ha ting på papir til de som kommer etter oss.

Tall fremover: 

 * skal komme over 1000 nye studieplasser innen IT på landsbasis i året (i tillegg til de vi allerede får). Det betyr at vi også kommer til å få flere. Skal ansettes flere professorer, mange gamle og slutter. Er nå mer fokus på pedagogisk. Kan bli mye endringer i fag som følge av nye forelesere. 

#### RFK:
Skal snart flytte og fikse ting på nye kjelleren. Er kanskje klare etter påsken. Planlegges ludøl. Omega prøver å fikse noe, men de skal også ha noe internt. 

## 281 Interkom (12.45) 
[Her skal saker som angår tre eller flere komiteer.] 

 * Dotkom: Refakturerer eventsiden. Har laget spørreundersøkelse på hva som er viktig, hva som funker og hva som kan bli bedre.
Alle arrangerende komiteer må svare. Send mail på komiteer.

 * Prokom holder på å lage en oversikt over opphenging av plakater. Send forklaring på hvor det skal henges opp på mail.

 * Bankom: budsjetter skal være klare nest uke. Har man innspill til dette må man ta det med sin økonomiansvarlige så fort som mulig. Skal være klart før neste HS møte.

## Fem minutters pause klokken 13.00.
[Flyttes (punktmessig) dersom vi er kommet lenger i sakslisten innen 13.00]

## 282 Generalforsamlingen (13.05)
[Vi fortsetter diskusjonen rundt vedtektsforslag]
Forslag - nye daljer:

Forslag - Onlinedalje (kompileringsdalje + onlinepin til alle):

 * Ha en kompileringsdalje i tillegg til pin
 * Ha dalje til alle som kompileres. Alle Onlinere får en pin. Den skal fortsatt være en viktig del av Online og skal ikke byttes bort. Kan få den i hånda i en kul Onlinekonvolutt med et brev. 
 * Viktig å promotere kompileringen tidlig
 * Pris: 
  * Dalje:Første gang vi bestiller: 8000 for 300 daljer (17,90 per dalje), blir minst 1000 mindre neste gang (ca 15 kr per pin)
Pin: 11 kr per pin (bestilte 500 i 2017)
  * Koster oss ca 15 000 kr i løpet av en 5 års periode (uten oppstartkostnad). Liten kostnad per person. Det har vi råd til.
  * Kan la det være tilbakevirkende kraft, så kan folk som vil ha den kjøpe den til 100 kr. 
  * Hvis det går gjennom på genfors skal dette gjelde fra neste fadderuke. Prokom må lage design til denne. 

Forslag - nodekomitédalje: 

 * Medlemmene i nodekomiteer gjør en enorm insats, de fortjener også heder og ære. 
 * Må ha vært 6 mnd i en nodekomitee før man får en dalje. 
 * Dalje til ekskom forde om de blir tatt ut. 
 * Enighet om å fremme.
 
Forslag - Realfagskjellern inkluderes mer: 

 * Onlinerene i RFK skal få lang og tro dalje og være med på julebord. 
Dette er ikke en genforssak. Enstemmig vedtatt. 

Forslag: Omstrukturering av Online:

 * Agnete kommer til å fremme dette uansett. Vi kan påvikre forslaget frem mot genfors. 
 * Ta ut komitelederen av styret. En som representerer komitelederne i styret. 
Mange vil bare være komiteleder, noen vil bare være i styret.
 * Hvis dette skal gjennom må Agnete sitt forslag være klart før workshoppen til HS neste lørdag. Veldig mye rundt som må på plass hvis dette skal gå gjennom. 
 * Aslak snakker med Agnete og invitere henne med på WS.

Forslag: Ekskom ut av Online:

 * På papiret blir det utenfor Online, det er best økonomisk for både Online og ekskom, men i praksis er det som før.

Forslag: støtte til ting som burde vedtas på genfors

 * Økning av støtten til immball
  * Det har blitt dyrere med immball. Blir veldig høy egenandel. 
  * Vi kan antagelig få støtte til immball
 * Må lages en konkret plan for hva de 60 K fra IDI skal brukes til 

 * Prokom: de pleier å søke om penger, men bruker det ikke

Sette over penger til fond:

 * Sparekontoren på 100k + 200-300 k
 * Band trenger penger


## 283 Forespørsler som har kommet på e-post (13.40)
[Her går vi gjennom e-poster vi har fått siden forrige møte og evalurerer hva vi gjør med de.]

 * [gloshaugen] Invitasjon til Det Sammensatte Ball: Ingen drar
 * [gloshaugen] Revykveld med Bygg og Nabla: Folk melder seg på selv
 * Velkommen til nasjonalt fadderseminar!: Tar det på møtet med Charlotte
 * [gloshaugen] Bergrevyen 2018: Melde på selv
 * Betaling Nablas 75-årsjubileum: Loffen har betalt
 * IT-student-forum - en idé: Aslak svarer på doodle
 * Datoer i kalenderen: Alle må legge inn det de vet om
 * Oppdatering av mailingslister: Alsak svarer
 * [gloshaugen] Abakusrevyen 2018 - Solidarisk: Alle blir med bortsett fra Erik, Peter og Marius. Hege svarer.
 * [Doodle] Workshop for å forberede generalforsamlingen: Dette blir kl 12. Hege fikser noe servering. 
 * Re: [Realfagskjelleren] Lang og tro tjeneste i kjelleren: Vedtatt. 
 * Forslag til endringer i opptak.online: Alle som har innspill må komme med det. 
 * [gloshaugen] Invitasjon til Høiskolens Chemkerforening 103-årsjubileum: Henrik svarer, han kommer. 
 * [linjeforeninger] Teaterlosjens Årlige Teaterproduksjon: Var veldig bra i fjor, er gratis. De som vil koordinerer og svarer
 * Lagerrom 021 IT-syd: Vi må finner ut hva de mener. Didrik svarer. 

## 284 Ukens infomail og Facebook (13.50) 
[Hvem poster hva, og når?] 
Snakk med Aune. 

## 285 Eventuelt (13.51)
[Saker som har oppstått i løpet av møtet eller kort tid før møtet]

Band: 
Mikser er prekært nå. En annen er interessert. Koster 25k nytt, denne koster 15k. De trenger det + mikrofon + litt til for å komme igang med å øve, 19 k totalt. Enstemmig vedtatt. At de har ordentlig utstyr gjør at det holde en stund og gjør det morsommere for de som skal spille å være med. De skal også søke frifond etterhvert. Trenger mer utstyr etterhvert, men kan også søke fondet. 

## 286 Møteevaluering/Diggepunkt (13.56)
[Hva var bra og hva var dårlig? Alle må si minst en ting] 
Bra møte.

## Gjøremål
[Her skal alle gjøremålene som kommer opp i løpet av møtet skrives ned, slik at det er enkelt å sjekke hva man må gjøre i etterkant av møtet. Referent har ansvar for å skrive inn her etter møtet.]

 * Alle: komme med innspill på opptakssystemet og arrangementssideendringer 
 * Aslak: svare på doodle om IT-student-forum
 * Aslak: svare på ppdatering av mailingslister
 * Aslak/Hege: inviterer Agnete på WS
 * Hege: svare Abakus om revy
 * Didrik: svare om Lagerrom 021 IT-syd